Zprovoznění tisku z aplikací IS JAMU na mé tiskárně


 1. Komu je určen tento návod?

  Přípravu počítače a tiskárny na tisk z aplikací ISu by měl zvládnout zkušený uživatel. Pro zavedení nové tiskárny do ISu požádejte některého ze správců tiskáren svého pracoviště.

 2. Příprava počítače a tiskárny

  Má-li být cílová tiskárna zpřístupněna prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows, musí být na daném počítači nainstalována, vysdílena a na daný počítač musí být možné přistupovat ze stroje ariadna.fi.muni.cz na port TCP/139 a TCP/445.

  Ve vlastnostech dané tiskárny by mělo být na kartě Advanced (či Scheduling, podle verze Windows) zvoleno Spool print documents ... a v dialogu Print processor... vybráno RAW v poli Default data type a, je-li taková volba k dispozici, zaškrtnuto Always spool RAW datatype.

  Pokud je tiskárna zpřístupněna prostřednictvím počítače s operačním systémem typu UNIX (případně pokud se jedná o samostatnou síťovou tiskárnu), musí na něm (resp. ní) běžet lpd démon nakonfigurovaný tak, aby na něj mohl vzdáleně tisknout uživatel www ze stroje ariadna.fi.muni.cz. Démon LPD používá pro tisk port TCP/515. V případě použití balíku lpr to vyžaduje přidat řádek ariadna.fi.muni.cz do /etc/hosts.lpd, používáte-li balík lprng, je nutné příslušně modifikovat /etc/lpd.conf/etc/lpd.perms. Konkrétní potřebná nastavení se ale mohou lišit v závislosti na konfiguraci systému a tiskového démona.

 3. Jak zanesu informace o tiskárně do databáze?

  V aplikaci

  Osobní administrativa → Rozpoznávání, skenování a tisk → Správa tiskáren

  vytvořte nový záznam a vyplňte potřebné údaje, podrobnou nápovědu naleznete na oné stránce.

  Aby se zabránilo zbytečné redundanci informací o technických vlastnostech jednotlivých tiskáren, jsou tyto informace shromážděny v

  Osobní administrativa → Rozpoznávání, skenování a tisk → Typy tiskáren

  Při zadávání nové tiskárny je nutné vybrat typ z  tohoto číselníku, jehož vlastnosti se shodují s vlastnostmi tiskárny, o které je tvořen záznam. Alternativou (doporučovanou pro kvalitnější výstup a nezbytnou pro tzv. GDI tiskárny) je pokusit se vytvořit dané tiskárně postscriptové rozhraní podle návodu

  Osobní administrativa → Rozpoznávání, skenování a tisk → Tvorba postscriptového rozhraní k ne-postscriptové tiskárně.

  Nechcete-li tiskárnu testovat 'ostrými' tisky z aplikací IS, můžete využít testovací stránku:

  Osobní administrativa → Rozpoznávání, skenování a tisk → Test tisku

 4. Poznámky k bezpečnosti

  Komunikace s Informačním systémem při zadávání údajů o tiskárně včetně hesla probíhá zašifrovaně, stejně tak je zašifrovaně posíláno heslo při připojování se k nasdílené tiskárně. Avšak kvalita kódování hesla při jeho předávání protokolem SMB nemusí být dostatečně silná, aby nemohlo dojít k prolomení. Proto doporučujeme:
  • nepoužívat triviální hesla, inspiraci a další informace lze najít na stránce

   Osobní administrativa → Přístup → Změna hesla

  • používat účty s co nejomezenějšími právy, nejlépe vytvořit speciální účet a dát mu nejmenší možná práva nutná pro tisk na nasdílenou tiskárnu. Naopak nejhorším řešením je použít účet s administrátorským oprávněním.

  Dodržením těchto doporučení minimalizujete riziko neoprávněného přístupu k nasdílené tiskárně, nebo dokonce k pevnému disku počítače.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 10:56, Week 12 (even)

Contact: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators | learn more about Information System