logo Odbor rektora
Rektorát
549910 Rektorát Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU

vedoucí pracovištěBc. Petra Bělohlávková

Zaměstnanci