logo Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů
Děkanát
54511016 KSN Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. MgA. Miloslav Jelínek

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci