#buďjamák

Rozbalit vše

Stránky projektu

#buďjamák je volnočasový vzdělávací program Divadelní fakulty JAMU, vytvořený ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU. Jde o program na bázi juniorské univerzity, s teoretickou i praktickou náplní. V rámci programu nabízíme pět intenzivních dní se semináři a workshopy. V rámci jednoho dne se účastníci setkají s umělci, teoretiky a pedagogy umění i dalšími odborníky z oboru. Teoretická část programu bude obsahovat přednášky o divadle, praktická část pak ve stejném dni poskytne tvůrčí dílny s kreativní náplní. Zájemci si formou časové soutěže sami vybírají z nabídky seminářů a worskhopů.

Program nabízí možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu, samostatnost a schopnost formulovat myšlenky, sdílet je s ostatními, spolupracovat I diskutovat.. Tuto aktivitu pokládáme za první krok pro vytvoření dialogu mezi pedagogy středních škol a umělci, pro lepší zapojování kreativních oborů do vzdělávání mladých.

(?)

Program nabídne mladým lidem možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu a přispěje k celkovému rozvoji osobností. Poskytne možnost zorientovat se ve studijní nabídce DF JAMU a KDS FF MU. Rádi bychom byli také základem pro větší zapojování divadelního umění do vzdělávání mladých lidí.

(?)

Podrobnosti:

Stránky projektu

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: #buďjamák
Zkratka: U1V001
Kód: U1V001
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: -
Program: U1V01 U-U1V Univerzita 1.věku
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta

Další informace

K účasti na programu #buďjamák je nutné se řádně přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, zveřejněného na IS JAMU a zaplatit zápisné do stanovené lhůty. Registrační formulář si, prosím, vytiskněte, podle pokynů vyplňte a pošlete nám oskenovaný zpět. Po přijetí přihlášky Vám zašleme platební údaje. Pro účastníky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí máme vyhrazeno 5 míst s odpuštěním zápisného, tato místa nabízíme také zájemcům z Ukrajiny. Doložení této skutečnosti s Vámi budeme řešit individuálně.

Program je určený pro mládež ve věku 15 -19 let. Minimální věk 15 let je závazný k datu zahájení programu, horní věková hranice není omezena, pokud se jedná o studenta nebo čerstvého absolventa střední školy.

Úspěšným absolventem programu je účastník, který absolvuje alespoň 75% workshopů a přednášek. Takový účastník získá na konci programu diplom z rukou člena vedení Divadelní fakulty JAMU.

Vyhrazujeme si právo na změny v rozvrhu nabízených workshopů v případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů