logo Divadelní fakulta Ateliér audiovizuální tvorby a divadla
Děkanát
54531021 ATD Děk DIFA Divadelní fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ateliérudoc. Mgr. Petr Francán

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci