logo Hudební fakulta Katedra varhanní a historické interpretace
Děkanát
54511027 KVHI Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci