H60030l Dějiny hudby I (do 18 st)

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
2/1/3. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 9:20–11:45 205
Předpoklady
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení od konce 16. po první polovinu 18. století, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době baroka , a to v kontextu kultury a umění, sledování vzniku a vývoje hudebních forem od raného po pozdní baroko, přiblížení hlavních skladatelských představitelů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě epochy baroka, identifikace a charakterizace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, analýzy jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané oblasti, popsání interpretačních možností hudebních druhů baroka.
Osnova
 • Přehled hlavních druhů a tvůrců hudby baroka. Baroko Duchovní (vokální) hudba – mše, moteto, duchovní koncert, anthem, chrámová kantáta, duchovní dialog, oratorium, pašije, pašijové oratorium, oratoriové pašije, temné hodinky (tenebrae) Světská (vokální) hudba – italská opera raného a středního baroka, masque, semiopera, opera seria, ballet de cour, comédie-ballet, pastorale, opéra-ballet, tragédie en musique=lyrique, světská kantáta komorní, gratulační, píseň Instrumentální hudba – canzona, sonata da camera, sonata da chiesa, koncert, sólový koncert, concerto grosso, suita a její části, variace, ricercar, fuga, hudebně rétorické figury, zvukomalba, skordatura, stile antico, stile moderno, prima prattica, seconda prattica, stylus phantasticus (fantastický styl)
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Ostrava : Montanex , 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach. Praha: Vyšehrad, 2011. info
 • ZAVARSKÝ, Ernest. Johann Sebastian Bach. Praha : Supraphon , 1979. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • EINSTEIN, Alfred. Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon, 1968. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
 • KAČIC, Ladislav. Dějiny hudby III.: baroko. Praha : Ikar, 2009.
 • HOGWOOD, Christopher. Georg Friedrich Händel. Praha: Vyšehrad, 2015.
Výukové metody
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek, případně studentských referátů
Metody hodnocení
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Letní semestr je zakončen zkouškou v kombinované podobě, tj. písemné a ústní, příp. semestrálním referátem.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H60030l