H40086VCz History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Miroslav Zicha (lecturer)
Guaranteed by
prof. Jozef Podhoranský
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Cello (programme HF, Hstru:N)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je přehled o vzniku a historii předchůdců smyčcových nástrojů dnešního typu, sleduje staré violy jako přímé předchůdce dnešních nástrojů a přibližuje vznik a vývoj nástrojů houslového typu. Přibližuje první stavitele těchto nástrojů a na pozadí historického vývoje promítá violoncello od jeho vzniku až do konce 18. století, včetně seznámení s předními interprety či pedagogy violoncella jako představiteli jednotlivých škol. V oblasti violoncellové literatury je zaměřen na seznámení s violoncellovou tvorbou od jejího počátku až do konce období klasicismu. Student získá detailní přehled o violoncellové literatuře (sólové a komorní), zná základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Learning outcomes (in Czech)
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violoncella. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Vývoj violoncella – předchůdci violoncella, stavitelé nástrojů
 • Houslařství v Itálii, Německu, Francii - houslařské rody
 • Houslařství v Čechách - houslařské rody a představitelé
 • Violoncellová hra v Itálii
 • Violoncellová hra ve Francii a Německu
 • Violoncellová hra v Belgii, Holandsku a Španělsku
 • Violoncellová hra v českých zemích
 • Violoncellová hra v Rusku (Sovětském svazu)
 • Violoncellová hra v Anglii a USA
 • Klasická sonátová literatura
Literature
  recommended literature
 • Wasielewski, W. J.: Das Violoncell und seine Geschichte. Breitkopf&Härtel, Lipsko 1911
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první – Muzgiz, Moskva 1950 kniha druhá – Muzgiz, Moskva 1957 kniha třetí – Muzgiz, Moskva 1965
 • Černušák, G : Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964
 • Burney, C.: Hudební cestopis 18. věku. Státní hudební vydavatelství, Praha 1966
 • Měrka, I.: Violoncello, Montanex. Ostrava 1995
 • Pappe, W., Boetcher W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H40086VCz