Školitel


 1. K čemu je agenda Školitel?

  Osobní administrativa → Školitel

  Tato agenda je přístupná všem osobám, které v daném období a na dané fakultě vedou či oponují závěrečné práce studentů bakalářského, navazujícího, doktorského nebo celoživotního studia. Můžete zde zadávat hodnocení za závěrečnou práci a za předměty s ní související.

 2. Proč nevidím ve Školiteli svého studenta?

  Zkontrolujte v záhlaví stránky nastavení správného období, ve kterém chcete zadávat hodnocení, a fakulty - student se zobrazuje pod fakultou, na kterou je zařazen, a v období, ve kterém byl alespoň určitou dobu aktivní. Student se ve Školiteli zobrazí tehdy, je-li vedoucí práce uveden v evidenci závěrečné práce studenta nebo jako vedoucí u tématu v Rozpisech, ke kterému je student přihlášen.

  Tipy: Chcete-li zobrazit i v současnosti ukončené studenty, zaškrtněte volbu "Zahrnout i v současnosti ukončené studenty" a stiskněte "Uplatnit". Pokud použijete volbu "Zahrnout i přerušené studenty", zahrnou se také studenti, kteří byli v průběhu vybraného období neaktivní. Pokud vedete studenty na více fakultách a chcete je zobrazit všechny do stejné stránky bez nutnosti přepínat fakultu, zaškrtněte volbu "Zahrnout i studenty vedené na jiné fakultě".

 3. Proč nevidím odkaz na hodnocení předmětů svého studenta?

  Zkontrolujte v záhlaví stránky nastavení správného období a fakulty, na kterou je student zařazen. Ve Školiteli se nabízejí pouze ty předměty, které učitel vyučuje, nebo které mají nastaven příznak "smí hodnotit všichni vyučující pracoviště". Hodnocení ostatních předmětů lze zadávat přes agendu Učitel.

  V případě, že vedoucí práce není v daném období vyučujícím žádného předmětu a současně téma studenta není uvedeno v žádném z Rozpisů témat (typu Bakalářské práce, Diplomové práce, Disertační práce, Závěrečné práce nediplomního studia, Projekty nebo Ročníkové práce, které umožňují zadávat hodnocení propojením s příslušnými předměty), je třeba vedoucího přidat jako vyučujícího k některému z předmětů, do kterých potřebuje zadávat hodnocení.

 4. Jaká hodnocení mohu zadávat přes agendu Školitel?

  V agendě Školitel je možné provádět pouze operace určené vedoucímu práce (udělení hodnocení za předměty spojené se závěrečnou prací, semestrální hodnocení doktorského studenta). Hodnocení ostatních předmětů je třeba provést přes agendu Učitel.

 5. Jak mohu v aplikaci Školitel zadat hodnocení za závěrečnou práci?

  Osobní administrativa → Školitel → Hodnocení

  Pod jménem konkrétního studenta se nachází předmět závěrečné práce s odkazem na hodnocení a s možnými typy ukončení předmětu. Po rozkliknutí Hodnocení zadejte do políčka odpovídající hodnocení a uložte.

 6. K čemu je aplikace 'Hodnocení doktorského studenta' a kdo k ní má přístup?

  Aplikace slouží pro celkové hodnocení doktorského studenta jeho školitelem. Členové oborové rady zde vidí seznam studentů odpovídajícího programu, plné texty hodnocení školitele, přehled známek/kreditů a tabulku s přehledem publikací studenta.
  Přístup pro školitele

  Osobní administrativa → Školitel → Hodnocení doktorského studenta

  [1] kliknutím na odkaz vstoupíte do aplikace jako školitel
  [2] kliknutím na odkaz zobrazíte seznam studentů

  Přístup pro členy oborové rady a majitele práva s_studium

  Osobní administrativa → Školitel → Pohled oborové rady - hodnocení doktorských studentů

  [1] člen oborové rady může skrze seznam studentů vyhledat údaje zadané školitelem

  Přístup k jednotlivým rubrikám v hodnocení studenta se liší podle role uživatele následovně:

  • Neveřejnou poznámku školitele vidí a může editovat pouze školitel studenta.
  • Vyjádření oborové rady může editovat osoba s právem s_studium na příslušné fakultě a předseda oborové rady. Studenti FSS tuto rubriku vidí, studenti ostatních fakult nikoliv.
  • Schválení plánu na další rok může editovat osoba s právem s_studium na příslušné fakultě a předseda oborové rady, student rubriku vidí.
  • Po rozhodnutí oborové rady o schválení/neschválení plánu již školitel nemůže daný plán editovat.

  Všechny ostatní rubriky vidí a může editovat školitel, osoby s právem s_studium na příslušné fakultě i členové oborové rady.

 7. Jak vyplním Hodnocení doktorského studenta?

  Semestrální hodnocení doktorského studenta vyplníte v aplikaci

  Osobní administrativa → Školitel → Hodnocení doktorského studenta

  u konkrétního studenta. Kliknutím na tlačítko "Edituj" otevřete formulář pro textové zadání hodnocení. Po vyplnění formulář na konci stránky uložte.

 8. Jak upravím téma v Rozpisu témat, ke kterému je můj student přihlášen?

  Kliknutím na odkaz "záznam v Rozpisu studentů" u příslušného studenta zobrazíte téma, které můžete následně cestou "Zobrazit operace" → "Editovat" upravit. Změny nezapomeňte uložit. Pokud upravujete téma až po převedení údajů z Rozpisů do Závěrečné práce (postupy se liší v rámci fakult), informujte o změnách příslušné osoby (typicky studijní oddělení, sekretářka).

 9. Jak mohu napsat hromadný dopis svým studentům?

  Osobní administrativa → Školitel → Zvolit adresáty hromadného dopisu → Vyber studia

  Zaškrtnutím jedné nebo více variant a kliknutím na "Vyber studia" zobrazíte studenty odpovídajícího typu studia, které vedete či oponujete a kteří mají na začátku vybraného období aktivní studium. Pro zaslání dopisu pokračujte volbou "Pošli hromadný dopis vybraným studentům".

  [1] vybraná varianta typu studií, kterým se má odeslat hromadný dopis
  [2] kliknutím na odkaz vstoupíte do aplikace k odeslání hromadného dopisu

  Vámi odeslané dopisy, u kterých byl zaškrtnut příznak "toto sdělení archivovat", můžete vyhledat pomocí aplikace

  Osobní administrativa → Školitel → Archiv sdělení
  Více o této aplikaci v Nápovědě.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:01, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému