DSCZ217 Dějiny umění a odívání II

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Ciampi Matulová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé sudé pondělí 13:00–16:00 IND
Předpoklady
EVER ( DSCL217 Dějiny umění a odívání II )
Absolvování kurzu Dějiny odívání a výtvarného umění I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je představit vývoj umění a odívání v 15. - 19. století, a to v širším kontextu sociologickém, historickém a kulturním. Studenti budou schopni rozlišit charakteristické rysy jednotlivých druhů umění, oděvní styly jednotlivých epoch, porozumí vztahu módy, umění a dalších oblastí života, budou se orientovat v používaných materiálech, textilních vazbách a oděvních střizích.
Osnova
  • Odívání a umění renesanční Itálie.
  • Španělská móda 16. stol.
  • Umění a móda 17. století.
  • Francie doby Ludvíka XIV. a Marie Antoinety.
  • Proměny umění a módy v 19. stol.
Literatura
  • Kybalová, L. : Obrazová encyklopedie módy. Praha, Artia 1973. info
  • Kybalová, Ludmila, Barok a rokoko, Praha 1997. info
  • Kybalová, Ludmila, Doba turnýry a secese, Praha 2006. info
  • Kybalová, Ludmila, Od empíru k druhému rokoku, Praha 2004. info
  • Kybalová, Ludmila, Renesance: (15. a 16. století), Praha 1996. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.