logo Odbor rektora
Rektorát
549910 Rek Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. Mgr. Petr Oslzlý

Zaměstnanci