• 1.Kontakty - evidence místností, telefonních čísel
  Smyslem agendy je umožnit akademické veřejnosti, zejména zaměstnancům, spravovat svoje kontaktní údaje, tj. telefonní číslo na pracoviště, umístění pracovny, eventuelně e-mail. Informace lze měnit formou podání elektronické žádosti (formuláře s vyplněnými upřesňujícími údaji), kterou zanese/upraví/odmítne pověřená osoba s přístupovým právem k_kontakty.

  Dále se touto agendou spravují seznamy místností v budovách; pro potřeby rozvrhu a rezervace učeben.

  Výstupem agendy jsou:

  • informace na autentizovaných osobních stránkách Lidé na JAMU,
  • informace na neautentizovných (světu dostupných) stránkách Lidé na JAMU, pokud uživatel zveřejnění povolí,
  • seznamy telefonních čísel a místností dle jednotlivých pracovišť jak pro zobrazení na webu, tak v tištěné podobě.

  Obsahem agendy jsou zpřesňující informace o pracovištích JAMU. Je určena zaměstnancům, studentům doktorského studia, příp. dalším studentům, kteří dlouhodobě pobývají v některé univerzitní místnosti respektive jsou dostupní na některé telefonní lince. Nepatříte-li do této skupiny nebo chcete-li zveřejnit např. váš soukromý telefon, použijte Osobní stránku

  Informační systém Lidé Moje Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku (karta Profil) změnit

 • 2.Jak najdu telefon na osobu, jak si vytisknu telefonní seznam?
  Použijte

  Informační systém Kontakty Tvorba telefonního seznamu, seznamu místností a e-mailových adres

  zde si vyberte požadovaná pracoviště, upřesněte typ výstupu (tisk z prohlížeče, výstup na tiskárnu apod.) a klikněte na možnost „Vytvořit telefonní seznam dle zadaných pokynů“.

  1 Lze vybrat i jiné pracoviště.

  2 Podčást budovy je např. patro.

  3 Úplný seznam obsahuje i e-maily.

  4 Zde můžete vidět síťovou tiskárnu pracoviště nebo vaši osobní, pokud ji váš správce přidá.

  Pokud hledáte konkrétní osobu můžete vyhledat potřebné údaje na její Osobní stránce

  Informační systém Lidé

 • 3.Kde můžu upravit svoje či cizí údaje, najdu-li chybu?
  Zkontrolujte se na

  Informační systém Kontakty Prohlídka kontaktních informací a podávání žádostí o změny

  Libovolný uživatel IS může požádat o změnu v kontaktu na kohokoliv dalšího. Očekávané chování je, že zjistíte-li, že v IS je uvedeno chybné telefonní číslo a zjistíte na ústředně správné, podáte žádost o změnu, jako informaci pro správce agendy, že jde o chybu. Správce následně změnu provede. Iniciálně je předvyplněno, že hodláte místnost a telefon (je-li nějaký uveden) vystavit na neautentizovaném webu světu.

 • 4.Kdo údaje spravuje?
  Správu kontaktních informací provádějí osoby s přístupovým právem k_kontakty. Seznam najdete na

  Informační systém Kontakty Kdo může spravovat moje údaje

  Tyto osoby mají možnost upravovat základní registr budov/areálů (evidence dle poštovních adres) a k jednotlivým areálům definovat součásti („upřesnění“), např. rozdělit kampus na jednotlivé budovy či budovu na křídla. Taktéž mohou přímo vkládat/opravovat záznamy osob a doplňujících ne-osobních subjektů.

 • 5.Doplňující ne-osobní informace - telefon na „sekr. děkana“ ap.
  Kromě informací vztahujících se k osobě jako takové lze zadat také kontakty na člověka zastávajícího na pracovišti nějakou roli, nebo obecně na místo v budově se vyskytující, nebo kontakt na širší skupinu osob ap. Například
  • děkan,
  • tajemník,
  • Spolek mediků,
  • ekonomické oddělení.
  K těmto ne-osobním záznamům lze kromě telefonu a místnosti uvést i e-mail (typicky neosobní nebo hromadnou přezdívku, např. rektor@muni.cz nebo ekon@fakulta.muni.cz). U záznamů osob je preferovanou adresou schránka na serveru post.jamu.cz.
 • 6.Vícenásobné záznamy - osoba působí ve více místnostech
  K jedné osobě lze přiřadit i vícero kontaktních informací. Toto lze využít zejména u lidí s více pracovními poměry, respektive pracovnami. Není však cílem nutně evidovat veškeré existující telefony ap. - nechť uživatel sám rozhodne, které kontaktní údaje o sobě chce uvádět, uvede spojení do preferované místnosti atd.
 • 7.Nezveřejňované záznamy
  Správce agendy může osobní i ne-osobní záznam označit „nezveřejňuje se“. Potom je informace dostupná pouze uživatelům s právem k_kontakty pro čtení. Typické použití: hodláte-li pro úplnost evidovat např. veškeré telefonní klapky i k místnostem/objektům, které běžného uživatele nezajímají.
 • 8.E-mail
  Doplňující kontaktní informací je elektronická poštovní adresa. U záznamů týkajících se jednotlivých osob se při prezentaci (telefonní seznam, stránky Lidé na JAMU) použije adresa nastavená v poštovním systému IS JAMU. Má-li uživatel poštu přeposílanou na jiný server než post.jamu.cz, vypisuje se tato cizí adresa přeposílanou na jiný server než post.jamu.cz, vypisuje se tato cizí adresa pro přeposílání pošty. Pokud pošta ze schránky na post.jamu.cz není přeposílána, vypíše se adresa ve tvaru přezdívka@post.jamu.cz, pokud přezdívka není definována, pak adresa učo@post.jamu.cz.

  Změnu elektronické poštovní adresy (např. přeposílání jinam) může uživatel provést sám, v aplikacích

  Informační systém Pošta Nastavení

  Hromadně obesílat osoby mohou zaměstnanci pomocí

  Informační systém Pošta Hromadný e-mail

  Postup pro hromadné obeslání osob dopisem s přílohou naleznete v Nápovědě

  Informační systém Nápověda (Komunikace) Pošta

  v otázce Jak rozešlu hromadný dopis s přílohami?


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.