H601684l Performing Seminar II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Štěpán Švestka (lecturer)
Guaranteed by
doc. Miloš Vacek
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H601684z - Interpretační seminář II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Příprava studenta na ročníkový půlrecitál a další veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti vystupují s nově nastudovanými skladbami před pedagogy a studenty, po vystoupení následuje diskuze, během které mohou posluchači i interpreti sdělit svůj názor na dané provedení. Seminář rozvíjí umělecké myšlení a přispívá k suverenitě studentů při koncertních vystoupeních.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže veřejně prezentovat své interpretační umění
Analyzovat umělecký výkon
Zdůvodnit svůj interpretační přístup
Popsat problematiku veřejného vystupování
Prezentovat své odborné názory
Syllabus (in Czech)
 • Povinná vystoupení studentů se zaměřením na program ročníkového půlrecitálu
 • Nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před veřejnými koncerty, interpretačními soutěžemi, konkurzy do orchestrů
 • Diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • Rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literature
  recommended literature
 • Komentář R. Budiše ke kompletní nahrávce Mozartových houslových koncertů. Supraphon, Praha 1975
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Podhradská, V., Skladaný, J: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava, VŠMU, 1988
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht J.: Die Wiener Kontrabasskonzerte, München 1989
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon 1990
Teaching methods (in Czech)
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskuzí
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H601684l