Kurz 2 Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

10
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Kurz 2 Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry
Zkratka: MC002
Kód: MC002
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: -
Program: CM001 METC Metodické centrum
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta

Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry

Čtyřsemestrální kurz- hodinová dotace 148 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz.

Poplatek činí 5 000,- Kč za dva semestry a zahrnuje hromadné lekce.

Poplatek za 1 volitelnou individuální lekci je 250,- Kč.

O Metodickém centru:

Metodické centrum je akreditováno jako systém navazujících kurzů 1-5, přičemž ve 3. a 4. kurzu může pedagog setrvat opakovaně, neboť se tam přednášky neopakují a náplň je průběžně proměňována podle aktuální situace v klavírní pedagogice. Nástup nových posluchačů do K2, K3, K4 a K5 je možný jen výjimečně po odpovídajícím zdůvodnění. Absolventi VŠ, kteří mají SZZ z Metodiky klavírní hry nebo Didaktiky klavírní hry mohou bez dalšího zdůvodnění nastoupit přímo do kurzů 2-4.

Kurz 5 je dvousemestrální kurz určen pro absolventy kurzů MC nebo při přerušení docházky do kurzů MC z důvodu nemoci, mateřství nebo jiných závažných důvodů.

V Kurzu 1 je v ceně započítáno v každém ročníku 10 lekcí Hry na klavír a 10 lekcí Vyučovatelské praxe. Pokud si posluchač vybere jiné individuální přeměty, zaplatí za každou objednanou individuální hodinu 250 Kč.

Kompletní informace o jednotlivých kurzech a vyučovaných předmětech Metodického centra naleznete na: https://hf.jamu.cz/verejnost/metodicke-centrum/

Metodické Centrum nabízí možnost platby za hromadnou výuku po semestrech. Individuální konzultace musí být uhrazeny v plném počtu, ve kterém byly objednány. Při přiobjednání individuálních konzultací pro druhý semestr, je potřeba uhradit platbu nejpozději do 31. 1. 2021.