Who is authorized to edit the basic term-related information at the faculty selected?

  1. Mgr. Darina Daňková (Studijní oddělení DIFA JAMU), učo 19177
  2. Bc. Lucie Drlíková (Studijní oddělení DIFA JAMU), učo 19893
  3. MgA. Kamila Konývková Kostřicová (ADV Děk DIFA DIFA JAMU), učo 12828
  4. Ing. Ivana Oulehlová (Oddělení pro studium a kvalitu Rek JAMU), učo 5229
  5. doc. Ing. David Strnad (Děk DIFA DIFA JAMU), učo 5143
  6. Mgr. Helena Valíčková (Děk DIFA DIFA JAMU), učo 20647

The page shows the list of people with the katal_a right and w attribute for 5453.