DHAZ111 Vstupní kurz

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/40/0. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Bumbálek (přednášející)
Mgr. Eva Jelínková (přednášející)
MgA. Adam Mašura (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Kurz je v prvé řadě určen studentům herectví, kteří mají nastoupit do prvního ročníku.
Dále mohou být osobně pozváni také studenti režie a dramaturgie (buď nastupující do prvního nebo druhého ročníku) - vždy však až po dohodě garanta předmětu s vedoucím jejich ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prakticky objasnit zaměření a strukturu studia hereckého oboru, seznámit s jednotlivými předměty a základním nasměrováním herecké výchovy.
Zvýšit kondici především pohybových disciplín. Individuálně monitorovat základní mluvní a pohybové nedostatky.
Osnova
 • Kurz je zpravidla čtyř až pětidenní. Probíhá (je-li možno) mimo Brno.
 • Každý den je rozdělen do tří bloků:
 • - dopolední (2 x 1,5h)
 • - odpolední (2 x 1,5h)
 • - večerní
 • Podle aktuální situace a možností přijíždějících a odjíždějících pedagogů probíhá výuka v následujících oblastech:
 • - herecká výchova (první "letmé" seznámení se jednotlivými oblastmi výuky v prvním až druhém roce studia: psychosomatické uvolňování, jednání s partnerem, tvorba postavy, žánrová diference).
 • - pohybový trénink (seznámení s bezpečnostními pravidly; "první trénink"; kondiční cvičení)
 • - interpretace
Literatura
  povinná literatura
 • RAPOPORT, Josif Matvějevič. Herec a jeho práce. 1946. info
  doporučená literatura
 • BERGAN, Ronald. Dustin Hoffman. 1992. info
 • CAIS, Milan. Josef Kemr : Český don Quijote. 1996. info
 • ČECHOV, M. Hercova cesta.Praha: Panorama, 1990. info
 • HÖGER, Karel. Z hercova zápisníku. Praha: Melantrich,. 1983. info
 • CHAPLIN, Charlie. Můj životopis. Praha: Odeon, 1967. 1967. info
 • KEATON, Buster a Charles SAMUELS. Můj nádherný svět grotesky. Praha: Šulc a spol. 1993. info
 • LINDSEY, Robert. Brando: Písně, které mě naučila matka. Praha: Prostor, 1996. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • OLIVIER, Laurence. Hercova zpověď. Praha: Práce, 1989. info
 • PEŠEK, Ladislav a Zdeněk HEDVÁBNÝ. Tvář bez masky: skutečnost a sen. Praha: Odeon, 1977. info
 • RUT, Přemysl. Ivan Vyskočil: Vždyť přece létat je o hubu. Praha: Portál, 2000. info
 • RUTTE, Miroslav. Šest podob českého herectví. Praha, 1947. info
 • STANISLAVSKIJ, K.S.: Můj život v umění. info
 • ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Za divadlem kolem světa. Praha: Máj, 1970. info
 • ULLMANN, Liv. Proměny. Praha: Práce, 1989. info
 • VODÁK, Jindřich. Eduard Vojan. Praha: Melantrich, 1945. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Petr Čepek : talent a osud. Praha: Achát, 1996. info
Výukové metody
Seminář, cvičení, dílna.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k periodicitě výuky: jednou za čtyři roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DHAZ111