Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy


 1. Co je skenovatelný odpovědní list?

  Učitel může pro přípravu písemné zkoušky využít e-learningovou agendu Odpovědníky. Sestaví a vytiskne typicky různá zadání (může do nich zahrnout různé otázky, míchat pořadí otázek a míchat pořadí odpovědí nabízených k zaškrtání). Vaším úkolem je při zkoušce vyplnit odpovědní list tak, aby bylo možno jej oskenovat a automaticky rozpoznat - opravit (přidělit body). Na zkoušce obdržíte od učitele zadání a odpovědní list.

  Odpovědní list vypadá přibližně takto:

 2. Jak vyplním odpovědní list?

  Použijte výraznou tužku, propisovací tužku, fix. Rubriky jméno, datum, předmět se nerozpoznávají, vyplňte běžným způsobem. Pečlivě vyplňte číslo zadání a učo - tvar cifer naznačuje uvedený vzor číslic. Číslo zadání opíšete z přiděleného zadání. Na odpovědním listu nelze škrtat, pouze jemně gumovat.

  Správně vyplněné záhlaví vypadá následovně:

  Nejčastější chyby při vyplňování:


  Nevyplňujte čísla "dutě".


  Nevyplňujte čísla běžným písmem, použijte vzory.


  Neoddělujte tisíce mezerou.


  Dodržujte přesně vzory číslic a vodící značky (chybně vyplněné obě číslice '1').

  Odpovědi vyznačujte vodorovnou čárkou, stejnoměrně v celém odpovědním listu. Učitel na případné reklamace "chybně" rozpoznaných neobvykle zaškrtnutých odpovědí nebude brát zřetel, protože může jít o pokus o podvod ("Zkusím to, a když to bude dobře, půjdu reklamovat".).

  Správně vyplněné odpovědi:

  Nejčastější chyby při vyplňování odpovědí:


  Nevyplňujte celý čtverec, pouze čárku mezi vodícími značkami.


  Nevyplňujte odpovědi pouze zakreslením obrysu.


  Odpověď vyznačte výrazně.


  Odpovědi vyznačujte stejnoměrně.

 3. Udělal jsem chybu na odpovědním listu!

  Pracujete-li tužkou, jemně ji vygumujte. Nemůžete-li gumovat, využijte možnosti opravy nacházející se na spodní straně formuláře, pokud je pro daný typ formuláře k dispozici. Takto můžete opravovat až tři chyby, překročíte-li tento počet, vyžádejte si od dozoru na zkoušce nový odpovědní list, údaje přepište (starý odpovědní list roztrhněte, aby nedošlo k omylu).

  [1] správně vyplněná opravná pole v odpovědním archu

  Při opravě vyplňte pečlivě číslo otázky, ve které jste udělali chybu. Tvar cifer naznačuje vzor číslic uvedený v záhlaví skenovacího archu. Následně vyplňte správnou odpověď.

 4. Kde nahlédnu do oskenovaných a rozpoznaných odpovědních listů?

  Pomocí odkazů
  Osobní administrativa → Student → Během studia .. Přijímárna
  K dispozici máte jednak grafický soubor s oskenovaným listem (případné problémy s rozpoznáváním jsou vyznačeny červeně) a také textový soubor s údaji o tom, jak byly odpovědi rozpoznány. Vypadá zhruba takto:

  1. null *0
  2. null *0
  3. c nok *-1
  4. null *0
  5. null *0
  6. null *0
  7. null *0
  8. null *0
  9. a nok *-1
  10. null *0
  11. null *0

  Slovo 'null' znamená, že na řádku odpovědního archu nebyla nalezena žádná odpověď. Písmena a-f znamenají zaškrtnutou odpověď. Značky 'ok' a 'nok' uvádí, zda byla zaškrtnutá odpověď vyhodnocena jako správná nebo ne. Čísla, například -1, znamenají přidělený počet bodů. Například výše uvedený záznam znamená, že rozpoznávací program nalezl odpověd u otázky číslo 3 (zaškrtnutou odpověď 'c') a u otázky číslo 9 (odpověď 'a'). Obě odpovědi jsou špatně a bylo za ně přiděleno -1 bodů.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému