• 1.K čemu aplikace slouží?
  Aplikace slouží k evidenci umělecké tvorby studentů i pedagogů JAMU, zahrnuje tuto tvorbu do portfolia uživatelů a slouží jako podklad pro výkaznictví.

 • 2.Jak vložím nové dílo?
  Nové dílo zavedete v aplikaci
  Informační systém Školní díla Vložit nový záznam uměleckého díla
  Nejdříve musíte zvolit typ díla, které vkládáte, možnosti jsou:

  • Školní dílo – Školní dílo je umělecké dílo, které vytváří student/ka v rámci plnění svých studijních povinností (např. školní projekt, absolventská inscenace či projekt, klauzura). Vkládá zpravidla produkční projektu, tajemník divadla, koncertní oddělení či zúčastněný student.
  • Profesionální dílo – Profesionální dílo je umělecké dílo, které vytvořil pedagog či student v rámci jeho umělecké praxe. Jedná se především o díla, která vznikla v profesionálních uměleckých institucích (např. divadla, koncertní sály, galerie, nakladatelství, masová média) a která budou zařazena do evidence Registru uměleckých výkonů (RUV). Vkládá pedagog, student doktorského studia, nebo vedoucí absolventského projektu.
  • Ostatní díla – Díla, která vytváří student/ka JAMU mimo rámec svých studijních povinností a která si přeje mít zařazena v přehledu své tvorby.

 • 3.Jak zvolím správný segment, druh činnosti, závažnost a význam, velikost a institucionální kontext?
  U školních a ostatních děl je výběr řízen vnitřní metodikou JAMU, volí se pouze umělecká oblast. U pedagogických děl se výběr řídí metodikou RUV, jednotlivé segmenty a další vnořené údaje jsou popsány v manuálech RUV, viz https://www.iruv.cz/doc/7/.

 • 4.Jak zvolím správný ateliér/katedru?
  Vybírejte ateliér či katedru s ohledem na pedagoga, který bude u díla figurovat jako odpovědná osoba, seznam těchto pedagogů je k dispozici přímo v editačním formuláři. Nejste-li si jisti na který ateliér/katedru dílo umístit, zvolte Vaši fakultu a osoba zodpovědná za celofakultní tvorbu Vaše dílo správně umístí – používejte prosím, jen když si opravdu nejste jisti.

 • 5.Kdo je „Správce záznamu“?
  Správce může editovat záznam, přidávat další správce či zakázat zobrazování díla. Pomocí tlačítka "Přidat správce" můžete zadat dalšího správce.

  Správce záznamu definujte v případě, že chcete editaci záznamu sdílet s další osobou (spoluautor, manažer projektu, …).

 • 6.Kdo je „Odpovědná osoba“, „Fakultní koordinátor RUV“?
  Fakultní koordinátor RUV ověřuje a potvrzuje správnost údajů, finalizuje záznamy, případně může vkládat dodatečné ohlasy (např. ocenění či recenze).

  Odpovědná osoba je zodpovědná za záznam díla v této aplikaci, potvrzuje správnost, finalizuje záznamy a vkládá dodatečné ohlasy po schválení, je definován ateliérem/katedrou. Má dále stejná práva jako Správce záznamu.

 • 7.Kdo je „Tvůrce díla“?
  Vždy jde o označení osoby, která je původcem díla.

  Pro účely aplikace rozlišujeme 3 kategorie: Autor díla, Autor předlohy a Překladatel.

  U každého Tvůrce díla je možné nastavit, zda jde o domácí či cizí osobu a je možné nastavit procentuální podíl v dané kategorii, součty těchto podílů v jednotlivých kategoriích musí činit 100%.

 • 8.Kdo je „Člen tvůrčího týmu“?
  Člen tvůrčího týmu je osoba či skupina osob, která se podílí na tvorbě uměleckého díla.

  Pozice v tvůrčím týmu je označení, či název pozice, kterou osoba v tvůrčím týmu zastává, například herec, dramaturg, režisér, sborista atd. Nejde tedy o označení, název dané role, ale o název pozice, či postavení v tvůrčím týmu.

  Existují dvě zvláštní pozice v tvůrčím týmu:

  • "Pedagogické vedení" – tuto osobu je možné přiřadit k dalším členům tvůrčího týmu jakožto pedagogické vedení (tuto volbu nastavujete u příslušného člena).
  • "Poskytovatel" – určuje poskytovatele díla, poskytovatelem se rozumí producent, tzn. instituce, která výstup vyváří a financuje.
  Název role, kterou osoba, či skupina osob zastává, vepište do políčka "Upřesnění".

 • 9.Co je část díla?
  Je-li dílo děleno na více částí – například jednotlivé skladby, ze kterých se skládal koncert, nebo jednotlivé části komponovaného scénického díla, můžete je do této části vepsat. Tyto údaje jsou důležité zejména u školních děl. Uveďte název, popřípadě upřesnění části díla a metodou drag&drop sem přeneste jednotlivé členy tvůrčího týmu, kteří se na dané části podílejí. Pomocí tlačítka "Přidat část díla" můžete zadat další část.

 • 10.Co napsat do anotace?
  Anotace by měla směřovat k základnímu smyslu umělecké výpovědi, její originalitě, znakové či žánrové specifičnosti, volbě výrazových prostředků, k míře kreativity, kontextuálním parametrům atd. Je pochopitelné, že vlastní práci člověk nechce opatřovat superlativy, o to však u anotace nejde, podstatné je z pozice tvůrce věcně charakterizovat podstatu vlastního výkonu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.