H60259z Pedagogika

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:40–14:15 205, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Výstupy z učení
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy - popsat základní prvky edukačního procesu - určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti - orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech - určit si cíl vzdělávání - popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit - uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí
Osnova
 • Pedagogika jako vědní obor (vznik, předmět, úkoly pedagogiky, disciplíny, základní terminologie).
 • Hudební pedagogika (definice, disciplíny, prameny a oblasti uplatnění).
 • Nástin vývoje českého školství a současný vzdělávací systém v ČR. Legislativní vymezení.
 • Kurikulární dokumenty.
 • Pozice ZUŠ v českém vzdělávacím systému.
 • Základy pedagogického výzkumu.
 • Vývoj pedagogického myšlení. J. A. Komenský. Vývoj hudebně pedagogického myšlení.
 • Hudebnost, hudební schopnosti a dovednosti, hudební tvořivost. Mimořádně nadaní žáci.
 • Výchova, vyučování a učení.
 • Didaktické principy.
 • Motivace ve výuce.
 • Metody: Slovní metody, názorné metody, metody praktických činností, problémová metoda, projektová výuka, kooperativní učení, RWCT, situační a inscenační metody, didaktické hry (popis a praktické užití).
Literatura
 • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
 • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
 • HOLAS, M. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004.
 • ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno: MSD, 2008.
Výukové metody
přednáška, cvičení, diskuze
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H60259z