H602282 Methodology I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Předmět metodika operní režie vychází z předchozího studia psychologie a pedagogiky a navazuje v konkrétním seznámení s metodami výuky budoucích operních režisérů. Vymezuje všeobecnou charakteristiku osobnosti operního režiséra, rozkládá ji na jednotlivé složky.
    Výuka se zaměří na: rozvoj adekvátní umělecké recepce, rozvoj umělecké tvořivosti a fantazie, na rozumový a citový přístup k tématu, na principy výchovy (cílevědomost, soustavnost a aktivnost)
Literature
  • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich 1988. info
  • Vladimír Jůva sen. & jun. : Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H602282