DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2025
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAL203 Dějiny režie I., DRBZ309 Dějiny režie II. a přednášek DAAZX03 Dějiny světového divadla III. a DAALX03 Dějiny světového divadla VI.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem posledního cyklu tohto předmětu je pokračovat v dalším seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji režie německé, brazilské a režie americké avantgardy, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách německé, brazilské, americké režie 20. století
- analyzovat metodu práce konkrétního režiséra
- identifikovat a posoudit způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- aktivně používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé inspirativní způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. B.Brecht - Začátky, Mnichov a Berlín.
 • 2. B.Brecht - Emigrace a teorie
 • 3. B.Brecht - Berliner Ensemble
 • 4. T. Ostermeier - učení, inspirace, Barracke, Schaubühne
 • 5.John CAGE - začátky, koncepty a Merce Cunningham Dance Company
 • 6. John Cage - koncepty happeningů, další cageovské žánry
 • 7. Living Theatre - začátky, exil, Kainovo děditství
 • 8. Living theatre - představení, prvky režie, USA
 • 9. Joseph Chaikin - Open Theatre a další režie
 • 10. Richard Foreman - Ontological-HistericTheatre
 • 11. Peter Schumann - Bread and Puppets Theatre
 • 12. Robert Wilson - začátky, představení, režijní prvky
 • 13. Robert Wilson v Čechách
 • 14. Augusto Boal - Teatro de Arena, Divadlo utlačovaných
Výukové metody
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke schopnosti použít probírané v praxi, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru, práci s myšlenkou a samostatnou četbu studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:00–13:30 406
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAL203 Dějiny režie I., DRBZ309 Dějiny režie II. a přednášek DAAZX03 Dějiny světového divadla III. a DAALX03 Dějiny světového divadla VI.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem posledního cyklu tohto předmětu je pokračovat v dalším seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji režie německé, brazilské a režie americké avantgardy, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách německé, brazilské, americké režie 20. století
- analyzovat metodu práce konkrétního režiséra
- identifikovat a posoudit způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- aktivně používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé inspirativní způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. B.Brecht - Začátky, Mnichov a Berlín.
 • 2. B.Brecht - Emigrace a teorie
 • 3. B.Brecht - Berliner Ensemble
 • 4. T. Ostermeier - učení, inspirace, Barracke, Schaubühne
 • 5.John CAGE - začátky, koncepty a Merce Cunningham Dance Company
 • 6. John Cage - koncepty happeningů, další cageovské žánry
 • 7. Living Theatre - začátky, exil, Kainovo děditství
 • 8. Living theatre - představení, prvky režie, USA
 • 9. Joseph Chaikin - Open Theatre a další režie
 • 10. Richard Foreman - Ontological-HistericTheatre
 • 11. Peter Schumann - Bread and Puppets Theatre
 • 12. Robert Wilson - začátky, představení, režijní prvky
 • 13. Robert Wilson v Čechách
 • 14. Augusto Boal - Teatro de Arena, Divadlo utlačovaných
Výukové metody
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke schopnosti použít probírané v praxi, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru, práci s myšlenkou a samostatnou četbu studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAL203 Dějiny režie I., DRBZ309 Dějiny režie II. a přednášek DAAZX03 Dějiny světového divadla III. a DAALX03 Dějiny světového divadla VI.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem posledního cyklu tohto předmětu je pokračovat v dalším seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji režie německé, brazilské a režie americké avantgardy, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách německé, brazilské, americké režie 20. století
- analyzovat metodu práce konkrétního režiséra
- identifikovat a posoudit způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- aktivně používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé inspirativní způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. B.Brecht - Začátky, Mnichov a Berlín.
 • 2. B.Brecht - Emigrace a teorie
 • 3. B.Brecht - Berliner Ensemble
 • 4. T. Ostermeier - učení, inspirace, Barracke, Schaubühne
 • 5.John CAGE - začátky, koncepty a Merce Cunningham Dance Company
 • 6. John Cage - koncepty happeningů, další cageovské žánry
 • 7. Living Theatre - začátky, exil, Kainovo děditství
 • 8. Living theatre - představení, prvky režie, USA
 • 9. Joseph Chaikin - Open Theatre a další režie
 • 10. Richard Foreman - Ontological-HistericTheatre
 • 11. Peter Schumann - Bread and Puppets Theatre
 • 12. Robert Wilson - začátky, představení, režijní prvky
 • 13. Robert Wilson v Čechách
 • 14. Augusto Boal - Teatro de Arena, Divadlo utlačovaných
Výukové metody
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke schopnosti použít probírané v praxi, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru, práci s myšlenkou a samostatnou četbu studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:00–13:30 406
