Souhrnně o e-learningu; jak začít


 1. Co je e-learning?

  E-learning je učební proces využívající informační technologie vč. síťového prostředí. Hlavní cíle jsou dva. Prvním cílem je rozvinout distanční výuku. Statisticky se ví, že při samostudiu bez učitele značný podíl studentů nedokončí kurs. E-learningové techniky se snaží úlohu učitele částečně zastoupit pomocí
  • pokročilých studijních materiálů, kde si student volí míru hloubky (obtížnosti) probíraného tématu a kde je výklad doplněn multimediálně - obrázky, nahrávky, videonahrávky
  • testových agend, kde si student může vyzkoušet, nakolik látku chápe a umí ji aplikovat
  • komunikačních agend, které zprostředkovávají samostudentovi kontakt se spolužáky a s tutorem (diskusní fórum, diskuse v reálném čase na počítačové síti)
  • administrativních nástrojů, které učiteli pomáhají efektivně hodnotit studenty, vytvářejí statistiky na základě kterých může být kurz dále zlepšován atd.
  Dobře didakticky udělané plně e-learningové kurzy mohou zpřístupnit vysokoškolské studium i lidem, kteří se nemohou účastnit prezenční výuky. V prostředí IS MU se může jednat o bezplatné i o komerční e-learningové kurzy určené široké veřejnosti.

  Druhým cílem je podpořit běžné formy výuky. Výše popsané nástroje nabízí Informační systém všem učitelům pro podporu jejich pedagogických cílů. Nástroje lze využít zcela samostatně, nebo v součinnosti s fakultní podporou - např. potřebujete pomoci s převodem studijního materiálu do vhodného formátu, s vytvořením sady testových otázek, s nastavením Katalogu předmětů tak, aby vámi pověření tutoři (např. vytipovaní studenti) mohli moderovat diskusní fórum, odpovídat na dotazy, opravovat domácí úlohy. Máte-li zájem být e-learningově aktivní, informujte se u fakultního e-technika nebo na jeho adrese etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 2. Lze zpřístupnit e-learningový kurz osobám bez UČO?

  V IS MU je možné vytvořit jednak e-learningový kurz v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia (ve vypsaném předmětu a konkrétním studijním období), je ale rovněž možné vytvořit e-learningový kurz bez návaznosti na studium, studijní období či předmět (obdoba MOOC neboli Massive Open Online Course). Takový kurz (nezávislý na studijním období a předmětu) může jeho autor/učitel zpřístupnit jakékoliv osobě (i osobě bez UČO).

  Kurz určený pro veřejnost může autor/učitel zájemcům o studium zpřístupnit zdarma nebo ho může prodávat přes Obchodní centrum MU.

  Osoba bez UČO si samostatně založí v IS MU účet (získá tím UČO) a může si zapisovat na Elportálu zveřejněné e-learningové kurzy. E-learningový obsah kurzu autor vytváří pomocí nástrojů v IS MU, konkrétně v Záznamníku učitele. Použít může všechny e-learningové aplikace jako Studijní materiály, Odpovědníky, Interaktivní osnovy, Odevzdávárnu apod.

  Máte-li zájem takový kurz vytvořit, obraťte se na fakultního e-technika.

  Elportál → E-kurzy pro veřejnost

 3. E-learningové aplikace

  Nástroje pro vytváření obsahu e-learningových kurzů jsou učiteli dostupné v Záznamníku učitele.

   Studijní materiály
   Učitel → Studijní materiály → Manipulace se studijními materiály → Učební materiály

   Nápověda → E-learning → Vystavení studijních materiálů
   Umožňují vystavit různé typy materiálů. Student přehledně vidí nové materiály, učitel má k dispozici statistiky čtenosti. Skupiny materiálů lze vkládat a stahovat na domácí počítač hromadně (ZIPem). Do agendy lze přenést stávající materiály vystavené na běžném webu. IS automaticky převádí materiály do textové verze, aby v nich bylo možné vyhledávat.

   Odevzdávárny
   Učitel → Studijní materiály → Odevzdávárny

   Nápověda → Učitel → Odevzdávárny úkolů
   Do odevzdávárny student vkládá domácí úkol, IS umožní úkol opravit ev. obodovat v Poznámkovém bloku.

   Lze nastavit tak, že student má k dispozici úlohy spolužáků (např. přednesené referáty).

   Odpovědníky
   Elektronické testy obsahující zadání/otázky, na které studenti reagují (testové otázky s jednou či více správnými odpověďmi, zaškrtávací výběry, vpisování textů, atd.). Využít jich lze pro procvičování, ostré zkoušení u počítače nebo skenovací testy. Jsou v nich integrovány bezpečnostní prvky, které zamezí např. předčasnému nežádoucímu úniku zadání nebo působí preventivně proti opisování. V Odpovědnících je možné připravit cvičení k vykládanému textu, práce nad daným textem, drilování informací určených k naučení se nazpaměť, ověřovací testy apod.

   Přečtěte si úvod k agendě:

   Nápověda → E-learning → Odpovědníky

   Interaktivní osnovy
   E-learningový obsah a aktivity kurzu může učitel studentům organizovat v osnově. Sem lze soustředit obecné informace ke kurzu, jeho organizaci a výuce. Osnovu lze pojmout jako rozcestník k tématům, výukovým celkům (týdnům, modulům apod.) nebo z ní lze udělat vkládáním textových komentářů ucelený výukový materiál mající charakter elektronického interaktivního výukového webu.

