Obsah: • Začínáme s is.jamu.cz jako studenti, • Registrace a zápis předmětů, • Rozvrh a seminární skupiny, • Zkušební termíny a hodnocení, • Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy, • Studijní materiály, • E-learning - interaktivní osnovy, • Rozpisy témat, • Závěrečná práce, • E-přihláška, • Povinnosti a pojmy

Začínáme s is.jamu.cz jako studenti


 1. IS mi připadá složitý, jak jej uchopit?

  • Pročtěte tento text Začínáme s is.jamu.cz jako studenti (klikejte si přitom na příslušné odkazy v IS)
  • Důležité: seznamte se s přehledem povinností studenta v Nápovědě:

   Osobní administrativa → Nápověda → Student .. Povinnosti a pojmy

  • Projděte si rozcestník:

   Osobní administrativa → Student

   vyzkoušejte si aplikace, pročtěte k nim Nápovědu.

  Tak získáte přehled o všech důležitých činnostech. Další rozcestníky na titulní straně IS využijete postupně později.

  Proč IS obsahuje tolik aplikací a možností?

  Univerzita provozuje kreditové, studentem řízené studium. Studijní pravidla vám poskytují maximální volnost při tvorbě vašeho studijního plánu, ale zároveň se musí kontrolovat jeho plnění. Proto je jich celá řada. IS zároveň podporuje obecnou komunikaci a administrativu, některé nástroje využijete pouze v případě svého zájmu.

 2. Přístup k systému

  K systému se hlásíte pomocí uča (univerzitní číslo osoby) a primárního hesla. Informační systém je dostupný odkudkoliv z Internetu. Do webového prohlížeče zadejte adresu https://is.jamu.cz/ a klikněte na Osobní administrativa. Do pole 'Učo nebo přezdívka' vepište vaše učo nebo přihlašovací jméno, které jste si nastavili v ISu. Do pole 'primární heslo' pak vepište heslo, které vám přidělili správci práv, případně které jste si sami změnili v ISu.

  [1] do pole vyplňte své učo nebo přezdívku
  [2] vyplňte své primární heslo, nikomu jej nesdělujte
  [3] potvrďte přihlášení kliknutím na 'Přihlásit se' a vstoupíte do ISu

  Pokud neznáte svoje primární heslo, obraťte se na správce přístupových práv, kontakt najdete na adrese:

  https://is.jamu.cz/ → Správci práv

  Pokud při přihlašování narazíte na problémy, pročtěte si příslušnou Nápovědu.

  Informační systém je chráněn proti přetěžování automatickými opakovači klikání, v případě překročení limitu operací bude přístup uživatele k ISu zablokován. Více v otázce Ochrana ISu před přetěžováním.

 3. Koncepce Informačního systému

  Obsah systému se různí podle toho, jaká je vaše pozice na JAMU. Na jednotlivých stránkách najdete aplikace pro různé administrativní úkony, které se většinou skládají z formulářů, do nichž vyplníte údaje (např. vyberete studijní předměty, opravíte svoji domovní adresu, zvolíte kolej, o niž máte zájem) a kliknutím na "Uložit" pošlete svoje požadavky do centrálního počítače. Kromě vkládání vlastních údajů vám IS nabízí také velké množství doprovodných informací -- podrobné údaje o studijních předmětech, seznamy osob, různé statistiky atd. Důležité jsou také zprávy od vašich vyučujících.

  Pozor: Akce učiněné v IS mají stejnou závaznost jako administrativní úkony provedené na papíře.

 4. Hlavní studentské aplikace

  Na titulní straně jsou vybrány důležité agendy a aplikace. Měli byste tak přehledně najít vše, co potřebujete na počátku užívání IS. Odkazy v jednotlivých agendách si proto zatím nerozbalujte a ponechte si titulní stránku ve stručném stavu. Až vám orientace na titulní stránce nebude dělat problémy, můžete si jednotlivé agendy a aplikace upravit a zvýraznit dle vlastních potřeb. Bližší informace najdete v této Nápovědě.

  stručné zobrazení titulní stránky

  Registrace a zápis předmětů

  Registrace je vyjádřením vašeho zájmu studovat v následujícím semestru daný předmět. Nejjednodušším postupem je zaškrtnutí předmětu v registrační šabloně vašeho oboru a potvrzení formuláře kliknutím na "Ulož změny". Registrační šablony najdete v:

  Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty .. šablona → registrační šablona vašeho oboru

  Kdy se přesně můžete registrovat:

  Student → Registrace a zápis předmětů → Kdy se mohu registrovat?

  Registrovat můžete libovolný předmět, je ale nutné prověřit, zda jste splnili podmínky uvedené v Katalogu předmětů. Problematicky zaregistrované předměty jsou v tabulce zaregistrovaných/zapsaných předmětů doplněny červeným hlášením o problému. Tyto červené registrace řešte se studijním oddělením nebo požádejte učitele o výjimku (blíže viz Registrace je červená, jak požádám o výjimku?).

  V období zápisu a změn v zápisu lze nadále předměty registrovat a rušit, ale navíc probíhá potvrzení - zapsání bezproblémových předmětů. Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Není-li proveden zápis předmětu, nemůže učitel s vámi komunikovat a hodnotit vás.

  Zapsané předměty zkontrolujte v aplikaci:

  Student → Zapsané předměty a získané známky

  Harmonogram období

  Nejste-li si jisti, kdy na vaší škole probíhá registrace předmětů, zápis do semestru ap., použijte tištěný Studijní katalog, případně výpis 'Podrobná prohlídka období' na stránce:

  Osobní administrativa → Studium

  Rozvrh

  Váš rozvrh zapsaných předmětů najdete přes tento odkaz:

  Osobní administrativa → Rozvrh → Můj rozvrh

  Žádost o ubytovací stipendium

  O ubytovací stipendium můžete zažádat:

  Osobní administrativa → Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium

  Kontrola údajů

  Zkontrolujte a potvrďte svoje údaje v Matrice studentů:

  Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změna osobních údajů

  Pokud budete chtít dohledat bližší informace o jednotlivých aplikacích, zkuste si pročíst Nápovědu:

  Osobní administrativa → Nápověda

  V případě problémů se obraťte na vývojový tým na adrese jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 5. Závaznost, bezpečnost

  Systém přináší akademické veřejnosti řadu zajímavých služeb. Aby spolupráce fungovala, jak má, je však potřeba převzít svůj díl zodpovědnosti za data v IS obsažená. Prosíme, považujte pokyny vedení JAMU k práci v IS za závazné. Dbejte taktéž na bezpečnost systému. Je nepřípustné sdělovat další osobě přístupové heslo k IS, nebo naopak se za jinou osobu vydávat. Pokud byste tak učinili, porušujete Pravidla užívání Informačního systému JAMU.

  Důležité: Po prvním přihlášení do systému si ihned změňte prvotní, správcem sdělené primární heslo, pomocí odkazů:

  Osobní administrativa → Systém → Změna hesla

  Nevolte triviální hesla. Pokud někdo zneužije IS pod vaší identifikací z důvodu nízké bezpečnosti, jste za to spoluzodpovědni. Pokud máte podezření, že vaše heslo byl zneužito, zkontrolujte, odkud a kdy si systém myslí, že jste byli naposledy připojeni:

  Osobní administrativa → Systém → Seznam (log) mých přístupů do is.jamu.cz
  Nesouhlasí-li údaj, kontaktuje ihned správce.

  [1] kontrola posledních přihlášení

  Pro přístup k počítačům v počítačových učebnách školy budete potřebovat sekundární heslo, které jste pravděpodobně obdrželi společně s heslem k is.jamu.cz, nebo si jej nastavte (lze i ze studovny). Sekundární heslo si můžete změnit přes:

  Osobní administrativa → Systém → Změna hesla

 6. Komunikace, kontakty

  Poštovní schránka
  Informační systém je budován mimo jiné pro zlepšení komunikace uvnitř univerzity. Máte proto zřízenou poštovní schránku s adresou ve tvaru učo@post.jamu.cz, kterou lze vybírat přes webové rozhraní. Na tuto adresu systém rozesílá informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících, děkanátu a podobně. Pokud používáte (spolehlivý!) e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. Vaší povinností je schránku pravidelně sledovat, respektive se zařídit podle zpráv vám zaslaných (např. pokyny studijního oddělení).
  Kontaktní adresy
  V případě problémů, námětů, dotazů k IS se neobávejte kontaktovat vývojový tým na adrese jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které studujete). Rozlišujte však prosím, zda jde o problém systému, nebo chybných/neúplných dat v něm. Systém je koncipován tak, že data vkládají přímo zodpovědní uživatelé. Chybí-li tedy v Katalogu předmět, není-li oznámeno, kdy začíná registrace a podobně, kontaktujte přímo svoje studijní oddělení https://is.jamu.cz/studijni/. Stejně tak se lze obracet na vyučující. Neznáte-li něčí e-mailovou adresu, najdete ji na:

  Osobní administrativa → Lidé

  Tam najdete Osobní stránku uživatele; v kartě Profil je mimo jiné uveden údaj o jeho posledním přístupu do ISu, z čehož lze usoudit, zda má smysl s ním e-mailem komunikovat (např. u vyučujícího -- externisty). Obecné rady k provozu IS na škole vám může poskytnout osoba uvedená na https://is.jamu.cz/spravci/.

  [1] kontaktní e-mailové adresy
  [2] odkaz na osobní webové stránky
  [3] údaj o posledním přístupu do ISu nebo údaj o přeposílání pošty jinam
  [4] fotografie osoby

  Vývěska
  Povinností každého uživatele ISu je sledovat důležité (červeně označené ) zprávy z vývěsky. Tyto zprávy se automaticky zobrazují na titulní stránce ISu.
  Osobní stránka
  Nejste-li odborníky na tvorbu webových stránek, oceníte editovatelnou stránku školní, kterou lze snadno rozšířit o vlastní materiál a kterou svět jednoduše najde. Více o možnostech zobrazování Osobní stránky najdete v této Nápovědě.

  Vyhledávání osobních stránek:

  Osobní administrativa → Lidé

  Editace Osobní stránky:

  Osobní administrativa → Moje Osobní stránka → karta Profil .. změnit

 7. Obvyklé problémy

  Zapomenuté heslo
  Neznáte-li svoje primární heslo, nové vám vytvoří kontaktní osoba uvedená na https://is.jamu.cz/spravci/.
  Semestry - přepínání mezi nimi
  Studium je organizováno po semestrech. Téměř každá stránka v IS začíná výpisem semestru, ve kterém se v IS zrovna nacházíte. Pokud si registrujete předměty, hledáte zkušební termíny ap., věnujte pozornost tomu, jaký semestr (období) máte zvoleno. Změnu provedete kliknutím na ikonu před výpisem období.

  [1] volba jiného období

  Ukončení práce s IS
  Důležitá poznámka: po zadání primárního hesla si je váš prohlížeč zapamatoval a při každém kliknutí na odkaz/tlačítko je posílá centrálnímu počítači, aby bylo zřejmé, že operaci provádíte skutečně vy. Chcete-li ukončit práci s IS, klikněte na ikonku 'Odhlásit' v pravém horním rohu okna

  [2] odhlášení z ISu

  nebo vypněte celý prohlížeč (nestačí ho zmenšit nebo jen přejít na jiné stránky Internetu). Jinak prohlížeč vaše heslo "nezapomene" a přijde-li k počítači někdo po vás, může pracovat pod vaší identifikací.
  Blíže viz Nápověda.

