H40088TUz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Pavel Bureš (přednášející)
Garance
Mgr.art. Pavel Bureš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40082TUl Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům znalosti v oblasti dějin a literatury tuby a nátrubkových nástrojů obecně, potřebných pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na tubu a současně poskytnout systémovou přípravu na SZZ. Předmět zprostředkuje přehled o historii basové a kontrabasové tuby a tzv. cimbassa od poloviny 19. století do současnosti. Předmět podrobně mapuje vznik a využití tuby a cimbassa od poloviny 19. století, seznamuje s vynálezci a nástrojaři a detailně zachycuje vývoj včetně konstrukčních charakteristik a technických inovací. Poskytuje také přehled o instrumentaci tubových nástrojů u jednotlivých skladatelů probíraného období a souvislostech s dnešní prováděcí praxí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti historie basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů od poloviny 19. století po současnost;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- orientovat se v historických souvislostech vzniku a vývoje basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů daného období, stejně jako v podrobném vysvětlení konstrukčního vývoje těchto nástrojů;
- popsat různé konstrukční typy nástrojů, zná historii jejich využívání v dobové hudební praxi a uvědomuje si souvislosti s aktuální problematikou hry na nátrubkové nástroje.
Osnova
 • Wieprechtova „pruská“ tuba.
 • Saxovy rohy a systém nezávislých ventilů.
 • Česko-rakouská nástrojářská škola a její význam pro vývoj tub.
 • Asimilace tuby a bombardonu - vznik dnešních nástrojů.
 • Tzv. „cimbasso“ a problematika hry partů cimbassa na dnešní nástroje.
 • Wagnerovy tuby, helikon, sousafon, dvojtuby.
 • Vývoj tuby ve 20. a 21. století
  - technické inovace
  - nástrojaři a firmy
 • Instrumentace tuby v orchestru 19. a 20. století
Literatura
  doporučená literatura
 • Berlioz, H.: Instrumentationslehre. Edition Peters 3120, Leipzig 1905
 • Meucci, R.: The cimbasso and related instruments in the 19th-century Italy, in: The Galpin Society Journal No. 49, 1996
 • Kunitz, H.: Die Instrumentation, Teil 9 Tuba , ISBN 978-3-7651-1020-7
 • Peterson, J.: An Examination of Historical, Pedagogical, and Performance Aspects of the Cimbasso in Standard and Modern Literature, University of Miami, 2018
 • Heyde, H.: Das Ventilblasinstrument. VEB DVfM 1987, ISBN 3-370-00159-4
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H40088TUz