   Učitel → Interaktivní osnovy
   Nápověda → E-learning → Interaktivní osnovy

   Diskusní fóra předmětu
   Učitel se fóra předmětu účastní podle svého zájmu, aktivita není povinná. Blíže viz Nápověda.

   Rozpisy témat
   Agenda Rozpisy témat zjednodušuje učiteli zadávání a organizaci seminárních prací a projektů ve výuce. Umožňuje mu definovat témata seminárních prací, referátů, projektů a zajistit studentům možnost a podmínky pro samostatné přihlášení se k tématu. Učiteli poskytuje nástroje pro hromadnou práci s tématy a přihlášenými studenty. Agendu lze využít také v případě, že vyučující potřebuje studenty semináře rozdělit na skupiny a zorganizovat třeba pracovní týmy.

   Učitel → Rozpisy témat
   Nápověda → Učitel → Rozpisy témat

 4. Jak začít s přípravou kurzu? Ujasněte si, co chcete dělat.

  Běžný postup přípravy kurzu zahrnuje tyto kroky:

  Ujasněte si, pro koho chcete kurz vytvořit (pro studenty v předmětu, pro veřejnost, placený, bezplatný), jaké aktivity v kurzu chcete provozovat a jaké materiály chcete připravit. Základní možnosti:

  • statické učební materiály (html, word, pdf, ...)
  • sběr krátkých úloh - vystavit např. zadání, na které má student reagovat odstavcem textu vepsaným přímo do IS
  • sběr souborů - eseje, domácí úlohy, vypracované příklady, které student vloží do IS jako soubor
  • volná diskuse, podpora kontaktu studentů
  • diskuse podle určitých pravidel - např. otevřít téma, do určitého termínu se mají studenti vyjádřit a navzájem se komentovat, zvlášť kvalitní reakce ocenit
  • procvičování - nehodnocené testy, obvykle velké množství příkladů
  • průzkumy - ankety, dotazníky
  • vyzkoušejte se - otázky pro studenty pro ověření míry znalostí
  • testy - reálné zabezpečené zkoušení na známky
  • oživené texty - obohacení statického výkladu o cvičení, otázky, doplňovačky
  • odkazy na internetové zdroje, např. testy a cvičení na jiných serverech

 5. Jak začít s materiály, odevzdávárnami a diskusí?

  V agendě
  Studijní materiály .. Učební materiály
  můžete vytvořit složky pro jednotlivé typy vystavovaných materiálů, např.
  • Výklad gramatiky
  • Čtení
  • Nahrávky k poslechu
  • Slovníky
  • Přehled cvičení z Internetu
  Členění je libovolné, lze i více úrovní, tak aby pro vás byly materiály přehledné. Do složek umístěte statické materiály, které chcete vystavit. Buď je vložte jako soubory nebo vepište editorem (textově či editorem HTML). Můžete také vložit odkaz na internetový zdroj (např. slovník).

  Chcete-li sbírat domácí úlohy (soubory), doporučujeme založit složku Odevzdávárny a v ní podsložky pro jednotlivé sběry úloh. Pomocí Upravit práva .. Otevřít složku jako odevzdávárnu je studentům zpřístupníte.
  Další viz Nápověda ke Studijním materiálům.

  Složka testbank je speciální - využijete ji pro ochranu svých odpovědníků a testových otázek. Prostudujte si Nápovědu ke správě Odpovědníků.

  Pomocí agendy Diskusní fórum můžete se studenty diskutovat. Chcete-li fórum využít ke složitějším didaktickým účelům, popište pravidla diskuse např. v prvním příspěvku vlákna. Můžete vlákno moderovat (mazat příspěvky).

  Studenti ve svém rozhraní vidí přehled vložených materiálů (a počty nových nečtených), přehled odevzdáváren, dostupných odpovědníků a počty nových příspěvků v diskusním fóru.

 6. Je doporučen nějaký formát pro tvorbu učebních textů pro e-learning?

  Zatím není stanoven preferovaný formát. Máte-li s nějakým dobrou zkušenost, doporučte jej fakultní podpoře nebo tvůrcům IS.

 7. Mohu si přenést e-learningové materiály z jiných systémů do IS?

  Ano. Vystavované materiály lze přenést bez problémů. Chcete-li do systému vložit rozsáhlé sady textových otázek v jiném formátu, poraďte se s fakultní podporou.

 8. Lze v IS spravovat placené kurzy?

  V IS MU lze vytvářet a tutorovat také placené kurzy. Jejich prodej je řešený přes Obchodní centrum MU. Koupit a začít studovat takový kurz může kdokoliv z internetu, aniž by musel osobně navštívit univerzitu. Nástroje pro vytvoření kurzu jsou dostupné v Záznamníku učitele. Při zájmu o tuto aktivitu se poraďte s fakultním e-technikem.

 9. V jakém rozsahu využívají jednotlivé fakulty e-learningové nástroje?

  Podívejte se do statistiky na
  Elportál → Statistiky studijních materiálů: přehledové, podrobné


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:30, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému