H60185NZz Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 7. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Janda, OA (přednášející)
doc. František Kantor (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Osnova
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků. Řešení problémů dynamiky,
  artikulace, intonace a vzájemného spojení barev
  jednotlivých nástrojů.
  Žesťové kvinteto :
  F. Domažlický : 5 tanců
  C. Debussy : Le petit Negue
  P. Blatný : Tři skladby pro žestě
  Trio a kvartet lesních rohů :
  G.P. Telemann : Suita
  R. Schumann : Koncertní kus
  J. Gemrot : Trio

  LS

  Zkvalitňování a upevňování dosavadníchkladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
  Žesťové kvinteto :
  E. Chabriet : Espaňa
  Frackenpohl : Pop suite
  W.A. Mozart : Malá noční hudba
  Trio a kvartet lesních rohů :
  J. Havlík : Tři fugy
  J. Schneider : Tria - výběr
  K. Turnner : Kvartet č. 3
Literatura
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství,. info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Kašlík H. : Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Vojtěch I. : K některým otázkám komorní hudby ( Hudební rozhledy, 3, 1950, ). info
 • Skála P. : Komorní soubory ( Praha 1987 ). info
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60185NZz