H60102LRz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - navázat na bakalářské studium jak po technické stránce úrovně posluchače, tak po stránce repertoáru
  - volba repertoáru vychází ze skladeb barokního období, avšak na interpretační úrovni založené na nejnovějších trendech, dále volíme jednu
  - skladbu z období klasicismu a romantismu
  - jedna skladba z repertoáru bude komorního typu (např. Anonymus - Kvartet pro lesní roh, 2 hoboje a fagot, J.V.Stich - Kvartet pro lesní roh a smyčce atd.
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry
  - příprava na koncertní vystoupení
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
  LS
  - pokračovat ve studiu repertoáru započatého v zimním semestru
  - volba repertoáru vychází ze skladeb barokního období, ale na interpretační
  - úrovni založené na nejnovějších trendech, dále volíme jednu skladbu z období romantismu a soudobou kompozici
  - jedna skladba z repertoáru bude komorního typu (např. Anonymus - Kvartet pro lesní roh, 2 hoboje a fagot, J.V.Stich - Kvartet pro lesní roh a smyčce atd.
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry
  - příprava na koncertní vystoupení
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
Literatura
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60102LRz