 8. Příloha: poprvé na Internetu

  Několik rad pro ty, kteří s Internetem ještě nikdy nepracovali.
  • Pro přístup potřebujete "obyčejný" internetový prohlížeč, např. Mozilla Firefox nebo Explorer.
  • V horní části prohlížeče je políčko pro zadání internetové adresy (URL). Zadejte https://is.jamu.cz/.
  • Modře podtržené údaje jsou tzv. odkazy na další stránky -- najeďte myší na odkaz Osobní administrativa a klikněte.
  • Pokud se z vašeho počítače s IS ještě nepracovalo, řiďte se objevivšími se pokyny (je potřeba zpracovat bezpečnostní certifikát).
  • Jinak se vás systém dotáže na přihlašovací jméno (zadejte svoje učo) a heslo.
  • Po úspěšném přihlášení postupujete po stránkách opět klikáním na podtržené odkazy. Pokud někam vkládáte svoje údaje, nezapomeňte, že na centrální počítač se odešlou až ve chvíli, kdy kliknete na potvrzovací tlačítko "Uložit", "Vložit" či podobně.
  • Systém stránek IS je vytvořen tak, že vždy na konci strany najdete odkazy zpět, např. na titulní stranu IS. Chcete-li práci s IS ukončit, vypněte celý prohlížeč.

  Elektronická pošta: tento způsob komunikace je na JAMU preferovanou formou. Píšete-li děkanátu, vyučujícímu, správcům, dodržujte, prosíme, tyto konvence:

  • využívejte subject (předmět) zprávy pro upřesnění tématu sdělení. Napíšete-li 'Subject: pomoc!!!', vaše zpráva zapadne v záplavě obdobných.
  • Popište svůj problém či dotaz pokud možno přesně (IS má stovky různých aplikací), případně uveďte adresu odkazu, o kterém hovoříte.
  • Udejte svoje učo. Dočkáte se rychleji odezvy.

 9. Shrnutí

  Adresa pro vstup do IS: https://is.jamu.cz/

  Prosíme:

  • vybírejte pravidelně svou poštovní schránku
  • s problémem studijního charakteru se obraťte na svoje studijní oddělení, kontakt https://is.jamu.cz/studijni/.
  • s problémem při přístupu (např. zapomenuté heslo) vám poslouží kontakt na https://is.jamu.cz/spravci/.
  • sledujte, jaké agendy jsou v IS zpřístupněny, řiďte se harmonogramem období a včas proveďte požadované úkony (registrace předmětů, kontrola zapsaných předmětů, kontrola učiteli vložených známek, aktualizace osobních údajů, přihlašování na zkoušky, ...)
  Upozornění: Operace provedené elektronicky cestou Informačního systému mají závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních školy. Zneužití Informačního systému řeší disciplinární komise, podle míry provinění až s možností vyloučení ze studia.

Registrace a zápis předmětů


 1. Co je registrace předmětů? K čemu slouží?

  Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Vyhovíte-li podmínkám stanoveným pro kurz (prerekvizity předmětu, kapacita předmětu,.. ), bude vám zapsán/potvrzen. Nevyhovíte-li, bude kurz označen červeně a nebude vám zapsán. Zápis (potvrzení) kurzů probíhá v období zápisu a změn v zápisu (viz harmonogram období).

 2. Jak si mohu zaregistrovat předmět?

  Registrační šablony slouží k usnadnění registrace. Pokud si chcete zaregistrovat předmět z vaší fakulty, postupujte přes
  Osobní administrativa → Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty .. šablona
  Vyberte si relevantní šablonu (většinou postupujete přes studium, ročník, semestr). Zaškrtněte políčka u předmětů, které si chcete zaregistrovat a stiskněte Ulož změny. Teď máte vybrané předměty úspěšně zaregistrované.

  Další možnost je registrace vložením kódu. Použijte odkazy:

  Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty vložením kódu
  Do textového pole vepište kód vybraného předmětu a stiskněte Dohledat.

  [1] přidání předmětů pomocí kódu

  U vyhledaného předmětu zaškrtněte políčko vlevo a změny uložte.

  Předměty si můžete také označit hvězdičkou a následně zaregistrovat pomocí odkazu "Přidat předměty s hvězdičkou".

 3. Jak fungují jednotlivé odkazy v registrační aplikaci?
  kreditace

  Registrační aplikace nabízí tyto možnosti:

   Přidat předměty

  • Šablona fakulty
   Volba nabídne registraci předmětů dle šablon studijních plánů doporučených vaší fakultou.
  • Přidat předměty vložením kódu
   Pro přidání předmětu bez šablony. Využijte, znáte-li kód předmětu.
  • Přidat předměty s hvězdičkou
   Volba nabídne k registraci předměty, které jste si označili jako oblíbené (více viz Mohu si označit zajímavé předměty?).
  • Připravit registrační dávku
   Pro časové soutěže na začátku registrace, viz též v samostatné otázce.

   Změny

  • Zrušit předměty
   Odregistrování předmětů.
  • Změnit ukončení
   Uplatní se, je-li předmět možno zapsat s volitelným ukončením, např. se zkouškou nebo se zápočtem.
  • Změnit kreditaci
   Uplatní se, smí-li student volit počet kreditů (např. za závěrečnou práci). Akci lze provést v období zápisu a změn v zápisu.

   Další

  • Zapsat bezproblémové registrace
   V období zápisu jsou bezproblémové registrace automaticky systémem zapisovány každou noc. Touto volbou je můžete ručně zapsat ihned.
  • Obnovit přehled předmětů
   Volba vás vrátí zpět na přehled zapsaných a zaregistrovaných předmětů.
  • Přihlašování do seminárních skupin
   Je-li potřeba si u předmětu zvolit seminární skupinu (rozvrh), proveďte zde.
  • Prohlídka Katalogu předmětů
   Vyhledejte si zajímavé předměty, např. dle jejich názvu.

 4. Jak zjistím, kdy probíhá registrace?

  Zvolte odkazy:
  Student → Registrace a zápis předmětů → Běží registrace? .. Kdy se mohu registrovat?
  Zde najdete grafické znázornění termínů registrace, zápisu a změn v zápisu na jednotlivých fakultách. Svislá černá čára označuje aktuální den. Konkrétní termíny lze zjistit rozkliknutím celého řádku nebo najetím kurzoru myši na období v proužku. Pokud se jedná o termín v budoucnosti, zobrazí se dole v tabulce zbývající počet dní do tohoto data.

  Pod tabulkou s termíny se pak zobrazuje zařazení do registrační vlny, tj. zbytkový objem kreditů, posunutí začátku registrace atd.

  [1] označení aktuálního dne
  [2] zobrazení všech termínů rozkliknutím vybraného řádku
  [3] zobrazení konkrétního termínu po najetí kurzoru myši na proužek
  [4] počet dní do vybraného termínu
  [5] informace o registrační vlně

 5. Nemůžu se registrovat/zrušit registraci předmětu.

  Předmět se vám pravděpodobně nedaří registrovat z následujících důvodů:
  Špatně vybrané období - semestr
  Je nutné mít vybrané správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na ikonku (vedle současného období). Vyberete správné období a volbu potvrdíte tlačítkem Vybrat období.

  [1] změna období
  Nové studium

  Pokud se vám v IS nezobrazuje nově zapsané studium, nechte si přepočítat údaje (automaticky se údaje přepočítávají v noci) v aplikaci

  Osobní administrativa → Systém → Nastavení systému → Překontrolovat i nyní údaje pro titulní stránku

  Termín začátku registrace

  Nepatříte do registrační vlny, která už běží nebo na vaší fakultě registrace ještě neběží. Termín spuštění registrace pro vás naleznete pod odkazem "Kdy se mohu registrovat?" v záhlaví registrační aplikace.

  [1] termíny registrace
  Nelze najít předmět

  Registrace běží, ale určitý předmět se nevyskytuje v registrační šabloně. Zjistěte jeho kód prohlídkou Katalogu a zaregistrujte jej dohledáním dle kódu. Je také možné, že se předmět v daném semestru nevypisuje (neučí), pak jej nelze zaregistrovat.

  Pokud se vám nedaří předmět odregistrovat, bude příčinou jeden z těchto důvodů:

  • skončilo období "změny zápisu", takže už se žádné změny provádět nedají
  • je právě den před vypuknutím zápisu

  Pokud se vám zaregistrované/zapsané předměty nezobrazují, zkontrolujte si, zda máte správně vybrané období v záhlaví stránky, příp. změňte pod odkazem 'jiné'. Studujete-li (studovali jste-li) více studií, zkontrolujte, zda máte správně vybrané studium v záhlaví stránky. Tento problém může nastat při přestupu do jiného studia - pokud vám nejsou předměty uznány a převedeny do dalšího studia, zůstávají v původním.

 6. Jaký je rozdíl mezi registrací, zápisem a změnami v zápisu předmětů?

  Registrace
  Období registrace slouží k vyjádření zájmu o studium předmětů, případně k získání lepší časové známky u kapacitně omezených předmětů.
  Zápis
  V tomto období dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Předměty lze nadále registrovat či rušit, bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.
  Změny v zápisu
  Období konečných změn v zápisu, předměty lze nadále registrovat či rušit, bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.

 7. Jak se stanovuje pořadí, ev. proč se mi změnilo?

  Je-li předmět kapacitně omezený, automaticky zapsáni budou ti studenti, kteří mají vyhovující pořadí. Aktuální pořadí je uvedeno ve sloupci Pořadí. Systém pro stanovení žebříčku s pořadím používá následující pravidla:

  1. Jako první se řadí všichni ti, kdo mají předmět už zapsaný (SO může předmět zapsat bez ohledu na pořadí). Ti mají pořadí 0. Jejich počet najdete v údaji Počty.
  2. Dále mají přednost studia, která aktivně studují některý z Mateřských oborů předmětu. Zda máte přednost zjistíte v údaji Přednost. Kolik žadatelů má a nemá přednost zjistíte v údaji Počty.
  3. Jako poslední se řadí studia, která nestudují Mateřský obor předmětu a předmět neopakují.

  Do výpočtu se nezahrnují neaktivní (např. přerušená) studia a studia s již uděleným hodnocením (např. uznané předměty).

  Uvnitř těchto skupin se pořadí řadí dle časové známky přidělené při registraci. Vaše známky najdete pod Více informací. Má-li více záznamů shodnou časovou známku, třídí se dále dle vnitřní identifikace záznamu v systému. Za časovou známkou je pak např. údaj 16/25, který znamená, že jde o 16. z 25 časových známek vytvořených v této sekundě.

  Pokud si student ve více svých studiích zaregistruje stejný předmět, IS takový předmět vyhledá a změní mu ve všech registracích daného studenta časovou známku na nejlepší ze všech nalezených. Změna se projeví až během 24 hodin následujících po registraci předmětu.

  Jak se může dosažené pořadí změnit?

  • Změní se údaje o Mateřských oborech v Katalogu, jiný počet studentů má přednost.
  • V pořadí se (před začátkem období zápisu) objeví opakující studenti, které IS automaticky zaregistruje.
  • Zapíšou se ke studiu přerušení studenti, kteří se mohou registrovat, ale jejichž pořadí dosud nevstupovalo do výpočtu.
  • SO zapíše určitý počet studentů mimo běžnou registraci.
  • Ke snížení pořadí může dojít, pokud někdo umístěný před vámi si předmět odregistruje, nebo ukončí (přeruší) studium. Snížení může nastat také v případě, že byl některému ze studentů před vámi předmět uznán (studenti s uděleným hodnocením se nezapočítávají do kapacity předmětu).

