#buďjamák

Rozbalit vše

Stránka projektu:

https://studujdf.jamu.cz/budjamak

#buďjamák je volnočasový vzdělávací program Divadelní fakulty JAMU, vytvořený ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU. Jde o program na bázi juniorské univerzity, s teoretickou i praktickou náplní. V rámci programu proběhne 6 setkání (4+2) v průběhu jednoho akademického/školního roku, tato setkání budou vždy o víkendu, převážně v sobotu. V rámci jednoho dne se účastníci setkají s umělci, teoretiky a pedagogy umění i dalšími odborníky z oboru. Teoretická část programu bude obsahovat přednášky o divadle, praktická část pak ve stejném dni poskytne tvůrčí dílny s kreativní náplní.

Program je časově a organizačně dostupný i mimobrněnské mládeži. Nabízí možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu, samostatnost a schopnost formulovat myšlenky a diskutovat. Pro účastníky programu připravujeme i doprovodné programy ve spolupráci s brněnskými divadly, kulturními platformami a festivaly. Tuto aktivitu pokládáme za první krok pro vytvoření dialogu mezi pedagogy středních škol a umělci, pro lepší zapojování kreativních oborů do vzdělávání mladých.

(?)

Program nabídne mladým lidem možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu a přispěje k celkovému rozvoji osobností. Poskytne možnost zorientovat se ve studijní nabídce DF JAMU a KDS FF MU. Rádi bychom byli také základem pro větší zapojování umění do vzdělávání mladých lidí.

(?)

Rozvrh:

Předpokládaný čas a místo konání:

Sobota od 9.30 na DF JAMU, Mozartova 1(semináře), navazující workshopy v místnostech a prostorách DF JAMU a jinde

Přehled setkání:

(Vyhrazujeme si právo na změny v rozvrhu nabízených workshopů v případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů)

Září: Imatrikulace v Divadle na Orlí

Říjen: Příběh

Listopad: Dialog

Leden: Maska, loutka, postava

Únor: Teatralita, Medialita, Manipulace

duben/květen Promoce v Divadle na Orlí nebo ve studiu Marta

Doprovodné programy:

Program zvýhodněného vstupného do brněnských divadel, možnost účastnit se vybraných akcí obou fakult a další akce.

Další podrobnosti na webu https://studujdf.jamu.cz

Pravidla přijetí a absolvování programu #buďjamák

K účasti na programu #buďjamák je nutné se řádně přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, zveřejněného na IS JAMU a zaplatit zápisné do stanovené lhůty. Pro účastníky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí máme vyhrazeno 5 míst s odpuštěním zápisného.

Program je určený pro mládež ve věku 15 -19 let. Minimální věk 15 let je závazný k datu zahájení programu, horní věková hranice není omezena, pokud se jedná o studenta nebo čerstvého absolventa střední školy.

Účastník musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Úspěšným absolventem programu je účastník, který absolvuje alespoň 75% workshopů a přednášek. Takový účastník získá na konci programu diplom z rukou člena vedení Divadelní fakulty JAMU.

Vyhrazujeme si právo na změny v rozvrhu nabízených workshopů v případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: #buďjamák
Zkratka: U1V001
Kód: U1V001
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: -
Program: U1V01 U-U1V Univerzita 1.věku
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta