H60104FL2z Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2014

The course is not taught in Winter 2014

Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60101FLz Instrument Playing I
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Další zkvalitňování a rozšiřování znalostí a výsledků studia v 1. ročníku
  (dechová ekonomie, tónová kultura, vibrato, artikulace, stylovost).
  Technická cvičení :
  - M. Moyse : 24 denních studií
  - Flétna sólo :
  - C. Debussy : Syrinx
  - A. Honegger : Danse de la Chévre
  - J. Ibert : Piéce
  - Sonáty :
  - B. Martinů, J. Feld, D. Milhaud, F. Poulenc. J. Mouquet, P. Hindemith
  - Přednesy :
  - B. Martinů : Scherzo - Divertimento
  - E. Bozza : Agrestide
  - O. Messiaen : Le Merle Noir
  - F. Martin : Ballade
  - Koncerty :
  - C. Chaminade, V. Blodek, F. Danzi, J. A. Demerssemann
  LS
  Zkvalitňování a upevňování dosažených kladných návyků, ovládání barvy
  tónu, legato, nuanční artikulace.
  Flétna sólo :
  - P. Hindemith : Acht Stücke
  - J. Rivier : Oiseaux Tendres
  - P. O. Ferroud : 3 Piéces
  - Sonáty :
  - E. Schulhoff, K. B. Jirák, S. Prokofjev
  - Přednesy :
  - T. Boehm : 6 Morceaux de Salon op. 27, 30
  - G. Briccialdi : Carnival of Venice op. 77
  - B. Godard : Suite op. 116
  - Koncerty :
  - W. B. Molique, C. Reinecke, J. Feld
Literature
 • Stevens, R. : Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967. info
 • Štědroň, M. : Základy polymelodiky. MU, Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60104FL2z