DSDLY07 Kreativní video

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh
St 10:15–11:45 17
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Mediaservery je zaměřen na znalosti týkající se problematiky profesionálních mediaserverů. Student si osvojuje základní dovednosti při práci s mediaserverem jako jednotky sloužící k odbavení videa a jeho digitální konektivitě s dalšími médii. Výuka je vedena na hardware a software nástrojích dostupných na JAMU. Všeobecné principy jsou aplikovány na virtuální demo verze světových výrobců. V oblasti vícekanálových mediaserverů se studenti naučí pracovat s virtuální plochou (u 2D mediaserverů) a virtuálním prostorem (u 3D mediaserverů). Student je veden k plnému využívání potenciálu mediaserverů, především ve spolupráci se světelným pultem.

Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
student bude schopen : - základní orientace v problematice odbavování mediálních obsahů - minimálně jeden způsob odbavování aktivně ovládat - základních postupů vedoucích ke konektivitě světelného pultu a mediaserveru
Osnova
  • 1_ videoprojekce jako světlo (zdroj světla – LCD, DLP..) - pixel – projekce – geometrie prostoru - počet pixelů – formátování obrazu 2_ videoobraz (složení) - frame (snímek) - typy snímků - skupiny snímků - snímková frekvence - framerate - pixel – rozlišení - přenosová rychlost - bitrate - bitrate na segment (CBR (konstantní), VBR (fixní kvalita), ABR (dlouhodobý průměr) 3_ příprava videoobrazu - kontejner - kódování videa - kodeky - formáty 4_ odbavování videa - video software - vj software - programovací prostředí - 2D mediaservery - 3D mediaservery - streaming 5_zdroj videa - videoobraz - interaktivní vstup - generativní vstup 6_prostor videoprojekce - 3D prostor - textura v 3D - metody videomappingu 7_“negeometrický“ prostor videoprojekce - projekce do prostředí - LED obraz – pixelmapping - stereoskopie (anaglyph, polarizační, VR)
Literatura
  • HUNTINGTON, J. Show Networks and Control Systems: Formerly "Control Systems for Live Entertainment", Zircon Designs Press, 2017.
  • REAS, C. Form+Code in Design, Art, and Architecture, Princeton Architectural Press, 2010
  • CLAIBORNE, V. Media Servers for Lighting Programmers: A Comprehensive Guide to Working with Digital Lighting 1st Edition, Focal Press 2014.
  • KIRK, A. Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design 1st Edition, SAGE Publications Ltd; 1 edit 2016.
  • KWASTEK, K. Aesthetics of Interaction in Digital Art, MIT 2013.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
účast na hodinách aktivita při hodinách
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DSDLY07