logo Hudební fakulta Katedra cizích jazyků
Děkanát
54511011 KCJH Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci