H40082FAl Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
doc. MgA. Jaroslav Kubita (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Roman Novozámský
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40082FAz - Dějiny a literatura nástroje I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zprostředkuje přehled o historii fagotu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje a předchůdců fagotu v Evropě do doby renesance. Dále předmět podrobně informuje o přepokládaném vzniku fagotu, představuje jeho první stavitele a popisuje podrobně jeho vývoj včetně všech dílčích zdokonalení a technických inovací až do konce 18. století. Druhým hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o fagotové literatuře vzniklé v období baroka a klasicismu včetně děl českých autorů, kteří významně obohatili fagotový repertoár v tomto období.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit historické souvislosti vzniku fagotu a jeho předchůdců;
- vysvětlit konstrukční vývoj fagotu i příbuzného nástroje kontrafagotu;
- popsat vznik a konstrukční vývoj fagotu;
- popsat souvislosti spolupráce slavných pedagogů a virtuózů s výrobci;
- vyjmenovat detailní přehled sólové a komorní literatury z období baroka a klasicismu.
Osnova
 • Německý fagot - typ Heckel.
 • Francouzský fagot.
 • Odlišnosti francouzského a německého fagotu.
 • Významní výrobci fagotů v Anglii.
 • Uplatnění Böhmova systému.
 • Výrobci fagotů u nás a ve světě.
 • Stavba moderního fagotu.
 • Rozsah a uplatnění fagotu.
 • Tvoření tónu - fagotový strojek - hlasivka.
 • Literatura klasicismu pro fagot.
 • Česká klasicistní literatura
Literatura
  povinná literatura
 • LANGWILL, L.: The bassoon and contrabassoon. New York: W. W. Norton, 1965. ISBN 978-0-393-33662-7.
  doporučená literatura
 • Joppig, G.: J. Püchner - Spezia - Holzblas - Instrumentenbau, Wiesbaden 1997.
 • Heckel, W.: Der Fagot. Lipsko 1931.
 • SEIDL, J. a ČERVENKA, F.: (EDS.) MUSIC FOR AND WITH BASOON BETWEEN 1700 AND 1900. 1. vydání. Praha: NAMU, 2018. 244 s. ISBN 978-80-7331-473-6.
 • KOPP, J.: The Bassoon. Yale: Yale University Press, 2012. 352 s. ISBN 978-0-300-11829-2.
 • KAPSA, V.: Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Praha: Etnologi, 2010. ISBN 978-80-87112-36-6.
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H40082FAl