DAALX50 Světelný design

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:15–11:00 17, Út 11:00–11:45 17, Út 12:00–12:45 17, Út 12:45–13:30 17, Út 14:30–15:15 17, Út 15:15–16:00 17
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zájemcům o studium světelného designu a studentům oborů, které jeho základní znalost vyžadují (například scénografie, režie, fyzické divadlo). Probíhá formou třídenního intenzivního workshopu v divadle na Orlí (obvykle v červnu, přesná data viz. informace učitele). Workshop sestává z 1) teoretického úvodu do problematiky scénického svícení, 2) praktických ukázek a cvičení a 3) tvůrčího úkolu, který je zpracováván ve skupinách.
Předmět se věnuje stejnou měrou technickým i tvůrčím aspektům světelného designu a posluchačům poskytne základ, který mohou posléze rozvíjet dalším studiem nebo praxí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit základní světelnou koncepci
- prezentovat tuto koncepci v rámci tvůrčího týmu
- vytvořit scénář světelných změn a základní světelný plán
- definovat své požadavky na světelné vybavení (typy reflektorů a dalších zařízení, filtry) - definovat své požadavky v komunikaci s operátorem pultu při programování světelných změn
Osnova
 • Den 1:
 • Světelný design a jeho základní postupy
 • Vlastnosti světla
 • Vizuální percepce
 • Foto/video ukázky a jejich analýza
 • Typy světel a technické názvosloví
 • Praktické ukázky
 • Praktická cvičení
 • Den 2 - 3: Práce na tvůrčím úkolu ve skupinách, prezentace výstupů
Literatura
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
Výukové metody
Třídenní workshop v divadle na Orlí vedený pedagogy DIFA JAMU, případně ve spolupráci s externími pedagogy
Metody hodnocení
100% účast na workshopu a prezentace výstupů
Informace učitele
Workshop bude probíhat každý den v čase maximálně 10-18h. Prosím, pokuste se na tyto termíny uvolnit, přesný harmonogram práce ve skupinách bude definován první den workshopu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX50