DSCZ311 Výtv. umění moderny a postmoderny

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–15:00 MARTA_UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny )
Základní orientace v dějinách umění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s uměním moderny a postmoderny. Student rozumí základním vývojovým tendencím umění od impresionismu dále k současnosti a je schopen je vysvětlit, časově zařadit, uvést základní představitele a rozpoznat a interpretovat z hlediska formy i obsahu jejich hlavní díla.
Osnova
 • Pojmy moderní, moderna, postmoderna.Základní obrysy, kulturní zakotvení umění 19. a 20. stol. impresionismus, postimpresionismus, secese fauvismus, expresionismus, kubismus, počátky abstraktního umění, futurismus dada, surrealismus, funkcionalismus abstraktní expresionismus, informel pop art, nový realismus, neodada minimalismus, akční umění, land art, koncept neoexpresionismus, pojmy současného umění (site specific, public art, umění spolupráce, archivní obrat...)
Literatura
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • RUHRBERG, Karl, SCHNECKENBURGER, Manfred, FRICKEOVÁ, Christiane, HONNEF, Klaus, (2004). Umění 20. století - malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. 1. vyd. Praha: Slovart, 2004. info
 • Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a směry, Encyklopedický průvodce moderním uměním, Slovart 2002. info
 • GOMBRICH, Ernst, Hans (1970). The Story of Art. vyd. London: Phaidon Publishers Inc., 1970. 485 s. ISBN 0-7148-1333-8. info
 • MORLEY, Simon; WILLIAM, Gilda, (2001). The 20th Century Art Book. 1. vyd. New York: Phaidon Inc., 2001. 514 s. ISBN 0-7148-3850-0. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998. info
Výukové metody
Přednáška, seminář přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů,práce s obrazem a textem, exkurze * Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce - referátu, recenze Klasifikovaný zápočet na základě písemného testu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.