Personální údaje


 1. Kde můžu opravit své osobní údaje?

  Osobní údaje si každý uživatel udržuje sám v aplikaci

  Osobní administrativa → Personální → Kontrola osobních údajů

  Prosíme, aktualizujte svůj záznam při změně a požádejte o vyřízení. Je-li váš záznam v naprostém pořádku, potvrďte na konci stránky, že je tomu tak.

 2. Jak pracuje 'Dohledat' ve formuláři personálních údajů?

  V aplikaci

  Osobní administrativa → Personální → Kontrola osobních údajů

  je důležité správně napojit vepsané údaje na celostátní číselníky sídel.

  [1] špatně - za Nalezeno nesvítí správná obec, proto stiskněte Dohledat

  [1] z nalezených možností vyberte

  [1] správně - za Nalezeno svítí správná obec

 3. Kdo spravuje moje údaje

  Podáte-li ve formuláři kontroly osobních údajů nějakou žádost o změnu, bude doručena e-mailem osobě s přístupovým právem k_people, žádosti buď potvrdí nebo zamítne. Před uložením žádostí o změny můžete připsat vysvětlující komentář této osobě určený.

 4. Kdo vidí moje údaje

  Osobní údaje nejsou veřejné, přístup mají pouze osoby s přístupovým právem k_people. Chcete-li o sobě nějaké údaje zveřejnit, použijte Osobní stránku:

  Osobní administrativa → Lidé → Editovat chování aplikace Lidé

 5. Akademická kvalifikace

  Na základě novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách § 87 písm. j) Ministerstvo vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické podobě registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách obsahující o uvedených zaměstnancích zejména tyto údaje: ... údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány.

  Do aplikace pro sběr údajů vstoupíte přes odkaz:

  Osobní administrativa → Personální → Akademické kvalifikace

  Nový formulář založíte přes:

  Akademické kvalifikace ... Moje záznamy → založit nový

  V tomto formuláři vyplňte:

  • datum kvalifikace (ve formátu "20 6 2005" bez uvozovek)
  • stupeň dosaženého vzdělání
  • teprve poté, co vyberete stupeň, můžete z nabídky vybrat titul a obor, který je ke stupni vzdělání vázaný. Nenajdete-li položku v nabídce, vyberte "jiný" a do textového pole údaj vepište.

  Váš záznam potvrdí personalista. Před potvrzením můžete záznam zrušit, po potvrzení personalistou už záznam může měnit nebo zrušit pouze personalista.

  Pozn: Aplikace je dostupná pouze uživatelům s aktivním vztahem na JAMU.

  Potvrzování záznamů provádí pověřené osoby přes aplikaci:

  Akademické kvalifikace ... Operace pro pověřené osoby → Potvrzení, úprava a rušení záznamů

  Pověřené osoby mohou také manipulovat se záznamy jiných osob:

  Akademické kvalifikace ... Operace pro pověřené osoby → Založit záznam osobě (pro založení záznamu za druhou osobu)

  Akademické kvalifikace ... Operace pro pověřené osoby → Seznam dosud nepotvrzených záznamů

  Akademické kvalifikace ... Operace pro pověřené osoby → Zobrazit seznam záznamů z fakulty

  Naleznete-li nepřesnosti v údajích, obraťte se na své Personální oddělení, které Vám údaje upraví.

  V případě problémů s fungováním aplikace kontaktujte koordinátora IS na své škole.

  Pozn: S agendou Akademické kvalifikace souvisí možnost evidovat garanty studijních programů a oborů v určitém období (od-do). Pro majitele přístupového práva katal_a je k dispozici nová aplikace:

  Osobní administrativa → Studium ... Editace registru studijních programů, oborů a směrů → Nové: Evidence garantů programů a oborů


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:01, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému