logo Hudební fakulta Katedra zpěvu
Děkanát
54511017 KZP Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci