Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. doc. MgA. Jana Goliášová (Projektové oddělení HF JAMU), učo 5289
  2. Alena Horáková (Sekretariát kateder HF JAMU), učo 18654
  3. Jana Jarošová (Studijní oddělení HF JAMU), učo 5412
  4. MgA. Petra Koňárková (Zahraniční oddělení HF JAMU), učo 5788
  5. MgA. Kateřina Polášková (Projektové oddělení HF JAMU), učo 11588

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5451