 8. Co jsou prerekvizity a jak se vyhodnocují?

  Prerekvizity určují podmínky, které musíte mít splněny před zapsáním vybraného předmětu.

  ZnačkaVýznam: je nutné mít
  P10 || P11absolvováno P10 nebo P11
  P10 && P11absolvováno P10 a P11
  !P10neabsolvováno P10
  (!P10) && (!P11)neabsolvováno P10 ani P11
  NOW(P10)současně zaregistrováno nebo zapsáno P10
  NOW_LIMIT(P10)současně bezproblémově zaregistrováno (v limitu, splňuje všechny případné další prerekvizity) nebo současně zapsáno
  EVER(P133)v jakémkoliv období zaregistrováno P133 (nutné splnit ve studiu, v rámci kterého probíhá zápis)
  !NOWANY(P10,P11,P12)souběžně nezaregistrováno ani nezapsáno nic z P10,P11,P12
  fakulta(1411)student musí být studentem dané fakulty
  Seznam zkratek (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): "med" = 1411, "phil" = 1421, "law" = 1422,"fss" = 1423,"sci" = 1431, "fi" = 1433, "ped" = 1441, "fsps" = 1451, "econ" = 1456
  program(M-TV)student musí být studentem daného programu
  smer(BIVT)student musí být studentem daného směru
  obor(HOT)student musí být studentem daného oboru
  forma(P)student musí být studentem dané formy studia
  typ_studia(BM)student musí být studentem daného typu studia (B, M, N, D, C, R)
  semestr(2)student musí být zapsán v daném semestru
  rocnik(1)student musí být zapsán v daném ročníku
  studijni_skupina(N)student musí být členem dané studijní skupiny
  souhlasexplicitní (v IS vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat)
  kredity_min(125)získáno alespoň 125 kreditů
  vycetvyjadřuje, kolik je splněno ze všech požadovaných prerekvizit
  nesplneno_tvzískáno méně než 4 zápočty z TV v prezenčním studiu bakalářských nebo magisterských programech (B, M)
  maxszz(SZZ_MDP, 2)zapisovat smí studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY
  szz_vyplnenozapisovat smí studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce
  szz_vyplneno_temazapisovat smí studenti, kteří mají zapsaný jiný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student nemá dosud zapsaný žádný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje)

  Pozor: Nepřehlédněte vykřičník před kódem předmětu, který znamená, že daný předmět nesmíte mít absolvovaný.

 9. Kde zjistím předměty, které bych si měl zaregistrovat?

  Doporučenou nebo povinnou skladbu studia stanovuje fakulta ve studijním katalogu. Pro usnadnění registrace jsou připraveny šablony pro jednotlivé obory. Ověřte si vám stanovené podmínky ve studijním katalogu.

  Podrobnější informace o daném předmětu zjistíte kliknutím na jeho kód. Tyto informace vyplňuje vyučující (příp. garant) daného předmětu, rozsah informací tak může být u každého předmětu jiný. Stejně tak nemusí být u každého předmětu vyplněny všechny rubriky.
  V Informacích o předmětu můžete najít tyto informace:

  Rozsah
  Uvádí týdenní hodinovou dotaci předmětu prostřednictvím tři políček pro tři možné typy výuky. První pole označuje počet přednášek, druhé pole cvičení a třetí pole praktické a jiné aktivity (laboratoř, projekt, ...).
  Vyučující
  Osoby podílející se na výuce předmětu. U každé osoby je uveden způsob, jakým se na výuce podílí (přednášející, cvičící, pomocník, ...).
  Garance
  Osoby a pracoviště odpovědné za vypsání a realizaci předmětu. Uvedena je také kontaktní osoba, na kterou se lze obrátit ohledně konzultace předmětu.
  Rozvrh
  Doba, kdy je předmět vyučován.
  Předpoklady
  Přehled prerekvizit, omezujících zápis do předmětu, včetně jejich vyhodnocení (odkaz "Mám splněno?")
  Omezení zápisu do předmětu
  Vypsaná omezení pro zápis předmětu např. omezená kapacita předmětu, omezení dle oborů, příp. další omezení.
  Mateřské obory
  Seznam oborů, pro které je předmět primárně určen, a které mají při zápisu přednost.
  Cíle předmětu
  Představují výstupy z učení tj. soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a porozumění, které by měl student po absolvování předmětu ovládat.
  Osnova
  Seznam probíraných témat v rámci výuky.
  Literatura
  Seznam doporučené literatury k předmětu.
  Výukové metody
  Uvádí se způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž, atd.).
  Metody hodnocení
  Rubrika pro požadavky učitele (docházka, průběžná práce, podmínky závěrečné zkoušky).
  Navazující předměty
  Obsahuje návrh souvisejících předmětů.
  Informace učitele
  Informace např. o konzultačních hodinách, odkazy na další informace, webové stránky apod.
  Další komentáře
  Místo pro doplňující údaje k předmětu.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Seznam předmětů v jejichž prerekvizitách se vybraný předmět nachází, včetně vyhodnocení prerekvizit (odkaz "Mám splněno?")

  Pod výpisem Informací o předmětu najdete odkazy na další aplikace, které s předmětem souvisí. Jedná se o:

  Úplný výpis informací o předmětu
  Výpis všech zadaných údajů k předmětu.
  Statistika známek
  Aplikace zobrazující statistiku známek a úspěšnost studentů vybraného předmětu v předchozím období.
  Statistika zápisu
  Aplikace vytvoří pro vybrané předměty přehled, kolik studentů projevilo zájem (registrace), nebo kolik studentů má předmět zapsán (v aktuálním období).
  Přehled seminárních skupin
  Přehled vypsaných seminárních skupin předmětu v aktuálním období.
  Výsledky předmětové ankety
  Výsledky ankety za předchozí období.
  Předmětové diskusní fórum
  Přehled diskusních fór předmětu ve všech obdobích, kdy byl předmět vypsán.
  Permalink
  Permanentní odkaz na stránku Informace o předmětu.

 10. Nepodařilo se mi zaregistrovat předměty v termínu, co mám dělat?

  Pokud jste si předměty nestihli zaregistrovat v termínu, nic se neděje, máte možnost si je zaregistrovat později v období zápisu nebo změn v zápisu.

  Pokud vyučující odeslal hromadný dopis studentům předmětu dříve, než vám byl předmět zapsán, budete o této skutečnosti informováni automatickým e-mailem. Hromadné dopisy jsou také automaticky ukládány do složky Organizační pokyny ve Studijních materiálech předmětu.

 11. Mohu si označit zajímavé předměty?

  Ano, libovolné předměty v Katalogu předmětů si můžete označit hvězdičkou po rozkliknutí kódu předmětu a zobrazení podrobných informací. Hvězdičku naleznete vedle názvu předmětu a jejím označením si předmět přidáte mezi oblíbené. Předměty si můžete označit i v dalších aplikacích, blíže viz Nápověda.

  [1] označení předmětu hvězdičkou

  Označené předměty si pak můžete jednoduše zaregistrovat prostřednictvím odkazu "Přidat předměty s hvězdičkou" v registrační aplikaci. Zde si můžete zobrazit i předměty označené vašimi známými.

 12. Mám přerušené studium, mám se registrovat?

  Pokud se hodláte v nadcházejícím semestru zapsat ke studiu, zaregistrujte si předměty. Vaše registrační požadavky nebudou zahrnuty do výpočtu pořadí registrace v rámci předmětu. Zapíšete-li se později ke studiu, pořadí se správně vypočte dodatečně (uplatní se časové známky z okamžiků, kdy byl předmět zaregistrován). Je-li pro vás pořadí důležité (u kapacitně omezených předmětů), je žádoucí se zapsat ke studiu včas, dříve než vypukne zápis předmětů. Jinak vás v pořadí (zápisu předmětů) mohou předstihnout studenti s aktivním studiem.

Rozvrh a seminární skupiny


 1. Kde najdu můj rozvrh?

  Váš rozvrh najdete přes
  Osobní administrativa → Rozvrh → Můj rozvrh
  nebo na titulní stránce v sekci Rozvrh (odkaz 'Můj rozvrh').

  Pokud si chcete zobrazit jiný typ rozvrhu zvolte

  Osobní administrativa → Rozvrh → Zobrazení rozvrhu

  [1] typy rozvrhu

 2. Vypisuje se mi starý rozvrh!

  Musíte zvolit správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na ikonku (vedle současného období). Vyberete správné období a volbu potvrdíte tlačítkem Vybrat období.

  [1] volba jiného období

 3. Některé předměty se mi v rozvrhu nezobrazují, proč?

  Pokud už je část předmětů zapsaná, zobrazují se jen ony. Chcete-li si zobrazit rozvrh včetně předmětů, které máte zatím pouze zaregistrované, použijte volbu 'vypisovat vč. nezapsaných (pouze zaregistrovaných) předmětů'. Zaregistrované předměty budou v rozvrhu podbarveny jinou barvou.

  [1] volba typu rozvrhu
  [2] označením této možnosti se v rozvrhu vypíší i pouze zaregistrované předměty

  Stejnou volbu najdete také přímo u zobrazeného rozvrhu v sekci Nastavení.

  [1] označením této možnosti se v rozvrhu vypíší i pouze zaregistrované předměty

 4. Jak si mohu vytisknout/stáhnout rozvrh?

  Zobrazte si požadovaný rozvrh, zvolte typ výstupu pro tisk a klikněte na "Vypsat".

  [1] volba formátu výpisu rozvrhu pro tisk

  Rozvrh ve formátu PDF si můžete stáhnout v sekci "Tiskový výstup", která se zobrazí po vypsání rozvrhu ve formátu "Obrazovka/Text".

  [1] odkaz na zobrazení rozvrhu ve formátu PDF

 5. Jak si můžu zobrazit rozvrh na určité období?

  Zakliknutím volby "můj rozvrh - studenta - pouze aktuální týden" se zobrazí aktuální týden.

  Můžete si z menu vybrat konkrétní týden, který chcete zobrazit. Z kalendáře lze vybrat i jiný rozsah dní nebo týdnů.

  Pozor: Nezapomeňte nahoře vybrat požadovaný typ rozvrhu.

  [1] typ rozvrhu
  [2] forma rozvrhu
  [3] možnosti zobrazení rozvrhu
  [4] výpis dle vlastního výběru z kalendáře
  [5] výpis na vybraný týden

 6. Jak najdu předměty, které se mi hodí do rozvrhu?

  Pomocí aplikace Vyhledávání v rozvrhu, na kterou najdete odkaz u zobrazeného rozvrhu v sekci Nastavení.

  [1] zaklikněte, pokud chcete vyhledat předměty v rozvrhu
  [2] vstup přímo do aplikace (bez přednastavených údajů)

  Pokud chcete vyhledat předměty do volného místa v rozvrhu, zvolte možnost "včetně možnosti vyhledávání vhodných předmětů". V zobrazeném rozvrhu se na volných místech zobrazí ikonka (pouze pokud je časový úsek delší jak 45 min.). Kliknutím na ikonku se dostanete do vyhledávací aplikace s přednastavenými údaji.

  Vyhledávání v rozvrhu můžete omezit podle různých kritérií např. pouze předměty mateřských oborů, bez seminárních skupin, podle typu ukončení apod.

  [1] vyhledávání v rozvrhu

  Ve výpisu nalezených předmětů najdete i odkaz na registraci vybraného předmětu, příp. informaci o splnění/nesplnění prerekvizit.

