logo Hudební fakulta Katedra jazzové interpretace
Hudební fakulta
54512010 JI HF Janáčkova akademie múzických umění JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. MgA. Vilém Spílka

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci