logo Divadelní fakulta Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka
Ateliér režie a dramaturgie
5453102702 ARD-C ARD Děkanát JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ateliéruprof. PhDr. Václav Cejpek

Zaměstnanci