 7. K čemu slouží seminární skupiny?

  Seminární skupiny slouží k parelelní výuce některých předmětů (semináře, cvičení, klinické stáže, ...), kdy je výuka dělena na menší "seminární" skupiny studentů. Narozdíl od přednášek, které probíhají pro všechny studenty předmětu ve stejný čas, si u seminárních skupin můžete zvolit, kdy chcete danou výuku navštěvovat. Ne u všech předmětů je možnost volby seminární skupiny.

 8. Jak si můžu vybrat seminární skupinu?

  Seminární skupiny si vybíráte pomocí odkazů:

  Osobní administrativa → Student → Přihlašování/odhlašování seminárních skupin

  Kliknutím na název předmětu nebo zaškrtnutím více políček u názvů předmětů a stisknutím "Zobrazit podrobnosti k zaškrtnutým předmětům" se otevře nabídka přihlášení/odhlášení seminární skupiny.

  [1] zaškrtněte políčko pro výběr seminární skupiny
  [2] do seminárních skupin se sytě červeným políčkem se nelze přihlásit

  Význam barev u seminářů:

  • Zelená – Lze se přihlásit. Slovo 'kolize' indikuje kolizi s vaším rozvrhem.
  • Modrá – Jste přihlášen.
  • Sytě červená – Nelze se přihlásit. Důvodem může být nesplnění podmínek pro zápis do seminární skupiny nebo pro zápis samotného předmětu (podrobnosti k vyhodnocování prerekvizit naleznete zde).
  • Světle červená – Bylo by možné se přihlásit, ale jste již přihlášen jinam. Pomocí 'přehlásit sem' provedete přehlášení z modré skupiny sem.

  Pozn.: Při zátěži systému k detekci kolizí v rozvrhu nedochází.

  Výběr seminární skupiny může usnadnit zobrazení vybrané skupiny v rozvrhu pomocí odkazu "Zobrazit rozvrh" (pokud je u skupiny rozvrh zadán).

  [1] zobrazení seminární skupiny v rozvrhu

  Zaregistrované předměty se v rozvrhu zobrazují se žlutým podbarvením, předměty nebo skupiny, které si zobrazujete navíc, se zobrazují se světle modrým podbarvením a zapsané/přihlášené předměty/skupiny se zobrazují s bílým podbarvením (barvy se liší podle zvoleného designu).

  Semináře zobrazené v rozvrhu mají vpravo v rohu barevný trojúhelník, který indikuje, zda se do semináře smíte nebo nesmíte přihlásit/přehlásit (nápověda se zobrazí po najetí myší na trojúhelník). Při kliknutí na daný trojúhelník se dostanete k přehledu seminárních skupin, kde můžete požadovanou akci provést.

  Seminární skupiny si můžete také zobrazit přímo v rozvrhu v sekci Nastavení zaškrtnutím volby "včetně všech seminářů zobrazovaných předmětů". Tuto možnost lze dále omezit pouze na ty předměty, kde nejste přihlášeni k žádné seminární skupině.

  [1] volba přidá do rozvrhu všechny seminární skupiny předmětu
  [2] volba zobrazí všechny semináře předmětu, kde nejste přihlášen do žádné skupiny

 9. Chci soutěžit se spolužáky, jak si vybrat seminární skupinu co nejrychleji?

  U některých předmětů jsou seminární skupiny velmi rychle rozebrány, dochází k tzv. časové soutěži. Soutěž začíná ve většině případů v 17:00 hod. (učitelé mohou nastavit začátek přihlašování na 17:00 až 19:00 včetně).

  Postup pro rychlý výběr skupiny:

  • V aplikaci 'Přihlašování/odhlašování seminárních skupin' si zkontrolujte v záhlaví správnost nastavení aktuálního období (např. 'podzim 2011').
  • Klikněte na kód a jméno předmětu.
  • Na stránce se seznamem skupin klikněte na odkaz 'zkusit se přihlásit' (před vypuknutím přihlašování).
  • Otevře se vám nové okno a současně se systém pokusí vás přihlásit, což se mu před 17:00 nepovede. Na této stránce smíte výjimečně klikat na tlačítko prohlížeče 'Obnovit/Reload' (jinde v ISu nepoužívejte).
  • Postup si vyzkoušejte před 17:00 nebo hned nyní. Nemůžete nic pokazit.
  • Oken s různými skupinami/předměty si můžete otevřít více a dle potřeby klikejte po 17:00 na Obnovit. Pamatujte na to, že v minutách před 17:00 zátěž systému vzroste a nemusíte mít úplně optimální podmínky pro přípravu. Začněte proto dříve.

  Pozor: Systém může automaticky odpojit uživatele, kteří jej neúměrně zatěžují, či přetěžují jinak než ručním klikáním. Nepoužívejte proto různé automatické obnovovače stránek.

  Pokud si chcete ověřit, jaké bylo vaše pořadí v časové soutěži, můžete použít aplikaci Pořadí v registraci předmětů a seminárních skupin.

 10. Jak zjistím aktuální čas ISu?

  Na titulní straně Osobní administrativy je klikatelný odkaz 'Aktuální datum a čas' (úplně dole). Po kliknutí se objeví nové okno s aktuálním centrálním časem databáze. Obsah stránky lze libovolněkrát Aktualizovat/Obnovit/Reload tlačítkem prohlížeče. Stránka se po 15 sekundách od posledního reloadu sama zavře.

  Bohužel nejsme schopni garantovat, že se vždy vrátí správný čas. Pokud se stránka zobrazí ihned, nejdéle do vteřiny, pak vrátí čas správný. Pokud se bude zobrazovat déle (např. při vyšší zátěži po restartu systému), čas za správný nepovažujte.

  Čas, který se vypisuje v levém sloupci designu, nebo čas dole na titulní straně považujte za orientační. Může se o nějakou sekundu od centrálního času databáze lišit. Spuštění přihlašování ovlivňuje pouze centrální čas databáze. (Když jsme se dostali do stavu, kdy už za tři sekundy je vyprodáno, pak i ta sekunda hraje roli.)

  Pro synchronizaci času svého počítače můžete použít protokolu NTP a NTP serveru Fakulty informatiky MU (návod), proti kterému je synchronizován i IS. Pro časové soutěže a podobně je ale vždy rozhodující čas databáze ISu.

 11. Proč se nemůžu přihlásit do seminární skupiny?

  Důvody mohou být různé:
  • Přihlašování do seminárních skupin ještě nebylo otevřeno. Termín je obvykle shodný pro všechny předměty - zjistíte v harmonogramu semestru. Může se však pro jednotlivý předmět lišit - zjistíte v informacích o seminární skupině.
  • Už jste do některé seminární skupiny daného předmětu přihlášen. Před přihlášením do nové je třeba se nejdříve odhlásit z té stávající.
  • Nemáte předmět bezproblémově zaregistrován.
  • Skupina je plná - dosažen kapacitní limit.

Zkušební termíny a hodnocení


 1. Jak se mohu přihlásit na zkoušku?

  Pro přihlášení použijte odkazy:

  Osobní administrativa → Student → Zkušební termíny a přihlašování na zkoušky → vybraný předmět

  U termínu, na který se chcete přihlásit, klikněte na "podrobně" a "Přihlásit se na zkušební termín."

  Pokud máte více studií, můžete si zobrazit všechny zkušební termíny zároveň, stačí v pravém horním rohu přepnout studium na možnost "Všechna studia".

 2. Jak se odhlásím ze zkušebního termínu?

  Odhlašování je podobné jako přihlašování. Jen místo "Přihlásit se na zkušební termín." zvolíte "Chci se odhlásit z termínu." Pokud se chcete přihlásit na jiný termín, nemusíte se z původního termínu zvlášť odhlašovat. Systém odhlášení provede automaticky, ale nejprve vás nechá odhlášení potvrdit.

 3. Systém mě automaticky odhlásil ze zkušebního termínu, jak je to možné?

  Systém vás odhlásil, protože:
  • jste již získal úspěšnou známku z daného předmětu
  • předmět (už) nemáte zapsaný
  • jste již vyčerpal počet opravných termínů u tohoto předmětu
  • nemáte nárok na druhý opravný termín, protože předmět opakujete

  Není žádoucí, abyste zabíral místo na zkušebním termínu, který již nevyužijete. Takto jej mohou využít vaši méně úspěšní kolegové.

 4. Nefunguje mi přihlašování na zkoušky!

  Ověřte tyto skutečnosti:
  Nepřihlašuje se
  Na termín se nelze přihlásit, pokud je termín označen 'nepřihlašuje se'. Může jít o hromadný termín pro všechny, kam je zbytečné se přihlašovat, nebo chce vyučující přihlašování umožnit až později.
  Je příliš pozdě nebo příliš brzo
  Student se smí na zkušební termín přihlásit od 17. hodiny dne uvedeného jako 'přihlásit od' a do dne uvedeného jako 'přihlásit do' včetně. Pokud datum 'přihlásit do' zadáno nebylo, pak se lze přihlásit nejpozději do okamžiku zahájení zkoušky. Obdobně s odhlášením od zkoušky. Nehodláte-li na termín přijít, nezabírejte zbytečně místo a odhlaste se. Informujte se, zda pokud se na přihlášený termín nedostavíte, bude hodnocení kontumačně 'nevyhověl'.
  Přihlášen na jiný termín
  Student je již přihlášen na jiný termín tohoto předmětu: student smí být přihlášen od teď nejvýše na jeden termín. Na další (opravný) termín se smí přihlásit až po uplynutí okamžiku zahájení termínu, na který je přihlášen nyní.
  Řádný termín již student vyčerpal
  Jde o výhradně řádný termín, ale ten již student vyčerpal: student smí být přihlášen nejvýše na jeden termín, který je označen jako 'výlučně řádný'. (Student má právo na nejvýše jeden řádný termín. Další pokusy absolvuje v termínech označených jako opravné nebo v termínech neoznačených.)
  Nejsou splněny podmínky pro přihlášení na výhradně opravný termín
  Na výhradně opravný termín se student smí přihlásit pouze pokud:
  • má učitelem zadáno neúspěšné hodnocení,
  • nebo byl přihlášen na libovolný zkušební termín předmětu v minulosti,
  • nebo není vypsán žádný řádný termín v budoucnosti.
  Překročen kapacitní limit
  Je-li stanoven maximální počet studentů, pak se nelze na termín přihlásit po překročení počtu přihlášených.
  Není splněno omezení dané pro sérii
  Učitelé mohou omezit přihlašování na série termínu. Pokud si myslíte, že podmínky splňujete, zkuste výběr přepočítat tlačítkem "aktualizovat".
  Překročen počet možných souběžných přihlášení v sérii
  Učitel zadal maximální počet termínů, na které se student smí souběžně přihlásit. Tento počet byl překročen (pokud se i přesto chcete přihlásit k nějakému termínu z této série, odhlaste se z nějakého jiného termínu, pokud je to možné).

 5. Chci soutěžit se spolužáky, jak si vybrat termín co nejrychleji?

  U některých předmětů jsou termíny velmi rychle rozebrány, dochází k tzv. časové soutěži. Soutěž začíná v 17 hodin.

