H60105TUl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Pavel Bureš (cvičící)
Garance
Mgr.art. Pavel Bureš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H60105TUz Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb tubového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na tubu, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Příprava absolventského recitálu sestaveného z nejzávažnějších skladeb tubového koncertantního repertoáru např:
 • Vincent Persichetti: Parable XXII pro sólovou tubu
 • John Stevens: Salve Venere, salve Marte
 • Wilhelm von Grunelius: Tuba Tryptychon
 • Juraj Filas: Koncert
 • William Kraft: Encounters II
 • John Stevens: Journey for Contrabasstuba
 • Julius Jacobsen: Tuba buffo
 • Roland Szentpali: Concerto
 • Müller-Weinberg: Vier Kapitel für Tuba solo
 • Julien-François Zbinden: Solissimo V 
 • Anthony Plog: Koncert
 • Bruce Fraser: Koncert
  a další aktuální soudobé skladby
Literatura
  povinná literatura
 • Partitury vybraných skladeb pro tubu
  doporučená literatura
 • Randolph, D. M.: New Techniques in the Avant-Garde Repertoire for Solo Tuba, The Univeristy of Rochester, 1977
 • Steenstrup, K.: Teaching Brass. The Royal Academy of Music, Aarhus 2007
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Bobo, R.: Mastering of Tuba. Editions Bim 1996
 • Frederiksen, B.: Arnold Jacobs Song and Wind. Windsong Press, ISBN 0-9652489-0-9
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60105TUl