HJ0001Az Angličtina I

Hudební fakulta
zima 2014

Předmět se v období zima 2014 nevypisuje.

Rozsah
1/2. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HJ0001Az/zacatecnici: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jarešová
HJ0001Az/mirne_pokrocili: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jarešová
HJ0001Az/pokrocili: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jarešová
Předpoklady
Zájem učit se cizímu jazyku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu

Osnova
  • Dosažení základů úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Osvojení základů anglického jazyka v oblasti gramatiky i slovní zásoby. *Tento předmět lze studovat i ve skupinách s vyšší pokročilostí.

    Osvojení základů anglického jazyka v oblasti gramatiky i slovní zásoby. Orientace v základní běžné komunikaci (základní slovní zásoba, fráze).
Literatura
  • Ludmila Kollmannová: Angličtina nejen pro samouky. Praha, Leda 2005. info
  • Reymond Murphy: Essential Grammar in Use. Cambridge, Cambridge University Press 2007. info
  • George Woolard: Lessons with Laughter. Hove, LTP 1996. info
  • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge, Cambridge University Press 2003. info
Výukové metody
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např.frontální či analytická metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda, skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), využití multimédií.
Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním). Důraz kladen na konverzaci a osvojení základních komunikačních schopností.
Prostředky: Nácvik samostatného ústního projevu, práce s velmi jednoduchými hudebními texty, nácvik základního písemného vyjadřování.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet
LS/ zkouška

  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2014/HJ0001Az