• 1.K čemu slouží služba IS připomíná?
  Služba upozorňuje studenty na důležité situace v IS JAMU, např. na registraci předmětů nebo zápis do semestru, s cílem snížit riziko nesplnění studijních povinností. Služba je poskytována bez nároku na úplnost a přesnost poskytovaných informací. Student tedy nemá právo obhajovat neplnění Studijního a zkušebního řádu případným výpadkem této služby.

  Existují tři úrovně rizika vyplývajícího z nesplnění podmínek:

  1. Žlutá úroveň, nejnižší míra rizika.
  2. Oranžová úroveň, střední míra rizika.
  3. Červená úroveň, nejvyšší míra rizika.

  Upozornění na situaci se zobrazuje na titulní stránce IS JAMU, případně je zasílán také e-mail (podle typu situace a míry rizika).

  1 Upozornění na titulní straně.

  Přehled aktuálních i starších upozornění naleznete také v aplikaci:

  Informační systém Student Během studia IS připomíná

 • 2.Na jaké situace IS JAMU upozorňuje?
  IS JAMU připomíná tyto situace:

  Registrace opakovaných předmětů

  • Vhodnost registrovat si opakovaný předmět se připomíná během třetí třetiny registračního období nebo během třetí třetiny zkouškového období předchozího semestru (podle toho, co nastane dříve).
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia. Studium musí být aktivní.
  • Připomíná se vhodnost zaregistrovat si předmět, který student neúspěšně ukončil v semestru, ve kterém již skončilo zkouškové období.
  • Nepřipomíná se dříve neúspěšně ukončený předmět, pokud jej má student znovu zapsaný v semestru, v němž ještě neskončilo zkouškové období.
  • Nepřipomíná se studentům, kteří jsou v budoucnosti přihlášeni ke zkušebnímu termínu předmětu.
  • Nepřipomíná se studentům, kteří si podali Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět.
  • Studiím se zobrazuje žluté upozornění (nízká míra rizika) a e-mail se neposílá.

  Registrace předmětů

  • Vhodnost registrovat si předmět se připomíná během třetí třetiny registračního období nebo během třetí třetiny zkouškového období předchozího semestru (podle toho, co nastane dříve).
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Nepřipomíná se studentům v případě, že:
   1. mají alespoň 20 kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru,
   2. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů za předchozí semestr a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru činí alespoň 45,
   3. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru je větší než třicetinásobek absolvovaných semestrů (do počtu semestrů se započítává i semestr, do kterého se registrujete),
   4. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů vč. uznaných a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru je větší než standardní doba studia v letech vynásobená 60.
  • Studiím se zobrazuje žluté upozornění (nízká míra rizika) a e-mail se neposílá.

  Podání žádosti o zápis do semestru

  • Upozornění se zobrazuje od začátku období zkoušek předchozího semestru až do data, kdy je ukončeno podávání žádostí o zápis do dalšího semestru.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Připomíná se pouze studentům, kteří splňují podmínky pro zápis do dalšího semestru. Lze zjistit v aplikaci:
   Informační systém Student Začátek semestru Žádost o zápis do semestru
  • Nepřipomíná se studiím nastupujícím do prvního semestru nebo studiím, která si už žádost o zápis do dalšího semestru podala.
  • Připomíná se žlutým upozorněním. Čtyři týdny před ukončením období pro podávání žádostí se míra rizika mění na oranžovou a zasílá se upozorňovací e-mail. Dva týdny před ukončením podávání žádostí se míra rizika mění na červenou a upozorňovací e-mail se posílá každý čtvrtý den.

  Zápis předmětů/minimálního počtu kreditů

  • Nutnost zapsat do aktuálního semestru dostatečný počet kreditů se připomíná v poslední třetině období pro zápis předmětů nebo tři týdny před ukončením období pro zápis předmětů nebo po celé období změn v zápisu předmětů. Nejdříve se připomíná druhý den období pro zápis předmětů.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Nepřipomíná se studentům v případě, že:
   • mají alespoň 20 kreditů zapsaných do aktuálního semestru,
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů za předchozí semestr a kreditů zapsaných do aktuálního semestru činí alespoň 45,
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů a kreditů zapsaných do aktuálního semestru je větší než třicetinásobek absolvovaných semestrů (do počtu semestrů se započítává i semestr, do kterého se zapisujete),
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů vč. uznaných a kreditů zapsaných do aktuálního semestru je větší než standardní doba studia v letech vynásobená 60,
   • nebo jsou aktuálně na krátkodobém pobytu v zahraničí.
  • Připomíná se žlutým upozorněním. Dva týdny před ukončením období pro zápis předmětů se míra rizika mění na oranžovou a zasílá se upozorňovací e-mail. Týden před ukončením období pro zápis předmětů a během období změn v zápisu předmětů se míra rizika mění na červenou a upozorňovací e-mail se posílá každý třetí den.

  Konec přerušení studia

  • Studenti s přerušeným studiem jsou upozorňováni na plánovaný konec přerušení studia. (Studentům, kteří nepožádají o opětovný zápis do studia před plánovaným datem ukončení přerušení studia, je jejich studium automaticky ukončeno.)
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Upozorňuje se jeden měsíc před plánovaným ukončením přerušení žlutou úrovní. Dva týdny před plánovaným návratem se míra rizika mění na oranžovou úroveň a zasílá se upozorňovací e-mail. Jeden týden před plánovaným návratem se míra rizika mění na červenou úroveň a upozorňovací e-mail se posílá každý čtvrtý den.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.