  Postup pro rychlý výběr:

  • V aplikaci 'Přihlašování na zkoušky' si zkontrolujte v záhlaví správnost nastavení aktuálního období (např. 'podzim 2011').
  • Klikněte na kód a jméno předmětu.
  • Na stránce se seznamem termínů klikněte u požadovaného termínu na odkaz 'zkusit se přihlásit' (před vypuknutím přihlašování).
  • Otevře se vám nové okno a současně se systém pokusí vás přihlásit, což se mu před 17. hodinou nepovede. Na této stránce smíte výjimečně klikat na tlačítko prohlížeče 'Obnovit/Reload' (jinde v ISu nepoužívejte).
  • Postup si vyzkoušejte před 17. hodinou nebo hned nyní. Nemůžete nic pokazit.
  • Oken s různými skupinami/předměty si můžete otevřít více a dle potřeby klikejte po 17:00 na Obnovit. Pamatujte na to, že v minutách před 17. hodinou zátěž systému vzroste a nemusíte mít úplně optimální podmínky pro přípravu. Začněte proto dříve.

  Jak zjistím aktuální čas ISu, abych věděl, kdy je přesně 17:00?

  Pokud si chcete ověřit, jaké bylo vaše pořadí v časové soutěži, můžete použít aplikaci Pořadí v registraci předmětů a seminárních skupin.

 6. Co znamenají jednotlivé údaje?

  Kliknutím na název předmětu získáte seznam termínů, které jsou pro daný předmět vypsány. U každého termínu jsou vypsány podrobné informace, např. o místu konání, o počtu přihlášených studentů apod.

  [1] informace o stavu vašeho přihlášení
  [2] podrobné informace o přihlašování
  [3] přesný čas a místo konání zkušebního termínu
  [4] počet přihlášených a maximální počet přihlášených na tento termín
  [5] dokdy se lze z termínu odhlásit
  [6] možnost rychlého přihlášení

 7. Kde zjistím hodnocení zkoušky?

  Použijte odkazy:

  Student → Zapsané předměty a získané známky

  [1] kód a název předmětu
  [2] kreditové hodnocení předmětu
  [3] typ ukončení předmětu
  [4] získaná známka a datum zadání hodnocení
  [5] hodnocení zadáno kdy a kým
  [6] vážený stud. průměr v daném semestru

 8. Mohu si nechat posílat změny v hodnocení e-mailem?

  Ano. Informační systém vám dovoluje si zapnout automatické zasílání změn vašich známek. Tuto volbu si můžete přes odkaz:

  Osobní administrativa → Události

  V nastavení si můžete zvolit interval, ve kterém chcete dostávat informační e-maily o nových známkách (minimálně lze 2 hodiny). Nastavit lze i formát výpisu - stručný nebo úplný. Stručný výpis obsahuje pouze základní údaje pro identifikaci změny, úplný se pokouší přinést co nejvíce informací, klesá tím však přehlednost. Zvolené nastavení na závěr potvrďte tlačítkem "Ulož". Kromě změn ve známkách si můžete nastavit také sledování změn v poznámkových blocích nebo ve zkušebních termínech.

  [1] nastavení intervalu mezi dvěma e-maily
  [2] volba typu události a formátu výpisu
  [3] potvrzení nastavení

 9. Kde najdu všechny moje známky za celé studium?

  Použijte odkaz:

  Student → Zapsané předměty a získané známky → Zobrazit hodnocení za všechna období studia

  Nebo:

  Student → Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr

 10. Jak mohu zveřejnit své výsledky?

  Zveřejňování výsledků studia můžete nastavit na vaší Osobní stránce v aplikaci Lidé. Blíže viz Nápověda.

 11. Co jsou poznámkové bloky a kde je najdu?

  Poznámkové bloky slouží k zápisu průběžných výsledků (z úkolů, písemek, ...). Najdete je v sekci:

  Student → Výuka .. Informace z poznámkových bloků

  Změny v poznámkových blocích si můžete nechat zasílat e-mailem, viz otázka Mohu si nechat posílat změny v hodnocení e-mailem?.

  [1] hodnocení ke každému předmětu se vypisuje vždy pod jeho kódem a názvem
  [2] dílčí hodnocení
  [3] poslední změna v této části bloku
  [4] dílčí body, za "*" součet bodů, nakonec celková známka
  [5] slovní hodnocení učitele

 12. Nevidím své hodnocení v poznámkovém bloku

  Zkontrolujte si, zda máte správně vybrané období a studium v záhlaví stránky. Případně kontaktujte učitele, zda vám již skutečně hodnocení do poznámkového bloku zadal.

Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy


 1. Co je skenovatelný odpovědní list?

  Učitel může pro přípravu písemné zkoušky využít e-learningovou agendu Odpovědníky. Sestaví a vytiskne typicky různá zadání (může do nich zahrnout různé otázky, míchat pořadí otázek a míchat pořadí odpovědí nabízených k zaškrtání). Vaším úkolem je při zkoušce vyplnit odpovědní list tak, aby bylo možno jej oskenovat a automaticky rozpoznat - opravit (přidělit body). Na zkoušce obdržíte od učitele zadání a odpovědní list.

  Odpovědní list vypadá přibližně takto:

 2. Jak vyplním odpovědní list?

  Použijte výraznou tužku, propisovací tužku, fix. Rubriky jméno, datum, předmět se nerozpoznávají, vyplňte běžným způsobem. Pečlivě vyplňte číslo zadání a učo - tvar cifer naznačuje uvedený vzor číslic. Číslo zadání opíšete z přiděleného zadání. Na odpovědním listu nelze škrtat, pouze jemně gumovat.

  Správně vyplněné záhlaví vypadá následovně:

  Nejčastější chyby při vyplňování:


  Nevyplňujte čísla "dutě".


  Nevyplňujte čísla běžným písmem, použijte vzory.


  Neoddělujte tisíce mezerou.


  Dodržujte přesně vzory číslic a vodící značky (chybně vyplněné obě číslice '1').

  Odpovědi vyznačujte vodorovnou čárkou, stejnoměrně v celém odpovědním listu. Učitel na případné reklamace "chybně" rozpoznaných neobvykle zaškrtnutých odpovědí nebude brát zřetel, protože může jít o pokus o podvod ("Zkusím to, a když to bude dobře, půjdu reklamovat".).

  Správně vyplněné odpovědi:

  Nejčastější chyby při vyplňování odpovědí:


  Nevyplňujte celý čtverec, pouze čárku mezi vodícími značkami.


  Nevyplňujte odpovědi pouze zakreslením obrysu.


  Odpověď vyznačte výrazně.


  Odpovědi vyznačujte stejnoměrně.

 3. Udělal jsem chybu na odpovědním listu!

  Pracujete-li tužkou, jemně ji vygumujte. Nemůžete-li gumovat, využijte možnosti opravy nacházející se na spodní straně formuláře, pokud je pro daný typ formuláře k dispozici. Takto můžete opravovat až tři chyby, překročíte-li tento počet, vyžádejte si od dozoru na zkoušce nový odpovědní list, údaje přepište (starý odpovědní list roztrhněte, aby nedošlo k omylu).

  [1] správně vyplněná opravná pole v odpovědním archu

  Při opravě vyplňte pečlivě číslo otázky, ve které jste udělali chybu. Tvar cifer naznačuje vzor číslic uvedený v záhlaví skenovacího archu. Následně vyplňte správnou odpověď.

 4. Kde nahlédnu do oskenovaných a rozpoznaných odpovědních listů?

  Pomocí odkazů
  Osobní administrativa → Student → Během studia .. Přijímárna
  K dispozici máte jednak grafický soubor s oskenovaným listem (případné problémy s rozpoznáváním jsou vyznačeny červeně) a také textový soubor s údaji o tom, jak byly odpovědi rozpoznány. Vypadá zhruba takto:

  1. null *0
  2. null *0
  3. c nok *-1
  4. null *0
  5. null *0
  6. null *0
  7. null *0
  8. null *0
  9. a nok *-1
  10. null *0
  11. null *0

  Slovo 'null' znamená, že na řádku odpovědního archu nebyla nalezena žádná odpověď. Písmena a-f znamenají zaškrtnutou odpověď. Značky 'ok' a 'nok' uvádí, zda byla zaškrtnutá odpověď vyhodnocena jako správná nebo ne. Čísla, například -1, znamenají přidělený počet bodů. Například výše uvedený záznam znamená, že rozpoznávací program nalezl odpověd u otázky číslo 3 (zaškrtnutou odpověď 'c') a u otázky číslo 9 (odpověď 'a'). Obě odpovědi jsou špatně a bylo za ně přiděleno -1 bodů.

Studijní materiály


 1. Obecně o agendě Studijní materiály

  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 2. Chci číst materiál nebo vystavit svoje zápisky ap.

  Zvolte
  Osobní administrativa → Student → Studijní materiály (e-learning)

  Ve stromu materiálů se pohybujete klikáním na názvy složek, materiál otevřete kliknutím na jeho název (nebo klikněte pravým tlačítkem a stáhněte např. na domácí počítač pomocí volby Uložit jako).

  Jako student můžete také vystavit pomocné materiály k výuce, např. zápisky z přednášek. Vložte je do složky 'Poskytovna' k tomu určené. Při vkládání postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci 'Chci vystavit studijní materiál'.

 3. Jak odevzdám práci do odevzdávárny?
  odevzdávárna

  Zvolte
  Osobní administrativa → Student → Studijní materiály (e-learning)

  Ve stromu materiálů se pohybujete klikáním na názvy složek.

  Při vkládání do odevzdávárny postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci 'Chci vystavit studijní materiál'. Stačí vložit soubor pomocí ikonky . Máte-li odevzdat rozsáhlejší balíček materiálů, založte si složku (). Soubor nebo složku pojmenujte vaším jménem (do odevzdávárny nelze uložit více souborů se shodným jménem, např. zapocet.doc). Není třeba upravovat přístupová práva. Vaše vložené soubory můžete mazat a nahrazovat novými verzemi.

  Odevzdávárna (složka, kam mají studenti právo zápisu pro vkládání svých prací) může mít nastavený režim, kdy odevzdanou práci smí číst pouze autor a učitel, nebo režim, kdy odevzdané práce jsou dostupné i dalším studentům. Toto zjistíte v popisu složky.

 4. Jak vložím závěrečnou práci do Archivu?

  Postupujte dle Nápovědy k závěrečné práci.

  Vystavené práce lze najít na Osobní stránce příslušného studenta

  (Osobní administrativa → Lidé).

 5. Použil jsem dílo, příp. jeho část v materiálech určených ke studiu. Jak mám správně citovat zdroj?

  Zásadou správné citace je přehlednost a přesnost tak, aby bylo možné odkazovaný pramen vždy identifikovat a dohledat. Zpracování bibliografických citací se řídí normami:
  • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura
  • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

 6. Mohou materiály vystavovat i studenti?

  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky ap.) ostatním, použije

  Student → Studijní materiály (e-learning)

  vstoupí do předmětu a vloží do podsložky Poskytovna. Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Zadání úkolů, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 7. Mohu zkontrolovat odevzdání souboru?

  Ano, odkaz na historii operací se svými soubory najdete ve Studijních materiálech (sekce Odevzdávárny). Operace za poslední 3 dny se zobrazují přímo na stránce.

E-learning - interaktivní osnovy


 1. Co je to interaktivní osnova, kde ji najdu?

  Jde o navigační webovou stránku, na které učitel soustředil materiály a aktivity související se studiem kurzu. Kromě statických materiálů jde i o různé dotazníky pro ověřování nebo prohlubování znalostí, odevzdávárny souborů, komunikační nástroje - tzv. e-learning.

  Učitel může e-learningové nástroje používat i jednotlivě, bez jejich sestavení do logického či časového pořádku - interaktivní osnovy. Pokud nicméně učitel pro vás osnovu sestavil, najdete ji pomocí odkazů

  Osobní administrativa → Student → Studijní materiály (e-learning)

  V době, kdy učitel osnovu tvoří, není vám typicky dostupná. Po jejím zveřejnění přibude na stránce na ni odkaz.

  [1] odkaz do interaktivní osnovy předmětu ve studijních materiálech

 2. Nechápu navigaci v interaktivní osnově ...

  Navigace je jednoduchá. Ikony vlevo znázorňují možnosti - podržte nad ikonou myš a přečtěte si popisek.

  Osnova se typicky člení na tematické podosnovy - každá podosnova např. obsahuje práci pro určitý týden. Pro přehlednost je možné si podosnovu sbalit. Rozbalená je ta podosnova, kterou jste měli rozbalenou při minulém použití aplikace, a ta podosnova, u které učitel vyznačil termín, ve kterém má být rozbalená (např. onen příslušný týden).

  [1] kód, název předmětu, období
  [2] rozbalit všechny podosnovy
  [3] po kliknutí na název podosnovy zobrazíte pouze tuto podosnovu
  [4] sbalit podosnovu
  [5] čas poslední změny
  [6] rozbalit podosnovu (v rámci celé osnovy)
  [7] odkaz na materiál ve studijních materiálech
  [8] zobrazí osnovu (s rozbalením důležitých podosnov), jak preferuje učitel
  [9] osnova ve formátu pro tisk

Rozpisy témat


 1. Jak si vyberu téma z rozpisu?

  Přístup k rozpisům témat se liší podle druhu rozpisu:
  Předmětové rozpisy
  Rozpisy témat, vytvořené v rámci jednotlivých předmětů (referáty, skupinové projekty apod.), naleznete v sekci Předměty na titulní straně Studenta. Po rozkliknutí vybraného předmětu zvolte možnost "Předmětové rozpisy témat" (zobrazuje se pouze pokud je nějaký rozpis vytvořen).

  Student → Předměty .. Předmětové rozpisy témat

  Nepředmětové rozpisy
  Slouží k přihlašování na témata závěrečných prací, výcvikové kurzy apod. Najdete je pod odkazem
  Student → Během studia/Závěr studia .. Rozpisy témat
  Zde jsou dostupné všechny rozpisy, do kterých máte právo se přihlásit. Rozpisy jsou členěné podle typu na bakalářské práce, diplomové práce, projekty apod.
  Pokud chcete zjistit bližší informace o jednotlivých tématech, zvolte možnost "Témata" v navigačním panelu a v nabídce operací s tématem vyberte "Úplné info" (viz obrázek níže).

  Pro přihlášení se k tématu klikněte v navigačním panelu na možnost "přihlašování" a u vybraného tématu použijte odkaz "přihlásit" v levém sloupci. Poté vás systém vyzve k potvrzení vaší volby.

  Pozor: Tlačítko "přihlásit" je u tématu dostupné až po spuštění přihlašování. Pokud máte okno s rozpisy otevřené dříve, nezapomeňte jej na začátku přihlašování zaktualizovat.

  Témata z předmětových i nepředmětových rozpisů, ke kterým jste přihlášeni, naleznete v aplikaci

  Student → Během studia .. Moje témata

  Neaktivní nepředmětové rozpisy lze prohlížet v aplikaci

  Osobní administrativa → Studium → Rozpisy témat

  [1] odkaz na přihlašování se k tématům
  [2] volba pro zobrazení seznamu témat
  [3] přehled dostupných operací s tématem (po přihlášení se k tématu zde bude více možností)

 2. Jak si mohu navrhnout vlastní téma?

  Navržení vlastního tématu je možné pouze v případě, že je daný rozpis témat označen příznakem "Student smí vkládat témata".

  Pro vložení nového tématu použijte odkaz

  Student → Rozpisy témat

  Zvolte příslušný rozpis a v navigačním panelu použijte odkaz "Témata: založit". Otevře se formulář, do kterého vyplníte požadované údaje. Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" dole na stránce.

  K navrženému tématu vás systém automaticky přihlásí.

  O přihlášení studenta k tématu je vedoucí práce uvedený u tématu informován automatickým e-mailem. Vedoucí poté přihlášení k tématu studentovi potvrdí, nebo jej zamítne. V obou případech je studentovi zaslán informační e-mail.

 3. Jak upravím název tématu, doplním anglický název a další údaje?

  Upravovat údaje v tématu můžete pouze v případě, že vedoucí práce zaškrtl příznak "Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu".

  Pro úpravu tématu použijte odkaz

  Student → Během studia .. Moje témata

  u vybraného tématu klikněte na "editovat" a údaje upravte. Při uložení změn provedených studentem se k tématu nastaví příznak "Potvrdit přihlášení či změnu v údajích provedenou studentem". Po dokončení úprav tématu požádejte vedoucího, aby vaše změny schválil.

 4. Nevidím žádné rozpisy závěrečných prací ani sekci "Rozpisy témat", ale měl bych. Co mám dělat?

  Nejprve zkontrolujte, zda máte vybrané správné studium a období v záhlaví stránky.

  Příčinu problému můžete najít v agendě "Rozpisy témat". Z titulní strany Osobní administrativy použijte odkaz

  Studium → Rozpisy témat

  Po výběru rozpisu se zobrazí:

  • obory, pro které jsou témata z rozpisu určena
  • prerekvizity, které musíte splňovat
  • termíny, kdy je přihlašování spuštěno a ukončeno

  Pokud nejasnosti/problémy přetrvávají, kontaktujte osobu na vaší fakultě, která má vypisování rozpisů na starosti.

 5. Nevidím témata předmětového rozpisu a vím jistě, že ostatní je vidí.

  Předmět máte zřejmě červeně zaregistrovaný (nesplňujete prerekvizity), takže je pravděpodobné, že vám nebude zapsán. Výběrem tématu byste zabral/zabrala místo lidem, kteří mají předmět zaregistrovaný bezproblémově.

  Je třeba splnit prerekvizity nebo vyčkat na období zápisu a požádat vyučujícího o výjimku. Až budete mít předmět zapsaný, předmětový rozpis uvidíte.

 6. Nemůžu se přihlásit k tématu, proč?

  Pokud je u tématu příznak "neschváleno", znamená to, že je vyžadováno potvrzení korektnosti tématu (vhodnosti tématu k vypracování) vedoucím nebo úředníkem. V případě, že jste si téma vypsali sami a přihlásili jste se k němu, je u tématu příznak "neschváleno", dokud nedojde k jeho potvrzení.

 7. Nejde mi vytisknout zadání záv. práce, co mám dělat?

  U schválených témat může být požadováno potvrzení přihlášení k obhajobě či potvrzení tématu k obhajobě vedoucím/úředníkem. V tomto případě není možné tisknout zadání ani převést téma do archivu SZZ, dokud není téma potvrzeno.

Závěrečná práce


 1. Kdy vkládám svou závěrečnou práci do archivu?

  Student vkládá elektronickou verzi závěrečné práce do archivu ještě před její obhajobou. Po převzetí práce studijním referentem již student s archivem manipulovat nemůže. Podmínky odevzdání tištěné verze práce se mohou na jednotlivých fakultách lišit, kontaktujte proto svoji katedru či studijní oddělení.

  Pozn.: Ode dne převzetí práce studijním referentem je její archiv zveřejněn . Práce zůstává veřejná i v případě, že studijní oddělení zrušilo převzetí práce nebo vám udělilo třídenní výjimku pro manipulaci s archivem.

  Pracovnice studijního oddělení zavede do ISu téma závěrečné práce. Do archivu student vkládá celou závěrečnou práci vč. příloh, naměřených dat atp. Závěrečnou práci vkládá student do archivu sám. Student smí s obsahem archivu manipulovat do převzetí práce studijním oddělením, vedoucí práce a oponenti po převzetí práce a majitelé práva s_studium a s_vyuka (typicky studijní oddělení) prakticky kdykoli, více v otázce Kdy a kdo má přístup do archivu záv. práce.

  Přílohy obsahující mnoho malých souborů nebo složitou adresářovou strukturu, např. zdrojové kódy programu, vkládá student jako jeden archivní soubor, zpravidla ZIP. Fotografie nebo nesouvisející přílohy je vhodné vložit jednotlivě (pro usnadnění hromadného vložení lze využít funkci Správce souborů "Vložit složky a soubory ZIPem"). Pozor: Při vkládání pomocí ZIPu může dojít k masivním změnám názvů s diakritikou.

  Pozor: Do archivu lze vkládat pouze soubory související se závěrečnou prací. Použití archivu pro šíření jiných souborů bude postihováno. Zjištěná provinění budou provozovatelé systému předávat k řešení disciplinární komisi.

 2. Jak vložím svou závěrečnou práci do archivu?

  Předpokládá se, že každá závěrečná práce obsahuje minimálně textovou část, kterou má student pořízenou v elektronické formě.

  Pokud textovou část tvoří více souborů anebo do archivu budete vkládat také přílohy, vložte všechny soubory (každý samostatně). Při vkládání postupujte následovně:

  Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací
  Po kliknutí na odkazy

  Osobní administrativa → Student → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce

  se dostanete do svého archivu. Nemusíte soubory pojmenovávat vlastním jménem a příjmením, protože toto je jen váš archiv.

  Zkontrolujte záhlaví, zda máte vybranou správnou práci
  Pokud máte více než jedno studium, či více než jednu závěrečnou práci ke studiu, zkontrolujte, zda máte vybranou opravdu tu práci, ke které hodláte vložit soubor(y). Pokud ne, vraťte se na stránku "Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce" a znovu vstupte do archivu s výběrem odpovídající práce.
  Vložte textovou část do archivu
  V archivu klikněte na odkaz "Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací". Zde si přes odkaz "Zavedení souboru" otevřete formulář. Upřesněte typ nahrávaného souboru a dohledejte soubor ve vašem počítači. Můžete také upravit název vkládané práce či doplnit popis vkládaného souboru, tyto údaje ale nejsou povinné. Po uložení formuláře se vybraný soubor zavede do archivu a systém k němu po zpracování vytvoří jeho textovou verzi (ve formátu .txt). Velikost zaváděných souborů není ze strany ISu omezena, omezený limit (obvykle 2 GB) mohou mít pouze internetové prohlížeče. Blížší informace o nahrávání velkých souborů naleznete v Nápovědě k Úschovně.

  [1] formulář pro zavedení práce

  Zavedené soubory se vám přehledně zobrazí na stránce archivu. Soubory můžete odstranit pomocí ikonky za názvem souboru.

  [1] přehled zavedených souborů

  Pozor: Do archivu je možné vkládat text práce ve formátu pro MS Word (.doc či .docx), v podobě textového dokumentu ve formátu OpenDocument ODF (.odt) či v přenosném formátu dokumentů PDF (.pdf). Vkládáte-li práci ve formátu pro MS Word nebo OpenDocument ODF, pak se PDF a holý text vytvoří automaticky. Vložíte-li rovnou PDF, holý text se vytvoří z PDF též automaticky. Přílohy či další související soubory vkládejte dle vlastní úvahy.
  Nahrávaný soubor (odevzdávaná práce) nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný. Ověřte, že se vytvořila textová verze. Pro dostatečné vyplnění archivu je nutné, aby k textu práce existovala s ním totožná verze obsahující holý text. K souborům, které vložíte ve Wordu nebo ODF, se zpravidla do půl hodiny vytvoří automaticky jejich textové verze. Textové verze jsou nutné k tomu, aby bylo možné v archivech závěrečných prací vyhledávat.

  Doporučení: Dokumenty vytvořené v OpenOffice.org či LibreOffice není nutné převádět do formátu pro MS Word (přípona .doc či .docx), lepší je ponechat soubory v nativním formátu ODF (přípona .odt) nebo případně rovnou exportovat do přenosného formátu dokumentů PDF (přípona .pdf). Zkontrolujte si, zda soubory v archivu závěrečné práce odpovídají vašim představám. Vhodné je zkontrolovat všechny soubory, tedy jak vámi vložené, tak automaticky vytvořené – textová verze dokumentu a případně PDF varianta. Pokud konverze neproběhla správně, vložte soubory rovnou v PDF.

 3. Kdy je archiv dostatečně naplněn?

  Pro posouzení, zda je archiv se závěrečnou prací naplněn, se použijí tato kritéria:

  1. Je vyplněna anotace anglicky textem o délce alespoň 100 znaků.
  2. Pokud student studuje obory, z nichž alespoň jeden je v češtině nebo slovenštině, pak je povinen vyplnit i českou anotaci o délce alespoň 100 znaků.
  3. Jsou vyplněna klíčová slova textem o délce alespoň 30 znaků.
  4. Archiv obsahuje v nejvyšší úrovni textovou verzi o velikosti alespoň cca 3000 znaků a k ní připojený soubor ve formátu MS Word (.doc nebo .docx), ODF nebo PDF. Pokud se jedná o práci typu "Projekt", je požadovaná délka textu práce min. 100 znaků.
  5. Je vyplněn jazyk závěrečné práce.
  6. Je potvrzena shodnost elektronické a případné tištěné varianty závěrečné práce.

  Výsledek posouzení se sděluje studentovi v aplikacích souvisejících se závěrečnou zkouškou. Na archivy, které jsou dostatečně naplněny a práce mají vloženou známku, jsou odkazy ze stránek pro hledání osob (Lidé).

 4. Proč už nemůžu opravovat vloženou závěrečnou práci, anotaci ani nic jiného?

  Vaši práci už převzalo studijní oddělení a od té chvíle je archiv "uzamčen". V případě nutnosti můžete požádat studijní oddělení o udělení třídenní výjimky pro manipulaci s archivem.

  Pozor: Dříve než odevzdáte tištěnou podobu práce, zkontrolujte si, zda obsah veškerých souborů vložených do archivu (včetně převedených do PDF a holého textu) odpovídá vašim představám. Mějte na vědomí, že studijní oddělení vám není povinno třídenní výjimku pro manipulaci s archivem udělit.

 5. Jak požádám o skrytí části závěrečné práce?

  Požádat o skrytí části závěrečné práce můžete pouze za výjimečných okolností.

  Žádost lze podat přes Úřadovnu:

  Student → Úřadovna → Podání nové žádosti → Žádost o skrytí části závěrečné práce

  Je nutné, aby student v žádosti uvedl soubory, které mají být skryty, a samostatně je vložil pod vhodným názvem do archivu. Záleží na dohodě s vedoucím práce, zda se bude jednat o dvě verze textu práce nebo pouze o vyčleněné kapitoly či přílohy práce. Žádost bude postoupena odpovědným osobám k posouzení, o výsledku budete informováni e-mailem. Skrytí požadovaných souborů nastaví před zveřejněním práce administrativní pracovník.

 6. Proč je moje závěrečná práce veřejně přístupná?

  Povinnost zveřejnění závěrečné práce je dána zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
  § 47b

  Zveřejňování závěrečných prací

  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Vysoká škola disertační práci nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.

  (2) Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

  (4) Vysoká škola může odložit zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění31), nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce. Vysoká škola zašle bez zbytečného odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.

E-přihláška


 1. Jak si založím e-přihlášku?

  • Už mám založenou e-přihlášku a vím heslo:
   V e-přihlášce zvolte v sekci Založení přihlášky odkaz Vybrat obor nebo oborovou kombinaci.
  • Ještě nemám žádnou e-přihlášku nebo si nepamatuji heslo:
   Na adrese https://is.jamu.cz/prihlaska/, zvolte možnost Založit novou přihlášku.

 2. Jak zjistím svoje heslo k e-přihlášce?

  • Přihlášku mám podanou, zaplacenou a případné dokumenty poslané poštou společně s průvodkou
   Heslo už nepotřebujete. Stav své e-přihlášky a výsledek přijímacího řízení si můžete zkontrolovat pod odkazem "Chci jen zjistit výsledek přijímací zkoušky příp. informace o mé přihlášce" na adrese https://is.jamu.cz/prihlaska/. Zde stačí číslo přihlášky a datum narození.
  • Přihlášku mám podanou, ale nemám ji zaplacenou
   Založte si novou přihlášku.

 3. Stačí elektronicky vyplněná přihláška skutečně jako podklad pro přijímací řízení?

  Ano, jedná se o plnohodnotnou přihlášku ke studiu. Vyplňte pečlivě všechny požadované údaje. Následně vám systém nabídne Podání přihlášky. Po zaplacení manipulačního poplatku můžete zkontrolovat přijetí přihlášky a ověřit si, že se s vámi počítá v přijímacím řízení. Není třeba (resp. je krajně nežádoucí) vyplňovat vedle elektronické přihlášky ještě klasickou přihlášku papírovou.

 4. Můžete mi zaslat klasickou papírovou přihlášku?

  K podání přihlášky lze v krajním případě použít i klasický papírový formulář přihlášky na VŠ, který zakoupíte v prodejnách SEVT nebo získáte na střední škole. Formuláře nerozesíláme, prosíme využijte raději elektronickou agendu a vyplňte si svoji elektronickou přihlášku zde -- je koncipována tak, aby ušetřila práci oběma stranám a pro uchazeče je levnější. Pokud vás k volbě papírové přihlášky vede nějaká nejasnost, můžete zkusit položit dotaz na kontaktní adrese.

 5. Mám údaje v e-přihlášce dostatečně vyplněné?

  Když se objeví odkaz Podání přihlášky, jsou všechny povinné údaje vyplněny.

 6. V e-přihlášce mi svítí nezadáno: životopis, jak mám postupovat?

  Životopis vyplníte pomocí odkazu 'plnění/úprava životopisu'.

 7. V e-přihlášce mi svítí nezadáno: studijní směr, co mám dělat?

  Použijte odkaz 'plnění/úprava oborových informací'.

 8. Jaké dokumenty mám poslat s vytištěnou Průvodkou?

  Návod pro zaslání dokumentů je uveden pod odkazem plnění/úprava informací o doručování potvrzení.

 9. Jakým způsobem doložím potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu na VŠ?

  Drtivá většina oborů nevyžaduje lékařské potvrzení. Pokud váš obor potvrzení vyžaduje (obvykle u sportovní fakulty), najdete podrobnosti v e-přihlášce pod odkazem 'plnění/úprava informací o doručování potvrzení'.

 10. Dle mých informací je možné být přijat ke studiu bez přijímací zkoušky. Jak mám postupovat?

  Některé studijní obory skutečně umožňují prominutí přijímací zkoušky. Pak pod odkazem 'plnění/úprava informací o doručování potvrzení' prostudujte odstavec Žádost o přijetí bez zkoušek, naklikněte, že hodláte žádost podat, a společně s vytištěnou Průvodkou zašlete na příslušné děkanátní oddělení případně vyžadované dokumenty.

 11. V e-přihlášce chybí formulář pro středoškolské vysvědčení!

  Potvrzení známek ze střední školy vyžadují pouze některé studijní obory. Pokud ve formuláři nemáte odkaz 'plnění/úprava středoškolského vysvědčení', nejsou pro vás známky relevantní.

 12. Jak střední škola potvrzuje v elektronické přihlášce známky?

  Potvrzení známek ze střední školy vyžadují pouze některé studijní obory, které za výsledky přidělují body v přijímacím řízení. Pokud se vás toto zvýhodnění týká, aplikace nabídne formulář pro vyplnění vysvědčení. Způsob potvrzení správnosti se opět liší podle požadavků fakult. Přečtěte si komentář u příslušné rubriky e-přihlášky. Některé obory vyžadují potvrzení známek na tištěném formuláři (odkaz Tisk středoškolského vysvědčení), jinde stačí doložit u zkoušky vysvědčení, příp. nedokládat správnost vůbec (stačí čestné prohlášení).

 13. Maturoval jsem již před časem (či v jiné zemi), střední škola mi nechce potvrdit známky, jak postupovat?

  Známky může dle výročních vysvědčení potvrdit i jiný úřad, např. notář.

 14. Kde najdu informace o zaplacení poplatku za přihlášku?

  Po podání přihlášky (odkaz Podání přihlášky) se objeví odkaz Poplatek za přijímací řízení, kde naleznete potřebné informace.

  [1] odkaz v přihlášce na informace o poplatku za přijímací řízení

 15. Dá sa poukázať manipulační poplatok zo Slovenska?

  Ano, manipulační poplatek lze bezhotovostně uhradit i ze Slovenska. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol. Když se do dvou týdnů v přihlášce neobjeví přijatá platba, doporučujeme přiložit k průvodce kopii platebního příkazu/složenky a zaslat je na příslušné oddělení školy. Nezapomeňte uhradit takovou částku, aby po kurzovím přepočtu nebyla výsledná částka nižší než požadovaná v Kč.

 16. Moje přihláška není potvrzená, co mám dělat?

  Přihlášku je nutné podat (odkaz Podání přihlášky). Zpracování přihlášek trvá dva týdny. Jestliže už tato doba uplynula, obraťte se na studijní oddělení. Adresy studijních oddělení naleznete na adrese https://is.jamu.cz/studijni/.

 17. Proč nemám potvrzené přijetí poplatku?

  Na zpracování poplatku potřebujeme dva týdny. Pokud už tato doba uplynula, postupujte dle návodu ve Vaší e-přihlášce. Sekce: Platil jsem před více než dvěma týdny a chci nahlásit podrobnosti k ztracené platbě.

 18. Jaký dostanu doklad o přijetí přihlášky? Jakou mám jistotu, že je vše v pořádku?

  Poté, co vyplníte všechny povinné vyžadované rubriky (liší se podle studijního oboru), umožní vám aplikace podat Přihlášku. Studijní oddělení potvrdí přijetí Přihlášky kliknutím v informačním systému. Ke svojí e-přihlášce máte kdykoliv přístup pomocí tajného hesla, takže můžete zkontrolovat, zda Přihláška již byla akceptována, nebo byly třeba shledány nedostatky a žádost o doplnění. V aplikaci pro e-přihlášku lze také zkontrolovat zda došla vaše platba manipulačního poplatku. Pokud snad přijetí není potvrzeno, můžete situaci elektronicky urgovat na děkanátě. (Tím se eliminují typické únorové telefonáty "zda je přihláška v pořádku"). Pokud v systému vidíte, že Přihláška byla přijata a platba došla, můžete být bez obav, přijde vám pozvánka k přijímacímu řízení, resp. máte stejnou míru jistoty, jako kdyby byla zaslána klasická papírová přihláška.

  [1] informace o potvrzení přijetí přihlášky

 19. Co se stane s mými osobními údaji?

  Sbírané údaje se použijí pro zavedení vaší osoby do Informačního systému školy. Pokud děkanát Přihlášku nepotvrdí (typicky proto, že nepřišla platba, šlo zřejmě o nějaký testovací pokus), budou údaje na konci přijímacího řízení smazány. S osobními i dalšími údaji se nakládá ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů - databáze informací o vás samozřejmě nebude předána jinému subjektu než škole, ap.

Povinnosti a pojmy


 1. Jaké jsou moje administrativní povinnosti realizované v IS?

  V této nápovědě jsou shrnuty důležité administrativní úkony a povinnosti, prováděné během studia v Informačním systému. Sledujte však pokyny své fakulty, zejména pravidelně čtěte poštu (e-mail) a červené (důležité) zprávy na Vývěsce.

  O řadě důležitých studijních povinností vás systém automaticky informuje prostřednictvím služby IS připomíná (více v nápovědě). Kromě situací popsaných v nápovědě, upozorňuje systém automaticky také na termín podání žádosti o ubytovací stipendium nebo na vložení posudků do archivu vaší závěrečné práce.

  V případě pochybností se obraťte na studijní oddělení

  is.jamu.cz → Studijní oddělení

 2. Registrace a zápis předmětů

  V období registrace si zaregistrujte předměty. Bezproblémové předměty vám budou zapsány automaticky v období zápisu. U bezproblémově zaregistrovaných předmětů si můžete volit rozvrhové seminární skupiny (je-li na ně předmět rozdělen).

 3. Povinnosti vyžadované vyučujícím

  Liší se předmět od předmětu, typicky je nutné přihlásit se na zkoušku a odevzdávat elektronické práce v agendě Studijní materiály. Informujte se u vyučujícího.

 4. Povinnosti během studia

  K dispozici je řada aplikací v sekci Student, podrobněji viz též níže.

  Osobní administrativa → Student → ...
  Studijní materiály (e-learning)
  Vystavování materiálů učitelem, elektronický sběr úloh v odevzdávárnách.
  Přihlašování na zkoušky
  Probíhá, jsou-li vypsány zkušební termíny - je nutné se informovat u vyučujícího, zda a kdy se máte přihlašovat.
  Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr
  Kontrolujte si získaná hodnocení, urgujte chyby.
  Předmětová anketa
  Vaše zpětná vazba ke kvalitě výuky (děkujeme za vyplnění).
  Kdy jsem omluven
  Kontrolujte po odevzdání omluvenky na studijní oddělení.
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu
  Přiřazení předmětů k oborům (pro účely kreditové kontroly studia)
  Proveďte přiřazení kvůli kontrole studia.

 5. Další povinnosti

  Kontrola osobních údajů
  Na počátku studia a kdykoliv při změně os. údajů.

  Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů
  Žádost o ubytovací stipendium
  Chcete-li pobírat ubytovací stipendium.

  Osobní administrativa → Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium
  Rozpisy studentů
  Ke konci studia: výběr témat závěrečných prací

  Osobní administrativa → Studium → Rozpisy studentů
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

  Osobní administrativa → Student → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce

 6. Nejpoužívanější informační zdroje

  Malý IS
  Přístup k IS z mobilního telefonu.
  Rozvrh
  Rozvrh váš, hledání dle předmětů, učeben, vyučujících.
  Hledání osoby
  Vyhledání osobní stránky uživatele IS JAMU.
  Prohlídka Katalogu předmětů
  Vyhledávání studijních kurzů.
  Dokumenty
  Veřejné a neveřejné nástěnky dokumentů.

 7. Pravidla použití a změna hesla

  Pro změnu hesla použijte odkazy:

  Osobní administriativa → Systém → Změna hesla

  Je vaší povinností udržovat heslo bezpečné. Nesete zodpovědnost za úkony, které by někdo v IS učinil pod vaší identifikací. Jste povinni se v systému chovat podle přijatých pravidel, pokud je ještě neznáte, přečtěte si tuto Nápovědu.

 8. Co znamená identifikace za jménem studenta?

  Studenti jsou v IS často identifikováni řetězcem, popisujícím jejich studium. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na JAMU získáte v Prohlídce programů/oborů/směrů, zde uvádíme jenom zkratky.

  Osobní administrativa → Studium → Programy/obory/směry

  Programy, obory a směry
  Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
  Bc. Sherin Abu Al Saudová, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
  M: magisterský program
  B: bakalářský program
  D: doktorský program
  V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
  Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
  Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
  Má-li studium jinou formu, než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
  Richard Mrázek, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
  Ing. Michaela Menšíková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

 9. Jak si mohu zkontrolovat, jaké předměty musím ještě absolvovat?

  Aplikace umožňuje zkontrolovat si průchod studiem pomocí kontrolních šablon pomocí odkazů:

  Osobní administrativa → Student → Kontrola průchodu studiem

  Volba "Zobrazit" seznam mých povinných a povinně volitelných předmětů vypíše předměty obsažené v povinných šablonách zařazených k tomuto studiu.

  Povinné kontrolní šablony
  Definují seznamy povinných předmětů a bloky povinně volitelných předmětů. Mohou obsahovat kvantitativní podmínky (kolik povinně volitelných předmětů nebo kolik kreditů je nutné splnit), nebo (v přípravné fázi zavádění agendy) pouze výčty relevantních předmětů.
  Doplňkové kontrolní šablony
  Upřesňují případná další kontrolní pravidla.
  Šablony zařazené ke studiu
  Studijní oddělení skupinám studentů zařazuje ty šablony, které jsou pro ně relevantní. Podle těchto šablon bude posuzováno vaše studium. Domníváte-li se, že v šabloně je nepřesnost, neúplnost nebo chyba, obraťte se na studijní oddělení.

 10. Kde najdu moje omluvenky?

  Pro kontrolu omluvenek použijte odkazy:

  Osobní administrativa → Student → Kdy jsem omluven

  Aplikace eviduje omluvenky zadané studijním oddělením. Omluvenka pro určitý termín se zadává k osobě pouze jednou, studujete-li tedy na více fakultách, stačí se omluvit libovolnému studijnímu oddělení.

  Údaje Omluven od a Omluven do mohou být zadány s přesností na hodiny a minuty (např. při zpoždění dopravy). Údaj Omluveno je důležitý pro uznání omluvy - při příliš pozdním doručení omluvenky na studijní oddělení nemusí být omluva uznána.

 11. Kam mi přijde ubytovací stipendium? Kdy si mohu změnit číslo účtu?

  Přiznané ubytovací stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu. Pokud zjistíte, že číslo účtu zobrazené na stránce

  Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium

  bylo vloženo špatně, můžete jej sami upravit v aplikaci

  Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií → Změnit číslo účtu

 12. Přehled pojmů vztahujících se ke studiu

  autozápis
  Aplikace automatický zápis je spuštěna jeden den před začátkem období zápisu/změn v zápisu a každou noc prověřuje, jaké změny nastaly v registrovaných předmětech. Sleduje registrace nových předmětů, stávající nepotvrzené registrace a žádosti o změnu typu ukončení předmětu. Pokud je registrace bezproblémová, operaci potvrdí - předmět zapíše. Aplikace automatického zápisu je ukončena jeden den po konci období zápisu/změn v zápisu.
  forma studia
  vyjadřuje způsob studia.
  prezenční
  výuka probíhá kontaktním způsobem prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení ap.
  distanční
  výuka zahrnuje minimum kontaktu s učitelem, jedná se o samostudium
  kombinovaná
  kombinace prezenční a distanční formy výuky, realizováno např. konzultacemi jednou měsíčně a samostudium (dříve byl pro tuto formu studia užíván pojem dálkové studium)
  celoživotní
  pro studium v celoživotních studijních programech
  období - též semestr
  Studijní agendy jsou organizovány po pojmenovaných obdobích, např 'podzim 2004'. Eviduje se fakultní období a jeho harmonogram - začátek a konec registrace, zápisu předmětů, změn v zápisu předmětů, výuky, rozpisu do seminárních skupin, zkouškového a prodlouženého zkouškového období a datum zvěřejnění rozvrhu.
  opakovaný předmět
  Neukončí-li student předmět (nezíská-li úspěšnou známku), musí jej typicky opakovaně zapsat v nejbližším semestru, kdy je předmět vypsán. Opakovaný neúspěch je důvod k ukončení studia. Neúspěšně opakované předměty kontroluje studijní oddělení.
  potvrzení zápisu předmětů
  provede student typicky na konci změn v zápisu jako stvrzení operací, které provedl autozápis - souhlasí se svým studijním plánem na další semestr.
  prerekvizity
  popisují studijní povinnosti, které musí být splněny, aby mohl být předmět zapsán.
  problémová (červená) registrace
  V Katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
  • Překročená kapacita kurzu
  • Nesplněné prerekvizity
  • Kurz je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru
  registrační vlna
  stanoví pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů.
  stav studia
  evidovaná událost, která může ve studiu nastat, např. zápis ke studiu, přerušení studia ap. Má-li studium k určitému datu některý aktivní stav, říkáme, že je k tomu datu aktivní. Řadu operací v IS může provádět pouze osoba, která má nyní aktivní studium. Související pojmy jsou neaktivní studium (student přerušil studium, z hlediska ČR není studentem), ukončené studium a úspěšně ukončené studium.

  Eviduje se také stav studia oboru. Lze např. jeden ze dvou studovaných oborů přerušit a ve druhém pokračovat.

  studijní obor
  může být zařazen pod jeden nebo více studijních programů. Student vždy studuje konkrétní studijní program a v něm jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor je jednooborový nebo dvouoborový, studovaný v tzv. oborové kombinaci. Je-li každý z oborů jednoho studia veden na jiné fakultě, jedná se o mezifakultní studium. Eviduje se celostátní kód, zkratka, název oboru.
  studijní program
  určuje širší téma studia. Fakulta otvírá studium v rámci studijních programů v určitých studijních oborech. Typ studijního programu:
  bakalářský
  typicky tříletý nebo čtyřletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, ukončen získáním titulu Bc. bakalář
  magisterský
  typicky pětiletý nebo šestiletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr
  magisterský navazující
  typicky dvouletý nebo tříletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené bakalářské vzdělání, ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr
  doktorský
  typicky tříletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání, ukončen získáním titulu PhD doktor
  rigorózní
  program pro rigorózní řízení
  celoživotní
  program není zakončen získáním titulu, absolvuje se v rámci celoživotního vzdělávání, nebo student později přestoupí např. na bakalářský program
  U studijního programu se eviduje celostátní kód, zkratka, název, typ a standardní doba studia. Přehled udává aplikace
  Osobní administrativa → Studium → Programy, obory, směry
  studium
  popisuje pobyt studenta na škole od zápisu ke studiu v konkrétním studijním programu do ukončení studia v tomto programu. V rámci programu student studuje jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor může být členěn ještě na studijní směry. U studia se dále eviduje mateřská fakulta studia, rok přijetí, stav studia, forma studia, typ financování studia a studijní skupina.
  učo
  jedinečná identifikace osoby, zůstává např. i pokud ukončí student studium a po několika letech se na školu opět vrátí.
  ukončení předmětu
  Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení - to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné - předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

  Osobní administrativa → Předměty → Přehled ukončení a hodnocení
  zápis předmětů
  období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů.
  změny v zápisu předmětů
  období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů. Typicky první dva týdny v semestru. Od období zápisu předmětů se liší pouze didakticky, aplikace IS fungují obdobně.
  žádost o výjimku
  nesplní-li student při registraci předmětu podmínky, vznikne problémová registrace. U těchto registrací lze kliknutím požádat učitele o udělení výjimky čili souhlasu se zápisem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:00, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému