H60105LRz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (seminar tutor)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Jindřich Petráš
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H60102LRl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb repertoáru lesního rohu s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na lesní roh, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Příprava absolventského koncertu, který musí být sestaven z nejzávažnějších koncertantních skladeb pro lesní roh (např. - C. M. Weber - Concertino, B. Kroll - Concerto barocco op.86, F. Hidas - Koncert, R. Strauss - Koncert č. 2, W. A. Mozart - Koncert č.4 atd.), jednu komorní skladbu se sólovým lesním rohem (např. W. A. Mozart - Kvintet Es dur, L. van Beethoven -Sextet atd).
 • Zdokonalování technické vyspělosti při interpretaci těchto skladeb.
 • Dbát na rozšíření zvukové kvality, intonace, na souhru s klavírem a technickou jistotu.
 • Při studiu soudobé skladby klást důraz na nové interpretační proudy.
 • Komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry.
 • Zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů.
Literature
  recommended literature
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Tuckwell, B.: Playing the Horn. Oxford University Press 1978
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns. Schott 2000
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh. (Horn Press Praha, nedat.).
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60105LRz