Rozpisy témat


 1. Jak si vyberu téma z rozpisu?

  Přístup k rozpisům témat se liší podle druhu rozpisu:
  Předmětové rozpisy
  Rozpisy témat, vytvořené v rámci jednotlivých předmětů (referáty, skupinové projekty apod.), naleznete v sekci Předměty na titulní straně Studenta. Po rozkliknutí vybraného předmětu zvolte možnost "Předmětové rozpisy témat" (zobrazuje se pouze pokud je nějaký rozpis vytvořen).

  Student → Předměty .. Předmětové rozpisy témat

  Nepředmětové rozpisy
  Slouží k přihlašování na témata závěrečných prací, výcvikové kurzy apod. Najdete je pod odkazem
  Student → Během studia/Závěr studia .. Rozpisy témat
  Zde jsou dostupné všechny rozpisy, do kterých máte právo se přihlásit. Rozpisy jsou členěné podle typu na bakalářské práce, diplomové práce, projekty apod.
  Pokud chcete zjistit bližší informace o jednotlivých tématech, zvolte možnost "Témata" v navigačním panelu a v nabídce operací s tématem vyberte "Úplné info" (viz obrázek níže).

  Pro přihlášení se k tématu klikněte v navigačním panelu na možnost "přihlašování" a u vybraného tématu použijte odkaz "přihlásit" v levém sloupci. Poté vás systém vyzve k potvrzení vaší volby.

  Pozor: Tlačítko "přihlásit" je u tématu dostupné až po spuštění přihlašování. Pokud máte okno s rozpisy otevřené dříve, nezapomeňte jej na začátku přihlašování zaktualizovat.

  Témata z předmětových i nepředmětových rozpisů, ke kterým jste přihlášeni, naleznete v aplikaci

  Student → Během studia .. Moje témata

  Neaktivní nepředmětové rozpisy lze prohlížet v aplikaci

  Osobní administrativa → Studium → Rozpisy témat

  [1] odkaz na přihlašování se k tématům
  [2] volba pro zobrazení seznamu témat
  [3] přehled dostupných operací s tématem (po přihlášení se k tématu zde bude více možností)

 2. Jak si mohu navrhnout vlastní téma?

  Navržení vlastního tématu je možné pouze v případě, že je daný rozpis témat označen příznakem "Student smí vkládat témata".

  Pro vložení nového tématu použijte odkaz

  Student → Rozpisy témat

  Zvolte příslušný rozpis a v navigačním panelu použijte odkaz "Témata: založit". Otevře se formulář, do kterého vyplníte požadované údaje. Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" dole na stránce.

  K navrženému tématu vás systém automaticky přihlásí.

  O přihlášení studenta k tématu je vedoucí práce uvedený u tématu informován automatickým e-mailem. Vedoucí poté přihlášení k tématu studentovi potvrdí, nebo jej zamítne. V obou případech je studentovi zaslán informační e-mail.

 3. Jak upravím název tématu, doplním anglický název a další údaje?

  Upravovat údaje v tématu můžete pouze v případě, že vedoucí práce zaškrtl příznak "Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu".

  Pro úpravu tématu použijte odkaz

  Student → Během studia .. Moje témata

  u vybraného tématu klikněte na "editovat" a údaje upravte. Při uložení změn provedených studentem se k tématu nastaví příznak "Potvrdit přihlášení či změnu v údajích provedenou studentem". Po dokončení úprav tématu požádejte vedoucího, aby vaše změny schválil.

 4. Nevidím žádné rozpisy závěrečných prací ani sekci "Rozpisy témat", ale měl bych. Co mám dělat?

  Nejprve zkontrolujte, zda máte vybrané správné studium a období v záhlaví stránky.

  Příčinu problému můžete najít v agendě "Rozpisy témat". Z titulní strany Osobní administrativy použijte odkaz

  Studium → Rozpisy témat

  Po výběru rozpisu se zobrazí:

  • obory, pro které jsou témata z rozpisu určena
  • prerekvizity, které musíte splňovat
  • termíny, kdy je přihlašování spuštěno a ukončeno

  Pokud nejasnosti/problémy přetrvávají, kontaktujte osobu na vaší fakultě, která má vypisování rozpisů na starosti.

 5. Nevidím témata předmětového rozpisu a vím jistě, že ostatní je vidí.

  Předmět máte zřejmě červeně zaregistrovaný (nesplňujete prerekvizity), takže je pravděpodobné, že vám nebude zapsán. Výběrem tématu byste zabral/zabrala místo lidem, kteří mají předmět zaregistrovaný bezproblémově.

  Je třeba splnit prerekvizity nebo vyčkat na období zápisu a požádat vyučujícího o výjimku. Až budete mít předmět zapsaný, předmětový rozpis uvidíte.

 6. Nemůžu se přihlásit k tématu, proč?

  Pokud je u tématu příznak "neschváleno", znamená to, že je vyžadováno potvrzení korektnosti tématu (vhodnosti tématu k vypracování) vedoucím nebo úředníkem. V případě, že jste si téma vypsali sami a přihlásili jste se k němu, je u tématu příznak "neschváleno", dokud nedojde k jeho potvrzení.

 7. Nejde mi vytisknout zadání záv. práce, co mám dělat?

  U schválených témat může být požadováno potvrzení přihlášení k obhajobě či potvrzení tématu k obhajobě vedoucím/úředníkem. V tomto případě není možné tisknout zadání ani převést téma do archivu SZZ, dokud není téma potvrzeno.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:00, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému