logo Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů
Děkanát
54511016 KSN Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka

vedoucí katedryMgA. Matěj Freml, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci