HJ0011Al Angličtina pro manažerskou praxi II

Hudební fakulta
léto 2015

Předmět se v období léto 2015 nevypisuje.

Rozsah
1/2. 4 kr. 4 z 7. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Kurz je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět Cizí jazyk A/I.
Kurz je určen především pro studenty hudebního manažerství, kteří studují angličtinu jako svůj první jazyk.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Prohlubování lexikálních a gramatických jazykových kompetencí. Další obohacování jazykových znalostí v oblasti terminologie hudebního umění, obchodní korespondence a finanční angličtiny. Seznámení s manažerskými metodami, postupy a s psychologií managementu. Orientace v uměleckých smlouvách. Výuka probíhá zhruba na úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osnova
 • Prohlubování lexikálních a gramatických jazykových kompetencí. Další obohacování jazykových znalostí v oblasti terminologie hudebního umění, obchodní korespondence a finanční angličtiny. Seznámení s manažerskými metodami, postupy a s psychologií managementu. Orientace v uměleckých smlouvách. Výuka probíhá zhruba na úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Pokračování v práci se základní studijním materiálem pro osvojování gramatických jevů
  English Grammar in Use.
  Pokračování v práci se základní studijním materiálem pro osvojování hudební terminologie
  English Texts for Students of the Music Faculty.
  Práce s texty ze studijního materiálu - English Texts for Students of Music Management
  Práce s texty s manažerskou tématikou z odborného časopisu Business Spotlight,
  samostatná prezentace určitého manažerského tématu v rozsahu 20 - 30 minut.
  Nácvik psaní propagačních materiálů v angličtině, různých typů dopisů, orientace v reklamní angličtině.
  Práce s odbornými texty zpracovávající manažerské metody, postupy psychologií managementu (vypracování referátu na manažerská témata).
  Promítání filmů v angličtině s hudební tématikou a samostatné písemné zpracování určitého problému prezentovaného ve shlédnutém filmu.
Literatura
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press 2004. info
 • Ivana Jarešová: The English Texts for Students of Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • Časopis Business Spotlight. ECONOMIA a.s. Praha. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé II. Olomouc. 1995. info
 • Antony Hopkins: Pathway to Music. London. 1993. info
 • Vlasta Rejtharová: Letter Writing. Academia Praha. 1996. info
 • Ian Christian: Discovering Classical Music, London 2000. info
 • MUSIC MANAGEMENT FORUM: The Music Management Bible. 2003. ISBN 1-84492-025-9. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
 • www.stránky:www.musicalopinion.com. info
 • www.musolife.com. info
 • www.bbcmusicmagazine.com. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)

Ústní referát na zadané manažerské téma.
Písemný překlad zadaného tématu (např. tisková zpráva).

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2015/HJ0011Al