H60242l Opera Directing in History II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 14:20–16:45 208
Prerequisites (in Czech)
úspěšně zvládnutá zkouška z 1. ročníku magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii i současnosti

Syllabus (in Czech)
 • Postavení operního režiséra po 2. světové válce, operní režie dnes.

  Operní režie a měnící se postavení a význam operního režiséra ve dvacátém století. Vůdčí osobnosti světové a české operní režie.
Literature
 • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
 • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
 • Riemann´s Musiklexikon. info
 • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
 • Seeger: Opernlexikon. info
 • Joachim Herz: Theater - Kunst des erfüllten Augenblicks. Berlin 1989. info
 • Jindřiška Bártová - Monika Holá: Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně. Brno 2004. info
 • Václav Kašlík: Jak jsem dělal operu. Praha 1989. info
 • Václav Věžník: Život s operou. Brno 2000. info
 • Ivan Petrželka: Ota Zítek. Brno, Ryšavý, 1999. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60242l