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAL203 Dějiny režie I., DRBZ309 Dějiny režie II. a přednášek DAAZX03 Dějiny světového divadla III. a DAALX03 Dějiny světového divadla VI.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem posledního cyklu tohto předmětu je pokračovat v dalším seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji režie německé, brazilské a režie americké avantgardy, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách německé, brazilské, americké režie 20. století
- analyzovat metodu práce konkrétního režiséra
- identifikovat a posoudit způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- aktivně používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé inspirativní způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. B.Brecht - Začátky, Mnichov a Berlín.
 • 2. B.Brecht - Emigrace a teorie
 • 3. B.Brecht - Berliner Ensemble
 • 4. T. Ostermeier - učení, inspirace, Barracke, Schaubühne
 • 5.John CAGE - začátky, koncepty a Merce Cunningham Dance Company
 • 6. John Cage - koncepty happeningů, další cageovské žánry
 • 7. Living Theatre - začátky, exil, Kainovo děditství
 • 8. Living theatre - představení, prvky režie, USA
 • 9. Joseph Chaikin - Open Theatre a další režie
 • 10. Richard Foreman - Ontological-HistericTheatre
 • 11. Peter Schumann - Bread and Puppets Theatre
 • 12. Robert Wilson - začátky, představení, režijní prvky
 • 13. Robert Wilson v Čechách
 • 14. Augusto Boal - Teatro de Arena, Divadlo utlačovaných
Výukové metody
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke schopnosti použít probírané v praxi, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru, práci s myšlenkou a samostatnou četbu studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:00 405, Út 11:00–11:45 405
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAL203 Dějiny režie I., DRBZ309 Dějiny režie II. a přednášek DAAZX03 Dějiny světového divadla III. a DAALX03 Dějiny světového divadla VI.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem posledního cyklu tohto předmětu je pokračovat v dalším seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji režie německé, brazilské a režie americké avantgardy, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách německé, brazilské, americké režie 20. století
- analyzovat metodu práce konkrétního režiséra
- identifikovat a posoudit způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- aktivně používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé inspirativní způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. B.Brecht - Začátky, Mnichov a Berlín.
 • 2. B.Brecht - Emigrace a teorie
 • 3. B.Brecht - Berliner Ensemble
 • 4. T. Ostermeier - učení, inspirace, Barracke, Schaubühne
 • 5.John CAGE - začátky, koncepty a Merce Cunningham Dance Company
 • 6. John Cage - koncepty happeningů, další cageovské žánry
 • 7. Living Theatre - začátky, exil, Kainovo děditství
 • 8. Living theatre - představení, prvky režie, USA
 • 9. Joseph Chaikin - Open Theatre a další režie
 • 10. Richard Foreman - Ontological-HistericTheatre
 • 11. Peter Schumann - Bread and Puppets Theatre
 • 12. Robert Wilson - začátky, představení, režijní prvky
 • 13. Robert Wilson v Čechách
 • 14. Augusto Boal - Teatro de Arena, Divadlo utlačovaných
Výukové metody
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke schopnosti použít probírané v praxi, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru, práci s myšlenkou a samostatnou četbu studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–10:00 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů. Dále také úspěšné zvládnutí obou semestrů přednášek "Dějiny režieI"
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem třetího cyklu tohoto čtyřsemestrálního předmětu je seznámit posluchače s nejvýznamnjšími etapami a určujícími osobnostmi ve vývoji německé, anglické a brazilské činoherní režie, získat přehled o jednotlivých typech a metodách režie prostřednictvím podrobného studia tvorby vybraných režisérů, rozebrat s posluchači nejvýznamnější práce a studie jednotlivých režisérů a zároveň získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie. Výklad je podle možnosti doplňován fotografickými materiály, videem a aktivními vstupy jednotlivých studentů. Předmět u studenta předpokládá zvládnutí základní studijní literatury a vypracování zadaných úkolů, které budou doplňovat podle potřeby přednáškový cyklus. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách ruské činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Přednáškový seminář v základu oboru, určený pro třetí ročník činoherní režie se v zimním semestru koncentruje na vyložení základních režijních postupů a metod stěžejních německých, anglických režisérů a režii brazilskou v 19., 20. století a 21. století.
 • Osnova:
 • 1. M. Reinhardt
 • 2. A.Appia
 • 3. E.Piscator
 • 4. B.Brecht
 • 5. E.G.Craig
 • 6. P.Brook
 • 7. A.Boal
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta, posouzení zvládnutí terminologie.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 406
Předpoklady
EVER ( DRBZ309 Dějiny režie II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 406, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DRBZ309 Dějiny režie II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2018

Předmět se v období léto 2018 nevypisuje.

Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRBZ309 Dějiny režie II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DRBL309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
léto 2017

Předmět se v období léto 2017 nevypisuje.

Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRBZ309 Dějiny režie II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.