DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2025
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů a DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem druhého cyklu přednášek je dovyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty. Přednášky mapují různé možnosti analýzy textu podle Stanislavského metody a cílí k vizualizaci konkrétního textu na základě této analýzy. Dále se soustřeďují na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí směrem k režijnímu konceptu, režijnímu klíči. Předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat. Náplň předmětu se pohybuje podle studijní úrovně přihlášených studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- rozdělit text na části a pojmenovat je
- vizualizovat situace v textu do divadelních obrazů
- navrhnout styčné prvky osobité režijní knihy
- pojmenovat koncept zamýšlené fiktivní inscenace
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Analýza textu Stanislavského metodou - hledání tématu, první čtení, volba titulu, příprava režiséra
 • 2. Analýza textu Stanislavského metodou - Dané okolnosti
 • 3. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 1. část
 • 4. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 2. část
 • 5. Analýza textu Stanislavského metodou - Zápletka /fyzické a psychické jednání/
 • 6. Seminární skupina - FJ a PJ - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 7. Analýza textu dle Mejercholda - Zápletka její rozvoj a struktura, dělení textu na menší části
 • 8. Seminární skupina - Struktura zápletky - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 9. Analýza textu Stanislavského metodou - Charaktery a Idea
 • 10. Seminární skupina - Vybrané charaktery - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Seminární skupina - Idea - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Analýza textu - Dialog
 • 12. Seminární skupina - Dialog - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 13. Seminární skupina - Rozdělení textu do situací a pojmenování - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 14. Seminární skupina - Koncept a vizualizace - explikace výsledků studia na konkrétním textu
Výukové metody
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: v přednáškách se přednesené části střídají s diskusí a zodpovídáním otázek, po přednášce následuje explikační cvičení studentů s krátkou okamžitou evaluací kolegů a pedagoga, témata jsou vymezena osnovou, využívá se práce s textem /konkrétní zvolená klasická divadelní hra/, student si vede poznámky, samostatně pracuje s literaturou, připravuje svoje explikační vystoupení podle sebe, výuka je skupinová, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na základní myšlenkové operace režie - výběr, třídění, selekce.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení probíraného krátkými praktickými explikacemi v další hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /explikace studenta/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:45 406, Po 12. 2. až Út 14. 5. St 10:15–11:45 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů a DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem druhého cyklu přednášek je dovyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty. Přednášky mapují různé možnosti analýzy textu podle Stanislavského metody a cílí k vizualizaci konkrétního textu na základě této analýzy. Dále se soustřeďují na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí směrem k režijnímu konceptu, režijnímu klíči. Předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat. Náplň předmětu se pohybuje podle studijní úrovně přihlášených studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- rozdělit text na části a pojmenovat je
- vizualizovat situace v textu do divadelních obrazů
- navrhnout styčné prvky osobité režijní knihy
- pojmenovat koncept zamýšlené fiktivní inscenace
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Analýza textu Stanislavského metodou - hledání tématu, první čtení, volba titulu, příprava režiséra
 • 2. Analýza textu Stanislavského metodou - Dané okolnosti
 • 3. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 1. část
 • 4. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 2. část
 • 5. Analýza textu Stanislavského metodou - Zápletka /fyzické a psychické jednání/
 • 6. Seminární skupina - FJ a PJ - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 7. Analýza textu dle Mejercholda - Zápletka její rozvoj a struktura, dělení textu na menší části
 • 8. Seminární skupina - Struktura zápletky - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 9. Analýza textu Stanislavského metodou - Charaktery a Idea
 • 10. Seminární skupina - Vybrané charaktery - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Seminární skupina - Idea - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Analýza textu - Dialog
 • 12. Seminární skupina - Dialog - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 13. Seminární skupina - Rozdělení textu do situací a pojmenování - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 14. Seminární skupina - Koncept a vizualizace - explikace výsledků studia na konkrétním textu
Výukové metody
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: v přednáškách se přednesené části střídají s diskusí a zodpovídáním otázek, po přednášce následuje explikační cvičení studentů s krátkou okamžitou evaluací kolegů a pedagoga, témata jsou vymezena osnovou, využívá se práce s textem /konkrétní zvolená klasická divadelní hra/, student si vede poznámky, samostatně pracuje s literaturou, připravuje svoje explikační vystoupení podle sebe, výuka je skupinová, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na základní myšlenkové operace režie - výběr, třídění, selekce.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení probíraného krátkými praktickými explikacemi v další hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /explikace studenta/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:45 407, Út 14:15–15:45 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů a DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem druhého cyklu přednášek je dovyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty. Přednášky mapují různé možnosti analýzy textu podle Stanislavského metody a cílí k vizualizaci konkrétního textu na základě této analýzy. Dále se soustřeďují na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí směrem k režijnímu konceptu, režijnímu klíči. Předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat. Náplň předmětu se pohybuje podle studijní úrovně přihlášených studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- rozdělit text na části a pojmenovat je
- vizualizovat situace v textu do divadelních obrazů
- navrhnout styčné prvky osobité režijní knihy
- pojmenovat koncept zamýšlené fiktivní inscenace
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Analýza textu Stanislavského metodou - hledání tématu, první čtení, volba titulu, příprava režiséra
 • 2. Analýza textu Stanislavského metodou - Dané okolnosti
 • 3. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 1. část
 • 4. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 2. část
 • 5. Analýza textu Stanislavského metodou - Zápletka /fyzické a psychické jednání/
 • 6. Seminární skupina - FJ a PJ - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 7. Analýza textu dle Mejercholda - Zápletka její rozvoj a struktura, dělení textu na menší části
