Světelný design

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je v reakci na poptávku praxe připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí (historie divadla, dramaturgie), které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby. Absolventi se uplatní v divadlech a kulturních institucích všech typů v České republice i zahraničí, při divadelních a

paradivadelních projektech, kulturních projektech a v agenturách zabývajících se realizací kulturních pořadů, na domácích i mezinárodních divadelních a hudebních festivalech, v televizi, filmovém průmyslu,

architektuře, výstavnictví apod. Absolvent může založit a vést vlastní studio světelného designu. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům oboru světelný design i uplatnění v jiných příbuzných

tvůrčích disciplínách jako např. architektonické svícení, návrhy osvětlení výstav, filmové a televizní svícení, světelný design v zábavním průmyslu (koncerty populární hudby, události a show) a samostatná výtvarná činnost.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • prokazuje široké (praktické i teoretické) znalosti v oblasti světelného designu a projekčních technologií
 • orientuje se ve vývoji a současných trendech světelných technologií a jejich ovládacích zařízení
 • disponuje hlubokými vědomostmi historie a teorie světového a českého divadla a scénografie
 • prokazuje porozumění dalším divadelním a uměleckým oborům (režie, dramaturgie, scénografie)
 • má základy znalostí filmového, televizního a architektonického svícení, které dokáže rozšířit a uplatnit v uvedených oborech
 • je schopen vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show, apod.
 • je schopen samostatně navrhnout a připravit světelnou výstavu, show apod. od dramaturgické koncepce až po realizaci
 • dokáže prakticky realizovat návrh světelné koncepce
 • ovládá technologii divadelního prostoru
 • je schopen při tvorbě světelné koncepce pracovat s videem a projekcemi
 • orientuje se v nejnovějších trendech ve vývoji osvětlovacích systémů a dokáže pracovat s moderními audio/video technologiemi
 • samostatně navrhnout světelný design inscenací všech žánrů (opera, taneční divadlo a balet, činohra, muzikál aj.).
 • vytvořit světelnou koncepci v souladu s režijní a scénografickou koncepcí v tvůrčím týmu režisérvýtvarník scény (a kostýmů) – světelný designer
 • zpracovat světelnou koncepci ve vizualizačním programu do konkrétního typu divadelního prostoru s konkrétní scénografií a konkrétními světelnými zdroji a uvést ji s místním osvětlovacím týmem do praxe
(?)

Absolvent oboru světelný design je samostatně činným umělcem ovládajícím širokou škálu znalostí světelných a projekčních technologií a technik, které dokáže tvůrčím způsobem aplikovat.

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Stáž u světelného designera nebo stáž v divadle (3 týdny)

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

(?)

Na bakalářské studium jevištní technologie, scénografie, režie, případně bakalářské studium na uměleckých školách výtvarného zaměření

(?)
0
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Světelný design
Zkratka: DESIGN
Kód: 8203T086
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. MgA. Ivo Krobot

Studijní katalog