H60023VIz History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jan Řezníček
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H40086VCl - Dějiny a literatura nástroje I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Viola (programme HF, Hstru:N)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na Dějiny a literatura nástroje I a seznamuje studenty s předními osobnostmi violové hry u nás i v zahraničí, přibližuje jednotlivé školy a porovnává jejich východiska. Sleduje rozvoj technických nároků v průběhu posledních dvou století a všímá si violy jako sólového a komorního nástroje. V neposlední řadě přináší informace o významných violových školách a o metodické literatuře.
Learning outcomes (in Czech)
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violy. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Viola v komorní hudbě (duo, trio …)
 • Smyčcové kvarteto
 • Přední čeští a světoví violisté
 • Významní violisté 20. a 21. století
 • Violová literatura ve světové hudbě 20. století
 • Paul Hindemith - violista, skladatel
 • Violové školy u nás a v zahraničí
 • Významní čeští violisté a violisté v zahraničí
Literature
  recommended literature
 • Květ, J. M.: Jiří Herold - violista. Edice ,,Kdo je", sv. 75, Praha 1947
 • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Šmolík, J.: Ladislav Černý – violista. Supraphon, Praha 1977
 • Žídek, F.: Čeští houslisté (violisté) tří staletí. Panton, Praha 1982
 • Šlechta D.: Zapomenutý svět violy d'amore. JAMU, Brno 2018
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60023VIz