 • 8. Seminární skupina - Struktura zápletky - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 9. Analýza textu Stanislavského metodou - Charaktery a Idea
 • 10. Seminární skupina - Vybrané charaktery - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Seminární skupina - Idea - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Analýza textu - Dialog
 • 12. Seminární skupina - Dialog - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 13. Seminární skupina - Rozdělení textu do situací a pojmenování - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 14. Seminární skupina - Koncept a vizualizace - explikace výsledků studia na konkrétním textu
Výukové metody
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: v přednáškách se přednesené části střídají s diskusí a zodpovídáním otázek, po přednášce následuje explikační cvičení studentů s krátkou okamžitou evaluací kolegů a pedagoga, témata jsou vymezena osnovou, využívá se práce s textem /konkrétní zvolená klasická divadelní hra/, student si vede poznámky, samostatně pracuje s literaturou, připravuje svoje explikační vystoupení podle sebe, výuka je skupinová, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na základní myšlenkové operace režie - výběr, třídění, selekce.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení probíraného krátkými praktickými explikacemi v další hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /explikace studenta/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:00–11:30 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů a DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem druhého cyklu přednášek je dovyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty. Přednášky mapují různé možnosti analýzy textu podle Stanislavského metody a cílí k vizualizaci konkrétního textu na základě této analýzy. Dále se soustřeďují na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí směrem k režijnímu konceptu, režijnímu klíči. Předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat. Náplň předmětu se pohybuje podle studijní úrovně přihlášených studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- rozdělit text na části a pojmenovat je
- vizualizovat situace v textu do divadelních obrazů
- navrhnout styčné prvky osobité režijní knihy
- pojmenovat koncept zamýšlené fiktivní inscenace
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Analýza textu Stanislavského metodou - hledání tématu, první čtení, volba titulu, příprava režiséra
 • 2. Analýza textu Stanislavského metodou - Dané okolnosti
 • 3. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 1. část
 • 4. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 2. část
 • 5. Analýza textu Stanislavského metodou - Zápletka /fyzické a psychické jednání/
 • 6. Seminární skupina - FJ a PJ - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 7. Analýza textu dle Mejercholda - Zápletka její rozvoj a struktura, dělení textu na menší části
 • 8. Seminární skupina - Struktura zápletky - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 9. Analýza textu Stanislavského metodou - Charaktery a Idea
 • 10. Seminární skupina - Vybrané charaktery - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Seminární skupina - Idea - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Analýza textu - Dialog
 • 12. Seminární skupina - Dialog - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 13. Seminární skupina - Rozdělení textu do situací a pojmenování - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 14. Seminární skupina - Koncept a vizualizace - explikace výsledků studia na konkrétním textu
Výukové metody
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: v přednáškách se přednesené části střídají s diskusí a zodpovídáním otázek, po přednášce následuje explikační cvičení studentů s krátkou okamžitou evaluací kolegů a pedagoga, témata jsou vymezena osnovou, využívá se práce s textem /konkrétní zvolená klasická divadelní hra/, student si vede poznámky, samostatně pracuje s literaturou, připravuje svoje explikační vystoupení podle sebe, výuka je skupinová, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na základní myšlenkové operace režie - výběr, třídění, selekce.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení probíraného krátkými praktickými explikacemi v další hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /explikace studenta/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie a divadelní produkce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty ve přímé reminiscenci ke konkrétním metodám režisérů 20. a 21. století. Dále přednášky mapují různé postupy tvorby, soustřeďují se na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí, předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- připravit se na divadelní praxi
- vytvořit osobitou režijní knihu
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Vymezení termínu "režisér" a "režie"
 • 2. Hledání tématu
 • 3. Volba titulu
 • 4. Připrava režiséra
 • 5. Analýza textu
 • 6. Dramaturgická práce na textu
 • 7. Volba spolupracovníků
 • 8. Réžijní koncept
 • 9. Režijní kniha
 • 10. Historie režijních knih
 • 11. Obsazování
 • 12. Plánování
 • 13. Metody zkoušení inscenace
 • 14. Typy zkoušek
 • 15. Metody režijní práce
 • 16. Interpretace
 • 17. Hlášení o inscenaci
 • 18. Inspicientská kniha
 • 19. Připomínkování
 • 20. Sebeanalyza a sebereflexe
 • 21. Kritika
 • 22. Spolupráce se členy tvůrčího týmu
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář, cvičení na různá témata.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, závěrečná explikace, recenze vyučovaného předmětu ve 2. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie a divadelní produkce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty ve přímé reminiscenci ke konkrétním metodám režisérů 20. a 21. století. Dále přednášky mapují různé postupy tvorby, soustřeďují se na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí, předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- připravit se na divadelní praxi
- vytvořit osobitou režijní knihu
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Vymezení termínu "režisér" a "režie"
 • 2. Hledání tématu
 • 3. Volba titulu
 • 4. Připrava režiséra
 • 5. Analýza textu
 • 6. Dramaturgická práce na textu
 • 7. Volba spolupracovníků
 • 8. Réžijní koncept
 • 9. Režijní kniha
 • 10. Historie režijních knih
 • 11. Obsazování
 • 12. Plánování
 • 13. Metody zkoušení inscenace
 • 14. Typy zkoušek
 • 15. Metody režijní práce
 • 16. Interpretace
 • 17. Hlášení o inscenaci
 • 18. Inspicientská kniha
 • 19. Připomínkování
 • 20. Sebeanalyza a sebereflexe
 • 21. Kritika
 • 22. Spolupráce se členy tvůrčího týmu
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář, cvičení na různá témata.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, závěrečná explikace, recenze vyučovaného předmětu ve 2. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Dějiny režie I

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 407
Předpoklady
EVER ( DAAZX10 Dějiny režie I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 405
Předpoklady
EVER ( DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 407, Út 10:15–11:45 406, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.

DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.