logo Oddělení pro vnější vztahy
Odbor rektora
54991030 Rektorát JAMU

vedoucí pracovištědoc. MgA. Vít Spilka

Zaměstnanci