Školní díla


 1. K čemu aplikace slouží?

  Aplikace slouží k evidenci umělecké tvorby studentů i pedagogů JAMU, zahrnuje tuto tvorbu do portfolia uživatelů a slouží jako podklad pro výkaznictví.

 2. Jak vložím nové dílo?

  Nové dílo zavedete v aplikaci
  Osobní administrativa → Školní díla → Vložit nový záznam uměleckého díla
  Nejdříve musíte zvolit typ díla, které vkládáte, možnosti jsou:

  • Školní dílo – Školní dílo je umělecké dílo, které vytváří student/ka v rámci plnění svých studijních povinností (např. školní projekt, absolventská inscenace či projekt, klauzura). Vkládá zpravidla produkční projektu, tajemník divadla, koncertní oddělení či zúčastněný student.
  • Profesionální dílo – Profesionální dílo je umělecké dílo, které vytvořil pedagog či student v rámci jeho umělecké praxe. Jedná se především o díla, která vznikla v profesionálních uměleckých institucích (např. divadla, koncertní sály, galerie, nakladatelství, masová média) a která budou zařazena do evidence Registru uměleckých výkonů (RUV). Vkládá pedagog, student doktorského studia, nebo vedoucí absolventského projektu.
  • Ostatní díla – Díla, která vytváří student/ka JAMU mimo rámec svých studijních povinností a která si přeje mít zařazena v přehledu své tvorby.

 3. Jak zvolím správný segment, druh činnosti, závažnost a význam, velikost a institucionální kontext?

  U školních a ostatních děl je výběr řízen vnitřní metodikou JAMU, volí se pouze umělecká oblast. U pedagogických děl se výběr řídí metodikou RUV, jednotlivé segmenty a další vnořené údaje jsou popsány v manuálech RUV, viz http://www.iruv.cz/doc/7/.

 4. Jak zvolím správný ateliér/katedru?

  Vybírejte ateliér či katedru s ohledem na pedagoga, který bude u díla figurovat jako odpovědná osoba, seznam těchto pedagogů je k dispozici přímo v editačním formuláři. Nejste-li si jisti na který ateliér/katedru dílo umístit, zvolte Vaši fakultu a osoba zodpovědná za celofakultní tvorbu Vaše dílo správně umístí – používejte prosím, jen když si opravdu nejste jisti.

 5. Kdo je „Správce záznamu“?

  Správce může editovat záznam, přidávat další správce či zakázat zobrazování díla. Pomocí tlačítka "Přidat správce" můžete zadat dalšího správce.

  Správce záznamu definujte v případě, že chcete editaci záznamu sdílet s další osobou (spoluautor, manažer projektu, …).

 6. Kdo je „Odpovědná osoba“, „Fakultní koordinátor RUV“?

  Fakultní koordinátor RUV ověřuje a potvrzuje správnost údajů, finalizuje záznamy, případně může vkládat dodatečné ohlasy (např. ocenění či recenze).

  Odpovědná osoba je zodpovědná za záznam díla v této aplikaci, potvrzuje správnost, finalizuje záznamy a vkládá dodatečné ohlasy po schválení, je definován ateliérem/katedrou. Má dále stejná práva jako Správce záznamu.

 7. Kdo je „Tvůrce díla“?

  Vždy jde o označení osoby, která je původcem díla.

  Pro účely aplikace rozlišujeme 3 kategorie: Autor díla, Autor předlohy a Překladatel.

  U každého Tvůrce díla je možné nastavit, zda jde o domácí či cizí osobu a je možné nastavit procentuální podíl v dané kategorii, součty těchto podílů v jednotlivých kategoriích musí činit 100%.

 8. Kdo je „Člen tvůrčího týmu“?

  Člen tvůrčího týmu je osoba či skupina osob, která se podílí na tvorbě uměleckého díla.

  Pozice v tvůrčím týmu je označení, či název pozice, kterou osoba v tvůrčím týmu zastává, například herec, dramaturg, režisér, sborista atd. Nejde tedy o označení, název dané role, ale o název pozice, či postavení v tvůrčím týmu.

  Existují dvě zvláštní pozice v tvůrčím týmu:

  • "Pedagogické vedení" – tuto osobu je možné přiřadit k dalším členům tvůrčího týmu jakožto pedagogické vedení (tuto volbu nastavujete u příslušného člena).
  • "Poskytovatel" – určuje poskytovatele díla, poskytovatelem se rozumí producent, tzn. instituce, která výstup vyváří a financuje.
  Název role, kterou osoba, či skupina osob zastává, vepište do políčka "Upřesnění".

 9. Co je část díla?

  Je-li dílo děleno na více částí – například jednotlivé skladby, ze kterých se skládal koncert, nebo jednotlivé části komponovaného scénického díla, můžete je do této části vepsat. Tyto údaje jsou důležité zejména u školních děl. Uveďte název, popřípadě upřesnění části díla a metodou drag&drop sem přeneste jednotlivé členy tvůrčího týmu, kteří se na dané části podílejí. Pomocí tlačítka "Přidat část díla" můžete zadat další část.

 10. Co napsat do anotace?

  Anotace by měla směřovat k základnímu smyslu umělecké výpovědi, její originalitě, znakové či žánrové specifičnosti, volbě výrazových prostředků, k míře kreativity, kontextuálním parametrům atd. Je pochopitelné, že vlastní práci člověk nechce opatřovat superlativy, o to však u anotace nejde, podstatné je z pozice tvůrce věcně charakterizovat podstatu vlastního výkonu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 12:18, 16. (sudý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému