logo Technické a investiční oddělení
Odbor kvestora
54991130 Rektorát JAMU

head of departmentIng. Josef Vinkler

Staff